Månedsbrev juni

Vi ønsker å gjøre samarbeidspartnere og «venner» av Varmestua mer oppdatert på hva som skjer hos oss! Derfor vil vi fra nå lage månedsbrev som gir et viktig innblikk i hvordan vi har det her på «stua» og hva som skjer. Minner også om linken som gir oversikt over kommende aktiviteter. Det er bare å ta kontakt med oss dersom dere tenker at vårt tilbud er relevant for noen dere kjenner.

 
  
 

«På huset» i juni 2019:
  • 18 juni avholdt vi vårt første «Husmøte» – en samling med gjester, ansatte og tidgivere som gir oss mulighet for gjensidig informasjon og meningsutveksling. Vi ønsker at våre gjester blir mer delaktige i driften av Varmestua, og at Husmøter kan være en fin arena for dette. Det var 10 engasjerte gjester som møtte opp!
Husmøtene blir annonsert måned til måned på tavla vår og under oversikt over aktiviteter.
  • Vi har hatt besøk av en super gjeng fra Glemmen vgs; vg2-elever fra helse-og oppvekstfag. De hadde med is til gjestene våre, og besøket resulterte i at Merethe og en gjest besøkte klassen dagen etter og informerte mer om Varmestua.
  • En dag ringte telefonen og tre flotte jenter fra Borge Ungdomsskole kom deretter ned på besøk. De kom med kr 2400,- som de har samlet inn til Varmestua gjennom valgfaget «Innsats for andre»
Elever fra Borge Ungdomskole

 

 

 

 

 

 

  • 3-21 juni har vi avholdt brukerundersøkelse. Vi stilte de samme spørsmålene som i brukerundersøkelsen september 2018, og har nå fått viktig og spennende sammenlignbar data til bruk i vårt utviklingsarbeid. Vi fikk inn hele 44 svar med god hjelp fra våre tidgivere som sørget for at alle som kom innom fikk mulighet til å svare.
«Alternativ Fritid» juni 2019:
  • Aktivitetene denne måneden har bestått i vår faste musikkafe sammen med musikkterapeuten Erlend fra Fredrikstad kommune (hver mandag 13:30 – 15:30), 2 kinoturer, strandrydding sammen med Håpets Katedral, show på Båthuset og brettspill på stua. Kino er den desidert mest populære aktiviteten med flest deltakende, og vi fortsetter med både markedsarbeid og motivasjonsarbeid for å få deltakertallene opp på øvrige aktiviteter.
Ellers i juni:
  • Ambulansetjenesten og kommunens Feltpleie arrangerte 24. juni «kompisredning» på Evjekaja i samabeid med Varmestua. Der ble det gjennomgått livredning ved overdoser, opplæring i Nalokson og utdeling av spray – et viktig tiltak som også har ført til gode samtaler rundt temaet på Varmestua i ettertid.
  • Varmestua er delaktig sammen med Fredrikstad Kommune og andre ideelle aktører i planleggingen av markering av Verdens Overdosedag 31.08.19 på Stortorvet. Mer informasjon kommer, så følg med.