Status, etter brannen på Kulåssenteret (Kulåsgata 44)

Etter brannen 2. juli i Kulåsgata 44, har det vært fokus på tett oppfølging av de berørte beboerne.

 
 
 

Blå Kors Kulåssenteret, eid av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad har, sammen med stiftelsens ledelse, jobbet med å finne gode løsninger for beboerne som ble berørte av brannen 2. juli. De ansatte ved Kulåssenteret har fulgt beboerne tett både i det praktiske og med samtaletilbud, og NAV har fulgt opp for å kartlegge den enkelte beboers behov. I tett samarbeid med Sarpsborg kommune er nå også midlertidig botilbud for beboerne klart.

Det er tre boliger som midlertidig vil erstatte Kulåsgata 44: Kulåsgata 40, Enggata 43 og Hauga i Råde. Alle boligene eies av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Blå Kors har i samarbeid med Sarpsborg kommune gjort en fordeling for beboerne:

  • 8 personer får midlertidig botilbud i Kulåsgata 40
  • 2 personer får midlertidig botilbud i Enggata 43
  • 9 personer får midlertidig botilbud på Hauga i Råde.

Oppfølging av beboerne

Tirsdag 4. juli ble det gjennomført to informasjonsmøter for de berørte beboerne. NAV, kommunens kriseteam, ansatte ved Kulåssenteret og Stiftelsen Blå Kors Fredrikstads direktør deltok i møtet. Det ble her gitt informasjon om status etter brannen, samt info om midlertidig botilbud.

Veien videre

Kulåsgata 44 er nå frigitt av politiet slik at når sikkerheten blir vurdert som tilstrekkelig skal beboerne, sammen med de ansatte, gå inn i bygget for å hente ut eiendeler som eventuelt er intakt etter brannen.

Mange har hatt ønske om å bistå
Privatpersoner, organisasjoner og bedrifter har kommet innom Blå Kors Kulåssenteret med klær, mat og inventarer. Til dette sier vi på vegne av alle – TUSEN TAKK!

Bildet øverst i saken er fra Hauga i Råde