Varmestua i Fredrikstad er et gatenært lavterskeltilbud drevet av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Det er et viktig møtested for rusavhengige i Fredrikstad.

Varmestua har tre tjenesteområder: mat og omsorg, aktiviteter og miljøtjenesten.

 

Jorid D. Bertelsen – Tlf: +47 97 12 56 61
Virksomhetsleder 
jorid.bertelsen@blaakors.no

Ole Alm – Tlf: +47 97 49 04 03
Miljøarbeider
ole.alm@blaakors.no

Merethe Berg Sorthe – Tlf. +47 90 36 11 95
Prosjektmedarbeider Aktivitet
merethe.berg.sorthe@blaakors.no

Ida Lisette Pedersen – Tlf: +47 90 10 62 15
Miljøterapeut
ida.lisette.pedersen@blaakors.no