Gult smittevernnivå på Seiersborg videregående skole

 
 
 

Mandag 03. Mai går barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler til gult nivå i Fredrikstad Kommune. Dette gjelder også for elevene ved Seiersborg. Det vil blant annet si følgende for elevene:
– Skolen opprettholder strenge smittevernrutiner med inndeling i kohorter, forsterket renhold, begrenset bruk av fellesarealer og fokus på god hygiene
– Elevene holde seg fortsatt til sine egne tildelte områder og sine nærmeste medelever, både i undervisning og i pauser
– Elevene har faste plasser i klasserommet og opprettholder minst en meters avstand i friminutt og pauser.

Mer informasjon om skoledagen i gult nivå finnes her.