Vg1 Service- og samferdsel


I løpet av Vg1 får du et innblikk i yrker innenfor salg, drift av IKT-systemer, kontor og administrasjon, transport, resepsjonsarbeid, sikkerhet, logistikk og reiseliv.
Året gir deg også en opplæring i hvordan planlegge og drive egen bedrift.

Skolen er opptatt av å tilby elevene ulike læringsarenaer. Bedriftsbesøk og praktisk tilnærming av teorien gjør skolehverdagen variert og spennende.
Den viktigste grunnen til å velge Service- og samferdsel bør være interessen for å kommunisere med og yte service til mennesker.

I linken nedenfor kommer du automatisk til vilbli.no programområde service og samferdsel
vilbli.no

På bildet: Elevbedriften sto for planlegging, utforming og tilrettelegging for salg av vafler.