Månedsbrev september 2019

Vi ønsker å gjøre samarbeidspartnere og «venner» av Varmestua mer oppdatert på hva som skjer hos oss! Derfor lager vi månedsbrev som gir et viktig innblikk i hvordan vi har det her på «stua» og hva som skjer. Minner også om linken som gir oversikt over kommende aktiviteter. Det er bare å ta kontakt med oss dersom dere tenker at vårt tilbud er relevant for noen dere kjenner.

 
  
 

«På huset» i september:
  • Husmøte avholdt med hele 16 engasjerte gjester til stede – utveksling av informasjon og meninger om hvordan vi har det her på stua.
  • Fra september har Varmestua inngått et samarbeid med Q-Security om alarmer og beredskap. Dette er i tråd med Blå Kors Fredrikstads HMS-arbeid og handler om sikkerheten til både ansatte, Tidgivere og gjester. De kommer innom oss for en hyggelig prat en gang om dagen. Dette har blitt presentert for gjestene på Husmøter og har vært en forståelig og uproblematisk innføring av et tiltak.
  • 18 september og følgende dager hadde vi en stor klesutdeling av høstklær og varmere fottøy.
Alternativ Fritid i september:
  • Musikkafeen har gått sin gang hele september
  • Aktivitet ellers har vært kinotur og konsert på Kafe Britannia.
  • Varmestua skal være med på julemarkedet i Gamlebyen, og har i den forbindelse startet produksjon av flotte julegaver som vil være til salgs. Det skal støpes og lages engler, lysestaker og meiseboller blant annet. Følg med for mer info – disse blir kjempefine!
  • Merethe har nå turgruppe hver fredag kl 11:00 for de som vil gå overkommelige turer i høstværet.

 

 

 

 

 

 

Ellers i september:

  • Til både stor glede og overraskelse vant Blå Kors Fredrikstad Nalokson Norges «Ninjapris» for jobben vi gjorde med å sette søkelys på det overdoseforebyggende arbeidet i august med vindusutstillingen vår som nevnt i forrige månedsbrev: «Blå Kors Fredrikstad og deres samarbeid med Fredrikstad Kommune og andre aktører, for deres kunstutstilling i vinduet som satte søkelys på den sammensatte problematikken gjennom hele august. Kreativt, rørende og inntrykksskapende».

 

 

Minner om at 15. oktober inviterer Blå Kors til gratis fagfrokost på Litteraturhuset:

Ganske vanlig kan være ganske vanskelig

Dato: Tirsdag 15. oktober
Når: Kl 08.30 – 10.30 (frokost fra kl 08)
Hvor: Litteraturhuset Fredrikstad
Påmelding innen fredag 11. oktober til arrangement@blaakors.no (husk å gi beskjed om allergier)
En ny Fafo-rapport påpeker hvor viktig hverdagskompetanse og selvtillit er for å overkomme rusproblemer. Ensomhet, manglende sosial inkludering og manglende støtte til å mestre hverdagslivet er store utfordringer. I rapporten har vi sett nærmere på to tiltak Blå Kors har overfor personer med rusproblemer, Steg for steg og gatenære tiltak, hvor Varmestua i Fredrikstad er ett av dem  Dette er tilbud for å møte de mest utsatte rusmiddelavhengige som ofte har utfordringer på mange områder samtidig, og tilbud til brukere i overgangen fra rusbehandling til et rusfritt liv i sitt lokalsamfunn.
På frokostmøte vil ordfører Jon-Ivar Nygård ønske velkommen, FAFO presentere spennende funn fra rapporten og det vil være en sofa-prat mellom faglig leder for Steg for Steg nasjonalt, en deltaker og en Tidgiver (frivillig). Samtalen vil dreie seg om problemstillinger rundt hvordan vi kan bli bedre på å tilrettelegge for at personer med rusavhengighet kan komme i ordinært arbeid og/eller utdanning? Hva er utfordringene når det gjelder sosial inkludering etter å ha blitt rusfri? Hvordan kan vi som samfunn bidra til mer vellykket sosial inkludering?
FAFO-rapport – Bedre livsmestring og sosial inkludering