Skoleskyss

Alle elever i videregående skoler skal i år søke skoleskyss på egen hånd. Dette gjelder også elevene ved friskoler. Hvis du bor mer enn 6 km fra skolen kan du følge denne lenken.

Du får busskort utdelt på skolen når søknaden er behandlet. Dette kortet kan du også bruke som ID-kort.

Har du spørsmål om transport til og fra skolen, ta gjerne kontakt.


Fra videregående, til fagbrev, jobb, forlovelse og hus.

Da Henrik Ek Dahlgren (22) var i tenårene ble han mobbet. Skolehverdagen var vanskelig, og han slet med dårlig selvtillit. Da han startet på Seiersborg, snudde det. I dag har han tatt fagbrev og jobber som helsefagarbeider i Re Kommune i Vestfold.

Henrik jobber som nattevakt på et hjem for psykisk utviklingshemmede..
-Jeg trives veldig godt. Her er det et bra miljø, og jeg har mange flotte kolleger, sier han.

En ungdomstid preget av mobbing
Mobbing kan få mange følger for de som er utsatt. Det kan være vanskelig å gå på skolen, utfordrende å konsentrere seg om skolearbeid og vanskelig sosialt. For Henrik førte mobbingen til dårlig selvtillit og utagering på skolen.
-Det var en vanskelig periode, sier Henrik. – Jeg fikk en IOP (individuell opplæringstjeneste) gjennom BUP for å komme meg gjennom.

Tiden på Seiersborg ble vendepunktet
Da Henrik skulle velge hvilken videregående skole han ønsket å gå på fikk han et tips fra BUP om Seiersborg. Han ble fortalt at Seiersborg kunne tilby tettere oppfølging i et mindre skolemiljø og det virket som et bra alternativ for ham.
-Jeg søkte, og kom inn, sier Henrik. – Det er jeg veldig glad for. På Seiersborg følte jeg meg sett og hørt, og jeg ble fulgt opp på en helt annen måte. Skolehverdagen startet med frokost i kantina. Der møtte både elever og lærere, og vi spiste sammen. Det var en god start på dagen, sier han.

Henrik forteller at elevene han gikk sammen med hadde ulike behov. Og at alle fikk tilrettelagt hverdagen utfra deres behov. Noen hadde angst, og da gjorde lærerne mye for å trygge dem. Om det var noen som hadde en dårlig dag så ble det også hensyntatt.
-Alle ble sett og hørt. Du fikk den hjelpen du trengte, og du ble hørt selv om du var ungdom, sier Henrik. – lærerne følger veldig godt opp. De venter ikke for å se om det «går seg til». De tar opp ting med en gang, og de tilpasser oppgaver.


Fra Seiersborg til fast jobb

Henrik har tatt fagbrev som Helsefagarbeider. Han roser lærerne på skolen.
-Takket være dem at jeg har fått fagbrev. De var veldig behjelpelig på veien videre, sier han. -Og foreldrene mine da, smiler han. -Jeg har nå fått fast jobb, jeg har fått samboer og forlovet meg, og jeg har kjøpt hus, sier han stolt. Vi flytter inn om bare noen få dager.

Jeg følte at jeg kom til Seiersborg som en gutt, og gikk ut som en mann, sier Henrik.

Henrik’s råd til andre som vurderer å søke på Seiersborg
-Har du grunnlag for å søke, så SØK!, sier han. –Det var veldig godt å gå der. Og om du ønsker kan du jo ringe en av rådgiverne og få en prøvedag.

 


På Seiersborg fikk jeg god støtte, og møtte mange hyggelige mennesker

Da Jan Robin Kolborg Lund gikk i 4.klasse fikk han diagnosen Atypisk autisme og ADHD. Han fikk undervisning i eget klasserom, følte seg utenfor og hadde ikke så mange venner. På Seiersborg endret det seg. I dag jobber Jan Robin som lærling i en Bunnpris-forretning og etter lærlingtiden er målet fast jobb i butikk. Han er målbevisst, og ser lyst på fremtiden.

Jan Robin er 18 år. Han gikk ut fra Seiersborg videregående skole i 2016, og startet som lærling ved en Bunnpris forretning hvor han hadde hatt praksis i skoletiden. Her trives han godt.
– Jeg har alltid drømt om å jobbe i butikk så jeg var glad da jeg fikk praksisplass på Bunnpris. Her møter jeg mange hyggelige mennesker, og jeg er opptatt av å yte god service slik at kundene får en god opplevelse ved å handle hos oss, sier han.

 

Tilrettelagt undervisning fra 3.klasse
Da Jan Robin gikk på barneskolen fikk han diagnosen Atypisk autisme og ADHD. Han fikk egen undervisning i eget klasserom, og hadde friminutt utenom de ordinære friminuttene.
– Jeg hadde ikke så mange venner, sier Jan Robin.
Da han begynte i 8.klasse startet en gradvis tilpassing med timer sammen med resten av klassen, men følelsen av å være utenfor var likevel tilstedet.

 

Så snudde det
Da Jan Robin skulle søke videregående skole fikk han høre om Seiersborg. Han søkte, og kom inn.
– Da jeg begynte på Seiersborg åpnet en ny verden seg for meg. Jeg møtte andre som var mer lik meg, og følte meg som en av dem. Der var det veldig fint miljø, og jeg følte jeg kunne prate med alle, sier han.

 

God oppfølging
Personalet på Seiersborg la til rette for mestring og støttet underveis.
– Jeg fikk god hjelp av lærerne. Jeg har blant annet litt problemer med å finne på ting selv, eller å ta initiativ og det fikk jeg god hjelp til på Seiersborg. Da jeg skulle begynne å tenke på jobb husker jeg godt hva en lærer sa til meg. Han sa «Du kommer ikke til å ha den samme jobben resten av livet. Du kommer til å ha mange» Det hjalp meg veldig. Han hjalp meg også å få lærlingplassen jeg har i dag.

 

Målbevisst ung mann
Jan Robin drømmer om jobb på Outland som er en spesialbutikk som selger bøker, spill og samleobjekter. De arrangerer også aktiviteter for interesserte, og Jan Robin deltar der. Han har også bidratt både som leder for en gruppe, og som maskot på event.
– Jeg har hatt lyst til å jobbe i en slik butikk siden jeg var liten og samlet på kort. Jeg er på Outland en del på fritiden, men nå som jeg jobber på Bunnpris har jeg ikke så mye tid, sier han.
På Bunnpris er Jan Robin opptatt av å stå på, og han stiller gjerne opp utover vanlig arbeidstid, i håp om å komme nærmere drømmen:
– Jeg er opptatt av å gjøre en god jobb. Det vil hjelpe meg videre på veien til å nå drømmen min. Jeg jobber for å få en god attest.

 

Har aldri gitt opp
– Mamma har vært en viktig støtte. Mange fortalte henne at jeg aldri kom til å fungere som andre, men hun sa alltid til meg: «Du kan bli hva du vil bare du legger hjertet ditt i det». Det glemmer jeg aldri. Hun har alltid støttet meg og aldri gitt opp, smiler Jan Robin.
Jan Robin tar nå sertifikat, og en dag vil han stå i fast jobb og finne seg en leilighet.

 


Seiersborg videregående skole feirer 40-års jubileum!

Seiersborg videregående skole ble etablert i 1976 med “to klasser a 10 elever i sveise- og konstruksjonsfag”

Les videre…