Blå Kors Varmestua er et gatenært lavterskeltilbud for rusavhengige i Fredrikstad.

Vi har tre tjenesteområder:  mat og omsorg, aktiviteter og miljøtjenesten


Våre åpningstider

Kl 10 - 17   Mandag og onsdag

Kl 10 - 14   Tirsdag, torsdag og fredag

Kl 10 - 13   Lørdag

Velkommen!


Jorid D. Bertelsen - virksomhetsleder
Elsa Hagstrøm - miljøtjenesten
Ole Oskar Alm - miljøarbeider

Ta kontakt med oss på telefon

+47 974 90 403


Du finner oss i

Farmannsgate 20,  Fredrikstad

 

Ønsker du å bli tidgiver på Varmestua?

Ta kontakt med Blå Kors Frivilligsentral 

Tlf: +47 90 36 11 95

www.blaakors.no/frivilligsentral

Våre engasjerte og dyktige tidgivere gir av sin tid og sitt engasjement for at rusavhengige i Fredrikstad skal ha et godt sted å være. et sted hvor de kan føle seg velkommen, kjenne omsorg og få en god prat.

Varmestua er et viktig værested og en livbøye for mange mennesker.

Uten tilskuddsmidler og pengegaver kan vi ikke drifte tilbudet. Vil du være med å bidra til at gjestene på Varmestua får en mer innholdsrik hverdag.


VIPPS: #83994

KONTO: 3126.31.12868

Merk gjerne med “Gave til Varmestua”.

Tusen takk for ditt bidrag!Dere er en oase i ørkenen.

Gjest Varmestua