Bygg- og anleggsteknikk

Tlf felles: 975 58 806

Image

Kjell Inge Hansen
Programfaglærer

Image

Mikael Kristiansen
Programfaglærer

Image

Ole-Jørgen Knold
Programfaglærer

Image

Mads Amundsen
Miljøarbeider