Velkommen til skolestart!

Onsdag 18. august starter et nytt skoleår. Nedenfor følger informasjon til de første skoledagene.

 
 
 

Oppmøte onsdag 18. august
Vi møtes til første skoledag 18. august, hvor ansatte møter dere ved hovedinngangen.
– Vg1 møter kl. 10.00
– Vg2 og vg3 møter kl. 12.00

Koronatilpasset skolestart
Nasjonale myndigheter har innført en trafikklysmodell for å ivareta smittevern. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smittevernstiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene.

Les mer om skolestart og koronasituasjonen her.

Smittesituasjonen er på grønt nivå ved skolestart. Ved grønt nivå:
– Ingen syke skal møte på skolen.
– Sørg for god hygiene.
– Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
– Skoleklasser og skolehverdag er organisert på vanlig måte.

Elev-PC
Alle elever på Seiersborg vgs har gratis låne pc så lenge de er elever på skolen.

Fravær
Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. Les mer om fraværsreglementet her.

Skoleskyss

Trenger du skoleskyss til og fra skolen, må du søke om det hvert år. Gratis skoleskyss gjelder for elever som har mer enn 6 km. til skolen Husk å søke så snart du har fått beskjed om inntak her.

Gratis lærebøker
Du får låne de lærebøkene du trenger i forbindelse med opplæringen. Bøkene blir utlevert ved skolestart og skal leveres inn igjen før skoleslutt. Vi ønsker at du behandlet bøkene pent.

Lån og stipend
Alle elever i videregående skole kan søke lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Husk å søke om utstyrsstipend innen fristen 15. november.
Les mer om lån og stipend på Lånekassen.no.

Skoleferier og fridager
Se skoleruta for kommende skoleår.

Reglement og rutiner
Lurer du på noe om fravær, ordensreglementet, eller hvilke rettigheter og plikter du har som elev på Seiersborg videregående skole?
Les reglement og rutiner som gjelder for deg som elev.

Adkomst og parkering
Det er svært begrenset med parkeringsplasser ved skolen. Vi oppfordrer alle til å benytte alternativ transport.

Velkommen til skolestart!