Seiersborg videregående skole er stengt

I likhet med øvrige skoler i Viken Fylkeskommune stenger Seiersborg videregående skole. Fra skolestart fredag den 13.03.2020 blir all all undervisning flyttet fra skolens område til hjemme via de digitale hjelpemidler som er gjort tilgjengelig for elevene ved skolen. I første omgang vil skolen holde stengt fram til fredag den 03.04.2020.

Skolen har forsvarlige digitale læringsplattformer for å kunne tilby opplæring digitalt. Nærmere informasjon om denne blir gitt av den enkelte klasses fag-, og kontaktlærere.

Skolens ledelse, samt ansatte ved de ulike utdanningsprogrammene vil være tilgjengelig via telefon, epost og Teams. Oversikt over telefonnummer finner du her: Ansatte.

Vi er i en situasjon der vi må jobbe proaktivt med å bremse smittespredning og videre negativ utvikling av koronasituasjonen. Skolens ansatte vil gjøre sitt ytterste for å opprettholde høy kvalitet på opplæringen og ber om hjelp fra foreldre og foresatte i dette arbeidet.

Harald Becken
Rektor


Informasjon koronavirus

Vi følger fylkets retningslinjer og oppdaterer fortløpende i tråd med deres informasjon. Følg med på mail, sms eller hjemmesiden vår for siste oppdatering. Les mer her.

Vi oppfordrer alle til å følge Folkehelseinstituttets råd for forebygging av smitte, uavhengig av om du er syk eller frisk.

Hygieneplakat_Liggende_Bokmål

 

 


ÅPEN dag avlyst

Vi ber dere ta direkte kontakt med våre rådgivere om dere vil vite mer om skolen eller har andre spørsmål.

Mari Grundvig 

tlf. 951 78 701 

Siv Karstensen

tlf. 948 15 161

Erik Bentsen

tlf. 907 04 117


Kunståpning

Sommeren 2018 ble utvidelsen av Seiersborg videregående skole ferdig, og det i den forbindelse at man ønsket et utsmykkingsprosjekt til noen av fellesarealene. Det ble derfor oppnevnt et kunstutvalg som bestod av både ansatte, elever og kunstkonsulent Hege Liseth. I et års tid har de jobbet med prosjektet, og det har vært en lærerik prosess. «Noe av det viktigste for oss har vært at kunsten skal kommunisere med og være engasjerende for elevene våre,» sier Espen L. Andersen som er assisterende rektor på skolen. Seiersborg videregående skole eies og drives av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, og er en friskole som gir et tilbud om et videregående utdanningsløp for elever med behov for tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.

Kunstprosjektet ble offentliggjort til kunstnere i Østfold via Østfold Kunstsenter, og flere kunstnere meldte sin interesse. Til slutt falt valget på to lokale kunstnere, hvor en hadde mye erfaring fra lignende oppdrag og en aldri hadde levert på tilsvarende oppdrag tidligere.

Jenny Alnæs har base på Hvaler og har mer enn 30 års erfaring som kunstner. Jenny Alnæs arbeider med fotocollager med lys, lysinstallasjoner, skulpturer og malerier. Hun har sin utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole, Vestlandets Kunstakademi samt spanske Real Akademia Catelade Bellas Artes De San Jordi. Jenny Alnæs har levert en fotocollage på 140 x 560 cm som har fått plass i skolens kantine. Verket er satt sammen av helleristninger/piktogram og selfier av elever og lærere. I tillegg har Jenny tatt flere miljøbilder på skolen. «Bildene er lagt lag på lag Verket er også synlig når det er mørkt ved bruk av lys som endrer verkets karakter. «Kunstprosjektet har et lekent uttrykk med assosiasjonsskapende elementer,» forteller Jenny. «Jeg ønsket å vise skolens identitet, og elevene og de ansatte har vært med på å skape det ferdige resultatet.»

Linda Spaun Hauglie gikk ut fra Kunsthøyskolen i Oslo i 2013 med Master i Kunstfag tekstil. Hun har veven som utgangspunkt for sitt kunstneriske uttrykk. Gjennom en flere ulike teknikker for etterbehandling der hun vekselvis bygger opp og bryter ned de etablerte strukturene i veven, skaper unike tekstiluttrykk med en helt egen dynamikk. Linda Spaun Hauglie sin kunstinstallasjon henger i vestibylen, og er noe av det første du legger merke til når du kommer inn på skolen. Dette er vevd med kobbertråd og etterbehandlet med eddik og salt slik at nyansene og uttrykket er helt særegent for akkurat dette verket. «Det var tre ord som festet seg når jeg startet prosessen med å lage skisser. Dybde – abstraksjon – variasjon,» forteller Linda. «Jeg ønsket også at det skulle være ro i arbeidet, samtidig som arbeidet skulle endre seg når man går forbi, ut ifra hvor man står i rommet eller hvor nærme man står.» Den unge kunstneren har jobbet helt annerledes med dette verket. Vanligvis har hun en skisse i hodet som hun vever etter. I oppdraget til Seiersborg har hun laget en skisse og også vevd en skisse i forkant.

