Helsearbeiderfaget (Vg2)

Helsearbeiderfagutdanningen åpner opp for mange spennende jobber ved sykehus, sykehjem, hjemmetjeneste, innen psykisk helsearbeid, ved rehabiliteringshjem og andre institusjoner. Studiet er 2. året i utdanningsløpet, og kvalifiserer deg til å søke om læreplass for å oppnå fagbrev. Som helsefagarbeider jobber du med varierte arbeidsoppgaver innen praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid i helse- og sosialtjenesten. Du hjelper pasienten med de fleste daglige gjøremål, fra personlig hygiene til klesskift og måltider, i tillegg til at du gir behandling.

Studiet er delt i programfag og fellesfag.

Les mer om helsearbeiderfag Vg2 her.