Søke skoleplass

Søk skoleplass for skoleåret 2022 / 2023.
Vi har løpende inntak.

Søk her

Har du spørsmål eller vil vite mer om tilbudet på Seiersborg videregående skole? Ta kontakt med rådgiver for mer informasjon:

Mari Grundvig tlf. +47 951 78 701 eller epost mari.grundvig@seiersborg.vgs.no

Espen Andersen tlf. + 47 920 80 229  espen.andersen@seiersborgfollo.vgs.no

Merk: Alle elever som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler og som er innenfor skolens målgruppe kan vurderes for inntak. Elever med ungdomsrett prioriteres først ved oversøking. Har du ikke ungdomsrett må du realkompetansevurderes før inntak.

Søknadsskjemaet er en usikret og ukryptert tjeneste, som vanlig e-post eller et åpent postkort. Ikke send sensitive eller taushetsbelagte opplysninger via dette skjemaet.