Teknologi og industrifag (Vg1)

Teknologi og industrifag er et praktisk og yrkesrelevant fag. Faget skal legge grunnlag for utvikle dyktige fagarbeidere som arbeidsmarkedet har behov for. Dette er et arbeidsmarked som er i stadig endring og utvikling, og det legges mer vekt på digitale og robotiserte verktøy. Elevene skal få kunnskap om sammenhengen mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved en bærekraftig utvikling. De skal også lære at handlingene og valgene den enkelte tar, har betydning for bærekraftig utvikling.

I faget lærer du mer om produksjonsplanlegging og -prosesser, automatisering og programmering av roboter, maskiner og produksjonsutstyr, kjøretøy og transport, kjemiske prosesser og kjemiteknikk, samt om helse, miljø og sikkerhet.

På Seiersborg kan du velge Industriteknologi (Vg2). Andre muligheter kan du lese mer om på vilblino.

Har du praktisk sans og godt håndlag? Er du interessert i å arbeide med teknologisk utstyr? Da er dette utdanningsprogrammet kanskje noe for deg.