Koronainformasjon Seiersborg Videregående skole

Vedrørende oppstart etter juleferie for elevene på Seiersborg videregående skole.

Helsemyndighetene har anbefalt at alle elever i videregående skole skal teste seg før oppstart etter juleferien. Dette gjelder ikke de som har vært smittet med koronaviruset i løpet av de siste 3 månedene eller for de som har tatt tredje vaksinedose for mer enn tre uker siden.

 

For elevene ved Seiersborg videregående skole blir dermed oppstarten etter juleferien på følgende vis:
Alle elever henter hjemmetest på mandag den 03.01 mellom kl. 08.00 og 11.00 ved hovedinngangen på Seiersborg. Deretter reiser elevene hjem og starter opp med digital hjemmeundervisning fra kl. 12.00. De som allerede har test hjemme, kan benytte denne og slipper dermed å hente på skolen. Skoleuken fra og med tirsdag forløpet slik som elevene fikk informasjon om før jul.

 

De elevene som tester positivt på hjemmetesten tar kontakt med kommunens koronatelefon. Elever som har testet positivt og som er hjemmehørende i Fredrikstad kommune skal registrere dette på følgende nettside: https://hjemmetest.remin.no/fredrikstad eller ta kontakt med koronasenteret på telefon 69 38 11 08.

 

Videregående skoler er fortsatt på rødt nivå i trafikklysmodellen noe som tilsier følgende for elevene på Seiersborg:
– Ingen syke skal møte på skolen
– God hoste- og håndhygiene
– Unngå håndhilsing og klemming
– Hold minst 1 meters avstand mellom elever i alle sammenhenger

Mer informasjon om smittevern i videregående skole kan du finne her:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-videregaende-skole/