Kunstverkene henger i to rom som fungerer som møteplasser for elevene. «Dette er to adskilte rom, men det var likevel viktig at de to kunstverkene spilte på lag,» forteller Heidi Wold Johansen, som er avdelingsleder og som har vært komitesekretær i kunstutvalget. «Det synes jeg at disse to kunstverkene gjør. Dessuten er de begge med på å styrke skolens identitet på hver sin måte.» Det er tydelig at kunsten på Seiersborg også engasjerer elevene og de ansatte, og på mandag etter vinterferien var det mange elever som fant bildet av seg selv i fotocollagen til Jenny Alnæs. «Det ga mange fine reaksjoner,» forteller Heidi og smiler.

«Den kunstneriske kvaliteten på leveransene har vært viktig,» sier Espen. «Og at kunsten ikke blir utdatert.» Emil André har vært elevenes brukerrepresentant i kunstutvalget, og har vært opptatt av hvilke ønsker elevene har hatt med utsmykkingen, men også hva de ikke ønsket seg.  «Dette vil jo være en del av elevenes hverdag på en skole som legger vekt på å skape et trygt og inkluderende miljø. Da er det klart at elevenes meninger og hensyn må tas med i prosjektet,» legger Espen til.

Hentet fra pressemelding til og artikkel i Demokraten 29. feb 2020


10 gode grunner til å søke på Seiersborg vgs

Det er ikke lett å vite hva man skal bli når man blir stor, og det er mange studietilbud og skoler å velge mellom. Seiersborg videregående skole tilbyr tettere oppfølging i et mindre skolemiljø. Fristen for å søke på Seiersborg er 30.april 2020. Vi har spurt Harald Becken, som er rektor på Seiersborg, om hvorfor Seiersborg er et bra alternativ når du skal vurdere hvilken skole du ønsker å gå på til høsten. Les om Haralds 10 gode grunner her:

1. Seiersborg videregående er, sammenlignet med mange andre videregående skoler, en liten skole. Vi har i dag plass til 156 elever, og tilbyr små klasser på ca. 12 elever. Dette er noe mange av våre elever setter pris på. I hver klasse blir elevene fulgt opp av en lærer og en miljøarbeider, noe som er med på å gi trygge og gode læringsmiljøer. Dette gir oss gode muligheter til å tilrettelegge for den enkeltes behov.
2. Fordi vi er en liten skole blir elevene godt kjent med hverandre og med de ansatte.
3. Vi vet at det kan være utfordrende å begynne på videregående for mange elever. Vi møter derfor hver enkelt elev før de starter her, slik at overgangen skal bli så trygg som mulig.
4. Skolekjøkkenet er i flittig bruk. Hver dag serveres det gratis frokost og lunsj i kantina. Felles måltider er sosialt og skaper et godt miljø.
5. Det skjer mye spennende på Seiersborg i løpet av et år. Vi er på flere utenlandsturer, blant annet en til London og en til Roma. I tillegg er vi på mange korte og lengre turer knyttet til opplæringen. Vi får besøk av eksterne forelesere, vi har tema- og aktivitetsdager, teater, konserter og LAN-treff.
6. Vi har mange spennende studietilbud på Seiersborg. Vi har blant annet Design og håndverk, Frisørutdanning, Service og samferdsel, Teknikk og industriell produksjon, Helse- og oppvekstfag og påbygg. Til høsten starter også Bygg- og anleggsteknikk (vg1).
7. Fra store deler av Østfold når du skolen enkelt via buss. Noen busser stopper rett utenfor døra, mens andre busser stopper langs rv109, som er en kort gåtur unna. For de som, av ulike årsaker ikke kan ta buss, er det mulig å søke om egen transport.
8. I august i fjor stod et nytt påbygg på 840 m2 klart. Vi er glade for at vi nå har enda mer plass å tilby elevene. Skolen framstår som moderne og trivelig, og klasserommene er praktiske og godt utstyrt for å støtte elevenes opplæring.
9. Seiersborg videregående skole er en del av stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Vi er en privat skole, men det koster ingenting å gå her.
10. Mange elever og store klasser passer ikke for alle. Dersom du lurer på om det vil passe deg bedre å gå på en liten skole eller dersom du kjenner noen som kan få en bedre skolehverdag med litt tettere oppfølging, ta kontakt med Seiersborg på telefon 69 35 47 00.


Godt nyttår

Juleferien er over og elever og lærere er tilbake på skolen. Mange synes at det er ganske fint.

Fjoråret har vært begivenhetsrikt. Vi har vært på tur til både Roma og London og på flere fine innenlandsturer. På skolen har vi arrangert LAN-kveld, førstehjelpskurs, yoga, konsert med Jesus Loves Electro og elever og lærere har konkurrert med og mot hverandre på idrettsdagen. Frisørlinja startet i fjor høst i nye og flotte lokaler. Gjennom året har vi lest, pugget og skrevet. Motivasjonen har vært på topp og den har vært på bunn. Kreativiteten har fått utfolde seg og i fagene har det blitt produsert, testet og vist fram. Noen har praktisert det de har lært i det virkelige arbeidslivet, og de har kommet tilbake med erfaring fra omsorgsektoren, salg- og service eller industribedrifter. I løpet av året har vi blitt bedre kjent med hverandre og vi har fått nye venner.

