Vi har et variert og spennende utdanningsprogram.

Helse- og oppvekstfag (Vg1)

Trives du å jobbe med andre mennesker. Helse-og oppvekstfag er starten på mange utdanningsløp og en rekke muligheter.

Les mer om studiet

Helsearbeiderfag (Vg2)

Vg2 helsearbeiderfag gir kompetanse grunnleggende sykepleie og miljøarbeid i alle deler av helsetjenesten. Det handler om å kunne gi helsehjelp, forebygge ensomhet og bidra til et aktivt liv for pasienter og brukere.

Les mer om studiet

Salg, service og reiseliv (Vg1)

Utdanningsprogrammet Vg1 salg, service og reiseliv gir deg en smakebit innenfor ulike yrker. Yrker hvor kommunikasjon og service blir vektlagt.

Les mer om studiet

Salg og reiseliv (Vg2)

Vg2 salg og reiseliv handler om å utvikle kommersiell forståelse gjennom markedsføring, samhandling, lønnsomhets-analyse og organisasjonsutvikling.

Les mer om studiet

Informasjonsteknologi og medie-produksjon (Vg1)

Vg1 Informasjonsteknologi og medie- produksjon handler om hvordan teknologi, kommunikasjon og design preger og utvikler samfunnet.

Les mer om studiet

Medieproduksjon (Vg2)

I Vg 2 Medieproduksjon skal elevene få en forståelse av hvordan media har påvirkningskraft på individ og samfunn. De deltar i kreative prosesser fra idé til ferdig produkt og kommuniserer budskap gjennom teknologi, kommunikasjon og design.

Les mer om studiet