Bygg- og anleggsteknikk (Vg1)

Det bygges som aldri før. Store boligprosjekter, veier, broer og tuneller, offentlige bygg og jernbanetraseer. Vedlikehold og oppgraderinger. Regjeringen planlegger flere viktige og omfattende byggeprosjekter. Det samme gjør fylkeskommuner og kommuner. Behovet for arbeidskraft er stor. I 2019 manglet det 14.300 personer i bygg- og anleggsbransjen.

Velger du Vg1 Bygg- og anleggsteknikk lærer du om:

  • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
  • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
  • klima og teknologi
  • bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger
  • kvalitet og sikkerhet
  • materialkunnskap

Du bør være praktisk anlagt, være nøyaktig og ha godt håndlag. Hos oss kan du fortsette på Vg2 Tømrer. Starter du med Vg1 Bygg- og anleggsteknikk kan du blant annet bli vei- og anleggsfagarbeider, anleggsgartner, anleggsmaskinfører, murer eller tømrer. Flere Vg2 valg på andre skoler og hva du kan bli etter skolen kan du lese om her.