I 2020 skal vi gjenta og fortsette med alt over. Både med dagens elever og ansatte, og nye som kommer til. Det ser vi fram til!

Takk for i fjor og velkommen 2020.


Frokostmøte for rådgiverne på ungdomskolene

Det er snart ny søknadsfrist for videregående skole, og i den anledning ble alle rådgiverne på ungdomskolene i distriktet invitert til frokost og informasjon.

Øystein innledet morgenen med å fortelle litt om skolen, før elevrådsleder og ambassadør framsnakket skolen og hva den har betydd for henne. Inga Klevås og Camilla Carcary fra PP-tjenesten region Fredrikstad og Hvaler ga oss et innblikk i hvordan de jobber og hva som legges i spesialundervisning. Etterpå fikk rådgiverne en omvisning på skolen og muligheter til mer prat.

Dette ble en fin start på dagen med god mat, relevant temaer og en fin anledning til å fortelle om og vise fram skolen.


Velkommen til ÅPEN DAG

Husk ÅPEN DAG onsdag 20. november fra kl 09 – 19! Ta med deg foresatte, en venn, og kom en tur innom. På ÅPEN DAG får du høre mer om studietilbudet vårt og du kan hilse på lærerne. Det vil også bli enkel servering, og det er muligheter for en omvisning i skolens lokaler.


10 gode grunner til å søke på Seiersborg vgs

Det er ikke lett å vite hva man skal bli når man blir stor, og det er mange studietilbud og skoler å velge mellom. Seiersborg videregående skole tilbyr tettere oppfølging i et mindre skolemiljø. Fristen for å søke på Seiersborg er 30.april 2020. Vi har spurt Harald Becken, som er rektor på Seiersborg, om hvorfor Seiersborg er et bra alternativ når du skal vurdere hvilken skole du ønsker å gå på til høsten. Les om Haralds 10 gode grunner her:

1. Seiersborg videregående er, sammenlignet med mange andre videregående skoler, en liten skole. Vi har i dag plass til 156 elever, og tilbyr små klasser på ca. 12 elever. Dette er noe mange av våre elever setter pris på. I hver klasse blir elevene fulgt opp av en lærer og en miljøarbeider, noe som er med på å gi trygge og gode læringsmiljøer. Dette gir oss gode muligheter til å tilrettelegge for den enkeltes behov.
2. Fordi vi er en liten skole blir elevene godt kjent med hverandre og med de ansatte.
3. Vi vet at det kan være utfordrende å begynne på videregående for mange elever. Vi møter derfor hver enkelt elev før de starter her, slik at overgangen skal bli så trygg som mulig.
4. Skolekjøkkenet er i flittig bruk. Hver dag serveres det gratis frokost og lunsj i kantina. Felles måltider er sosialt og skaper et godt miljø.
5. Det skjer mye spennende på Seiersborg i løpet av et år. Vi er på flere utenlandsturer, blant annet en til London og en til Roma. I tillegg er vi på mange korte og lengre turer knyttet til opplæringen. Vi får besøk av eksterne forelesere, vi har tema- og aktivitetsdager, teater, konserter og LAN-treff.
6. Vi har mange spennende studietilbud på Seiersborg. Vi har blant annet Design og håndverk, Frisørutdanning, Service og samferdsel, Teknikk og industriell produksjon, Helse- og oppvekstfag og påbygg. Til høsten starter også Bygg- og anleggsteknikk (vg1).
7. Fra store deler av Østfold når du skolen enkelt via buss. Noen busser stopper rett utenfor døra, mens andre busser stopper langs rv109, som er en kort gåtur unna. For de som, av ulike årsaker ikke kan ta buss, er det mulig å søke om egen transport.
8. I august i fjor stod et nytt påbygg på 840 m2 klart. Vi er glade for at vi nå har enda mer plass å tilby elevene. Skolen framstår som moderne og trivelig, og klasserommene er praktiske og godt utstyrt for å støtte elevenes opplæring.
9. Seiersborg videregående skole er en del av stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Vi er en privat skole, men det koster ingenting å gå her.
10. Mange elever og store klasser passer ikke for alle. Dersom du lurer på om det vil passe deg bedre å gå på en liten skole eller dersom du kjenner noen som kan få en bedre skolehverdag med litt tettere oppfølging, ta kontakt med Seiersborg på telefon 69 35 47 00.


Utdanningsmessa

I fjor ble det sendt ut 8000 invitasjoner. Hit kommer Østfolds 10. klassinger for å få hjelp til å orientere seg blant de mange utdanningsvalgene i videregående skole. I tillegg arrangeres det et foreldrearrangement. Seiersborg videregående skole har egen stand hvor våre rådgivere kan fortelle om skolen og svare på spørsmål. VELKOMMEN!

Åpningstider:
Tirsdag 29. oktober: 0900 – 1900
Onsdag 30. oktober: 0900 – 1400