Varmestua i Fredrikstad er et gatenært lavterskeltilbud drevet av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Det er et viktig møtested for rusavhengige i Fredrikstad.

Varmestua har tre tjenesteområder: mat og omsorg, aktiviteter og miljøtjenesten.

 

Jorid D. Bertelsen
Virksomhetsleder
+47 97 12 56 61
jorid.bertelsen@blaakors.no

Elsa Jytte A. Hagstrøm 
Miljøterapeut

+47 90 10 62 15
elsa.hagstrom@blaakors.no