Specsavers inviterte til gratis synstest

Verdens synsdag torsdag 13. oktober inviterte de brukere på Varmestua til gratis synstest.

 
  
 

Optikerkjeden Specsavers har en riksdekkende innsamlingsaksjon “Gi syn til Tanzania” hvor de samler inn brukte briller. Brillene blir så sjekket av lokale optikere før de sendes videre til Tanzania. Les mer om aksjonen her, og se den flotte videoen: Gi syn til Tanzania. For hver brille som kommer inn gir de også 25 kroner til Varmestua, og i forbindelse med Verdens synsdag torsdag 13. oktober inviterte de brukere på Varmestua til gratis synstest. Specsavers bidrag har virkelig varmet.

Daglig leder Ole Alm og Tidgiverne på Varmestua brukte i forkant tid på å finne ut hvem som mest kunne trenge en synstest og ni brukere ble med. Tidgiver-koordinator Michelle Malone snakket med de på forhånd, både for å forberede dem og for å høre hva de synes om tilbudet:
– Jeg møtte opp litt tidligere på Varmestua for å snakke med de som skulle være med. De snakket om hvor fint det skulle bli å få sjekket synet. Noen fortalte at de ikke så klart. Noen sa de hadde lånt noen andres briller, men disse var ikke riktige etter deres øyne. En fortalte også at hun hadde flere bøker liggende, men kunne ikke lese dem pga synet. Hun gledet seg nå til endelig å kunne lese dem, sier Malone.
 
De gikk så samlet opp til Specsavers. Der ble de godt tatt i mot. De som ønsket fikk servert kaffe. En og en fikk registrert seg slik at testresultater etc. ville lagres og være tilgjengelig for en senere anledning. Alle fikk så en forundersøkelse med blant annet trykkmåling og digital retinalfotografi. Deretter var det synstest. Når alle var ferdige med testen fikk de hjelpe til å velge briller som passet.
– Mens vi ventet og praten gikk, snakket noen av brukerne om hvor glade de var for at noen viser dem at de bryr seg og ønsker å gi de noe slikt. At det ikke var vanlig for dem å få noe slikt gratis og hvor mye det betydde for dem. Ved at de hadde blitt skrevet opp på lista på Varmestua, vi fulgte dem og var der sammen med dem, gjorde det mye lettere for dem å kunne gjennomføre et slikt tilbud, sier Malone med et varmt smil.
 
Av de 9 som kom, fullførte 9 testen og alle 9 trengte briller. Anne Nilsen, som er daglig leder for Specsavers i Fredrikstad, fortalte Malone at de lenge hadde tenkt på at de ønsket å gjøre noe for noen i nærmiljøet og Varmestua var et sted som raskt kom i tankene. Hun sa de synes at Varmestua er et flott tilbud og at det gjøres en utrolig jobb der. Derfor ønsket de å gi til Varmestua.
 
Vi på Varmestua vil takke Specsavers så mye for at de har valgt Varmestua, for både penger og synstest/briller til brukere. Tusen takk! Vi vil også oppfordre alle som har gamle briller dere ikke bruker lengre – til å gi de til Specsavers.
 
På bildet øverst til høyre: Sven Tore tester briller
På bildet i midten: Anita tester briller