Vi har et variert og spennende utdanningsprogram.

Bygg- og anleggsteknikk (Vg1)

Vg1 bygg- og anleggsteknikk handler om å utvikle grunnleggende kompetanse innenfor bygg og vedlikehold av bygninger, anlegg, veier, vann- og avløpsinfrastruktur og annen infrastruktur. Programfagene skal også gi elevene kompetanse i å bruke digitale verktøy og vurdere hvordan miljø- og klimaendringer påvirker bygg- og anleggsbransjen.

Les mer om studiet

Tømrer (Vg2)

Som tømrer kan du få jobb i tømrer-, entreprenør- eller byggefirmaer.

Tømrerfaget omfatter bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner. Arbeidsområder kan være: konstruksjons- og innredningsarbeid, lafting, rehabilitering og vedlikehold av bygninger mm.

Les mer om studiet

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (Vg1)

Utdanningsprogrammet frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign gir mange muligheter innen yrke og videre utdanning. Du får muligheten til å lære arbeid gjennom praktisk arbeid med materialer, redskaper og teknikker. Utdanningen gir blant annet grunnlag for høyere utdanning innen design, håndverk, teknologi, kunst og kultur.

Les mer om studiet

Frisør (Vg2)

Frisørfaget har lange tradisjoner og skal gi forståelse for og erfaring med utvikling og produksjon av frisørarbeid på grunnleggende nivå.

Les mer om studiet

Salg, service og reiseliv (Vg1)

Utdanningsprogrammet Vg1 salg, service og reiseliv gir deg en smakebit innenfor ulike yrker. Yrker hvor kommunikasjon og service blir vektlagt.

Les mer om studiet

Salg og reiseliv (Vg2)

Salg og reiseliv fører til flere yrkesvalg etter endt skoleår. Her finnes det muligheter innnenfor butikkfag, kontor og administrasjon og vekter.

Les mer om studiet

Teknikk og industrifag (Vg1)

Vg1 TIP er å anse som grunnopplæring. Derfor favner faget over mange områder uten at det gis inngående opplæring, som ved en spesifikk fagopplæring. Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.

Les mer om studiet

Industriteknologi (Vg2)

Vårt moderne teknologiserte samfunn har hele tiden behov for godt kvalifiserte yrkesutøvere. Det å jobbe i en moderne industribedrift stiller store krav til bred kunnskap på mange områder, ofte i kombinasjon med spesialkunnskap på andre.

Les mer om studiet

Helse- og oppvekstfag (Vg1)

Utdanningsprogrammet Helse-og oppvekstfag er starten på mange utdanningsløp. Gjennom året får du grunnleggende innføring i for eksempel hvordan vi mennesker fungerer og utvikles både fysisk og psykisk, samhandling mellom mennesker, matlaging og miljøbevissthet.

Les mer om studiet

Barne- og ungdomsarbeiderfag (Vg2)

Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, skoler, skolefritidsordninger og klubber. Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 til 18 år. Det er viktig å kunne omsette teoretiske kunnskaper i praksis. Dette yrket innebærer også at du bør belage deg på å være ute i all slags vær.

Les mer om studiet

Helsearbeiderfag (Vg2)

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenesten. Helsefagarbeideren arbeider med mennesker i alle aldre. Du kan blant annet jobbe på sykehjem, i hjemmebaserte tjenester, i boliger og på sykehus.

Les mer om studiet

Påbygg (Vg3)

Vg3 påbygg til generell studiekompetanse oppnår elevene studiekompetanse i løpet av ett år og kan søke seg videre til høgskolene.

Les mer om studiet