Helse og oppvekst

Team Helse og oppvekst vg1 (HOB): 948 40 903

Team Helse og oppvekst vg1 (HOA): 920 56 163

Team Helsearbeiderfag vg2: 902 58 371

Team Barne- og ungdomsarbeiderfag vg2: 484 06 079


Image
Lilly Andrea Berg
Miljøarbeider

Image
Image

Bente Borgersen Tendal
Programfaglærer

Image
Nann Karin Solvang
Programfaglærer

Image

Liv Kjærnes
Miljøarbeider


Image

Lill Jeaneth Roos
Miljøarbeider

Image
Kjersti Lykken
Programfaglærer

Image

Kirsti B. Delviken
Programfaglærer


Image

Tone Beate Meyer
Programfaglærer

Image
Jo Inge Meisingset
Programfaglærer

Image

Christine Spro
Programfaglærer


Image

Kristine Ferstad
Miljøarbeider