Du får ikke noe gratis. Du må jobbe for det!

Arbeidsmarkedet i Fredrikstad er tøft. For unge, uten formell utdannelse/fagbrev, er det vanskelig å få jobb. For Oskar Alexander Eriksen Dørum (23) ble en start i arbeidspraksis veien til arbeidslivet. I dag er han fast ansatt og ser lyst på fremtiden.

 
  
 

Vi møter Dørum utenfor produksjonsbedriften Gyproc på Øra. Han er akkurat ferdig med skiftet sitt, fremdeles i arbeidsklær og verneutstyr. Flere av hans kollegaer sitter og snakker sammen. Praten går lett og det ser ut til å være en sammensveiset gjeng. Dørum er en av dem.

Startet i arbeidspraksis
Første gang Oskar kom til Gyproc var i juni 2015. Gyproc hadde akkurat skrevet Ringer i vannet avtale med Jobbkonsulentene og ønsket nå å tilby arbeidstrening/arbeidspraksis til arbeidsledige som trengte erfaring for å styrke sine muligheter for deltakelse i arbeidslivet. Dørum fikk tilbud om arbeidspraksis i produksjonen, og takket ja.

– Jeg var i utgangspunktet på utkikk etter jobb, og ikke praksis, men tenkte det var en mulighet som kanskje kunne lede til noe mer, sier Dørum som da var i arbeidsrettet tiltak hos Jobbkonsulentene, via NAV. Dørum var positivt innstilt. Det ble skrevet arbeidspraksisavtale, og avtalt dato for oppstart.

Følte seg inkludert fra dag èn
Dørum beskriver den første tiden hos Gyproc som svært god. Ikke bare hadde han fått en mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og erfaring, men han opplevde også å bli godt tatt i mot av de ansatte.

– Jeg følte meg velkommen fra dag èn. Alle på skiftet tok godt imot meg, og det var mye humor. Til tross for at jeg var i en arbeidspraksis ble jeg behandlet som en av de ansatte og fikk gradvis flere oppgaver og mer ansvar, sier Dørum som jobbet hardt for å vise seg verdig ansvaret.

Gyproc var IA-bedrift og hadde fokus på inkludering. De la til rette for Dørum og ga god opplæring. Dørum fikk også en ”fadder” som fulgte opp litt ekstra.

– Måten jeg ble tatt imot på gjorde at jeg så frem til å gå på jobb, sier Dørum og legger til at han ønsket å gjøre en god jobb i håp om at det skulle lede til jobb. Arbeidspraksisen var satt til tre måneder.

Bodde i telt
Midtveis i arbeidspraksisen støtte Dørum på en del utfordringer privat. I påvente av en løsning bodde han i et telt utenfor byen, men til tross for dette gikk han på jobb hver dag.
– Det var en vanskelig periode. Jeg er glad jeg hadde arbeidspraksisen på Gyproc da. Det var deilig å komme dit. Der var det ingen som så ned på meg eller behandlet meg annerledes. Det hjalp meg å glemme situasjonen jeg var i, sier Dørum som beskriver seg selv som en som ikke gir opp så lett. – Man har alt å vinne på å stå på. Ingenting kommer gratis, du må jobbe for det, sier Oskar med et smil.

Oppfølging og støtte
Dørums jobbkonsulent støttet underveis. De hadde jevnlige møter hvor fokuset var på mulighetene og ikke utfordringene. Produksjonssjefen ved Gyproc var også en god støtte. Han la tydelige føringer for hva som skulle til for å styrke Dørums muligheter for jobb – både overfor Dørum selv, overfor tiltaksbedriften og overfor NAV. En forlenget arbeidspraksisperiode var ett av tiltakene som ble iverksatt. Dørum fikk da muligheten til å lære mer og til å vise sitt engasjement på jobben.

Ekstravakter/vikaroppdrag
Dørum jobbet hardt. Han sto på og viste stor arbeidskapasitet. Det han manglet av utdannelse/erfaring tok han igjen på utholdenhet og engasjement. Da det nærmet seg slutten på arbeidspraksisperioden ble han oppfordret til å registrere seg hos bemanningsbyrået BackUp som Gyproc benyttet. Det ledet til betalte ekstravakter parallelt i arbeidspraksisperioden.

Ny tiltaksarrangør
Etter endt tiltaksperiode hos Jobbkonsulentene fikk Dørum plass hos Din Utvikling. Der fikk han videre oppfølging. Det ble lagt en konkret plan for videre periode og fokuset var jobb.
– Karriererådgiveren min hos Din Utvikling var frempå. Han hang på NAV og på Gyproc. Vi har enda oppfølgingsamtaler. Litt hvordan det går, hvordan du trives, hvordan er økonomien.

Tilbud om fast stilling og fremdriftsplaner
Like før påske kom gladnyheten. Dørum ble tilbudt fast stilling og var ikke sen om å takke ja. Dette hadde han jobbet hardt for.

– Nå skal fortsette på Gyproc, ta fagbrevet. Også skal jeg bruke fritiden med samboer’n og ungene. Jeg har videre som mål å bli ferdig med gjeld og å spare til leilighet, avslutter Oskar med håp i stemmen.