Helse og oppvekst

Tlf Helse og oppvekst vg1: 948 40 903

Tlf Helsearbeiderfag & Barne- og ungdomsarbeiderfaget vg2: 902 58 371

Image
Lilly Andrea Berg
Miljøarbeider
Image
Anne Cecilie Bjerkelund
Miljøarbeider

Image
Synnøve Johnsen
Miljøarbeider
Image
Liv Kjærnes
Miljøarbeider
Image
Nann Karin Solvang
Programfaglærer
Image
Kjersti Lykken
Programfaglærer
Image
Jo Inge Meisingset
Programfaglærer
Image
Tone Beate Meyer
Programfaglærer
Image
Glenn Cato Lian
MIljøarbeider
Image
Bente Borgersen Tendal
Programfaglærer
Image
Image
Christian Grundekjøn
Programfaglærer
Image