Dysleksivennlig skole

Dysleksi Norge startet prosjekt «dysleksivennlig skole» i 2005 og siden den gang godkjent en rekke skoler som dysleksivennlige. Seiersborg videregående skole ble godkjent som dysleksivennlig skole våren 2021, som en av få videregående skoler i Viken fylkeskommune.

Seiersborg kartlegger alle Vg1 elever i forhold til regneferdigheter (Alle Teller) og lese- og skriveferdigheter (Literate). Det skjer i løpet av de første ukene etter oppstart. Vi installerer programvare som elever har rett på og bruker også gode støtteverktøy gjennom Office 365. Vi ønsker å være en skole som tilrettelegger slik at elevene får vist frem alt de har lært.

Det er viktig for oss at ulike lærevansker er noe vi kan snakke høyt om, og at vi lærer i et felleskap som inkluderer alle. Det skal være lav terskel for å spørre om hjelp og veiledning. Vi som jobber på skolen har fokus på den enkelte elev og øker stadig vår kompetanse gjennom samarbeid, kurs og erfaring.

Les gjerne mer om dysleksivennlig skole her.