Varmestua i Fredrikstad er et gatenært lavterskeltilbud drevet av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Det er et viktig møtested for rusavhengige i Fredrikstad.

Varmestua har tre tjenesteområder: mat og omsorg, aktiviteter og miljøtjenesten.

 

René Jønnvoll 
Virksomhetsleder +47 45 31 20 61 
rene.jonnvoll@blaakors.no

Ole Alm  
Miljøarbeider +47 97 49 04 03
ole.alm@blaakors.no

Elsa Jytte A. Hagstrøm 
Miljøterapeut +47 90 10 62 15
elsa.hagstrom@blaakors.no