Varmestua i Fredrikstad er et gatenært lavterskeltilbud drevet av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Det er et viktig møtested for rusavhengige i Fredrikstad.

Varmestua har tre tjenesteområder: mat og omsorg, aktiviteter og miljøtjenesten.

 

Jorid D. Bertelsen – Tlf: +47 97 12 56 61
Virksomhetsleder 
jorid.bertelsen@blaakors.no

Eivind Ystrøm Petersen
Musikkterapeut
eivindyp@blaakors.no

Ole Alm – Tlf: +47 97 49 04 03
Miljøarbeider
ole.alm@blaakors.no