Image

Seiersborg videregående skoler Follo og Fredrikstad er private videregående skoler som har tilbud til elever med behov for tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.


Seiersborg videregående skole Follo ble etablert 1. januar 2022 og startet opp i august og med tilbud til elever skoleåret 2022/23.  Skolen er en av to videregående skoler eid av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Skolen gir den samme utdanning som i den offentlige videregående skole og er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning. Det koster ingenting å gå på Seiersborg videregående skole.

Personalet ved skolen er kunnskapsrike og engasjerte, og har som jobb å gjøre alt de kan for at du som elev skal trives, lære og ha det godt på skolen. Undervisningen organiseres i små grupper.

Trygghet og trivsel er viktig for læring!
Vi er opptatt av å ivareta deg som elev både ved å bidra i forkant av skolestart, gjennom å skape gode læringsmiljøer og i støtte til videre utdanning etter Seiersborg videregående skole Follo.

Vi lager skolehverdagen så spennende og variert som mulig for elevene. I løpet av skoleåret er vi på ulike ekskursjoner, vi har eksterne forelesere på besøk, lager temadager for hele skolen og arrangerer felles aktiviteter for elevene.

Sammen tar vi ansvar for at du skal finne deg til rette i et trygt skolemiljø. Vi ønsker å være en skole som har positive og støttende omgivelser.

Klikk her for å komme til søknadsskjema

Trygghet og trivsel er viktig for læring!