Vi er her for å hjelpe deg som har opplevd psykisk og fysisk vold i nære relasjoner, incest eller annen seksuell vold.

 

Vi er et gratis samtale- og botilbud.

Du trenger ikke henvisning for å komme til oss.
Vi har taushetsplikt og jobber etter prinsippet «hjelp til selvhjelp».
Vi har åpent hele døgnet, og du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss uansett kjønn, alder, nasjonalitet, seksuell legning eller kjønnsidentitet. Vi bruker tolk ved behov.

Vårt tilbud er universelt utformet.

Kontakt oss

Døgnåpen telefon

Telefonen er betjent hele døgnet hele året. Du kan få hjelp i en akutt situasjon eller sortere tanker rundt egen livssituasjon. Telefon: 69955560

Kontakt oss

Akutt, midlertidig botilbud

Senteret er et akutt, midlertidig botilbud og skal være et trygt oppholdssted for en kortere periode. Botilbudet er for både menn og kvinner. Lengden på oppholdet vil avhenge av den situasjonen den voksne og barna befinner seg i.
Vi har tilbud til de som er utsatt for vold fra ektefelle/samboer, kjæreste, en i familien eller en annen de har en relasjon til.

Vi er også et tilbud til voksne som har vært utsatt for voldtekt, vært utsatt for eller truet med tvangsgifte, æresrelatert vold eller vært utsatt for menneskehandel. Du kan selv ta kontakt med oss, eller komme. Andre hjelpeinstanser så som politi, barnevern og legevakt kan også hjelpe deg til senteret.
Alle ansatte har taushetsplikt.

Kontakt oss

Åpent senter

Hjertelig velkommen til åpent senter i Fredrikstad hver fredag for en hyggelig prat med kaffe og te. Åpent senter er et uformelt treffpunkt i dagavdelingen på senteret, og vi håper og tror at vi kan få til gode treff.

Det er ingen påmelding - du kan bare komme. Du må være over 18 år for å delta.

Fredager kl. 11-13 (oppstart 3/3)

Vi gleder oss til å se dere!

Kontakt oss

Individuelle samtaler

Voksne og ungdommer kan be om individuelle samtaler her. Det kan være en akuttsamtale fordi en spesiell situasjon er vanskelig, eller fordi man trenger veiledning, råd eller informasjon.
Det kan også være ønske om å bearbeide ulike vanskelige opplevelser med vold eller seksuelle overgrep. Da går man inn i en prosess som vil vare over tid.

Samtalene avtales på forhånd, har varighet på en time og har et mål for prosessen.
Vi tilbyr også akuttsamtaler.

Vi tilbyr samtale til både incestutsatte og til voldsutsatte menn og kvinner.

Kontakt oss

Gruppetilbud

Vi tilbyr lederstyrte bearbeidingsgrupper. Alle våre grupper er strukturert samtidig er gruppen kontinuerlig og åpen. Det vil si at man kan begynne og slutte til ulike tider. Noen vil ha behov for å gå i gruppen over lang tid, mens andre opplever at de har bearbeidet sine ting etter kortere tid.

Gruppen er strukturert etter et fast mønster.
For eksempel får alle tildelt 20 minutter til disposisjon. Denne tiden er den enkeltes, og man velger selv hva man vil arbeide med denne tiden. Disse 20 minuttene kan ikke gis bort til andre. Det finnes regler for gruppen som deltakeren må skrive under på at de aksepterer og følger.

Gruppelederne har selvsagt taushetsplikt. Av deltakeren forventer vi det.
Alle som ønsker å delta i gruppe må til intervju hos gruppelederne, som avgjør om de får tilbud om å delta i gruppen.

Kontakt oss

Advokatordning hver torsdag, kl. 17.00 til 19.00

Gratis råd og veiledning for deg utsatt for vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep/incest. Du må avtale time på forhand på telefon: 69955560.

Kontakt oss

Råd, veiledning og bearbeiding

Vi tilbyr både individuelle samtaler og grupper.

Kontakt oss

Informasjon & undervisning

Vi kan tilby både undervisning og informasjon om både vårt arbeid og om tematikken
familievold og incest/seksuelle overgrep.

Vi har høy kompetanse og lang erfarenhet av vold i nære relasjoner og incest og seksuelle overgrep. Vi mener at vi har en viktig oppgave å synliggjøre og bidra til å øke kunnskapen rundt disse temaene
Informasjon og undervisning har en forebyggende funksjon.
Vi har et samarbeid med Høgskolen i Østfold og Politihøgskolen om å ta imot studenter.

Kontakt oss