Vg1 Teknikk og industriell produksjon


Vg1 TIP er å anse som grunnopplæring. Derfor favner faget over mange områder uten at det gis inngående opplæring, som ved en spesifikk fagopplæring.
Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.

Vg1 Teknikk og industriell produksjon er starten på mange utdanningsløp. I dette første året får du grunnleggende kjennskap til bruk av verktøy og maskiner for reparasjoner og vedlikehold, sveisemetoder og bruk av verktøymaskiner.
Teorien er nært knyttet til det praktiske arbeidet, og skolen legger vekt på å tilby elevene opplæring på ulike læringsarenaer gjennom skoleåret. Ekskursjoner til bedrifter og messer er med på å variere skoledagene. Utdanningsprogrammet fører fram til en mengde yrker for eksempel innen teknisk og mekanisk industri, skipsindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen.

Bildet viser elev som prøver en sveisemetode.

I linken nedenfor kommer du automatisk til vilbli.no programområde teknikk og industriell produksjon
vilbli.no