Philip måtte avbryte utdanning på grunn av sykdom – nå nærmer han seg fagbrev som helsefagarbeider 

– Jeg hadde aldri vært der jeg er i dag uten den hjelpen jeg fikk fra Blå Kors, forteller Philip Bakke Hansen (26). Da sykdom gjorde det vanskelig å fullføre tidligere studier, tok NAV kontakt med Blå Kors arbeid og inkludering Fredrikstad. Her møtte Philip jobbkonsulentene Synne og Monica, og sammen fant de en riktig vei å gå. 

– Jeg husker første møte med Synne veldig godt. Jeg kom inn dørene på Mosseveien og ble møtt med et smil og en kopp kakao.  

Vi møter Philip utenfor Fjeldberg sykehjem i Fredrikstad. Her er han i praksis gjennom et nytt utdanningsløp han er i via prosjektet Menn i helse. Det er en tilrettelagt utdanning for arbeidssøkende menn fra 25 år og en unik mulighet til å ta fagbrev som helsefagarbeider.  

– Fra første møte med jobbkonsulentene følte jeg meg veldig sett og inkludert. Vi møttes flere ganger i uken og satt sammen og pratet mye om meg – hvem er jeg, hva interesserer jeg meg for, hva ser jeg for meg at kan gjøre meg lykkelig i en arbeidshverdag. Jeg fikk en sterk følelse av at de ønsket at jeg skulle lykkes, og det ble veldig motiverende for meg.  

Under utdanning: Philip Bakke Hansen er en del av prosjektet Menn i helse og på vei mot et fagbrev som helsefagarbeider. Han takker Blå Kors arbeid og inkludering for god veiledning på vei mot denne utdanningen.

Veldig godt med en liten rutine 

Møtene ble et viktig holdepunkt for Philip. Det ble en rutine i hverdagen som han hadde et stort behov for på den tiden i livet.  

– Jeg var mye ensom og trengte mye bistand fra NAV. Den lille rutinen ga meg mer energi. Jeg ble også satt i kontakt med Fontenehuset og etter hvert begynte hverdagen å gi mer mening.  

Jobbkonsulentene hos arbeid og inkludering jobber tett med sine deltakere for å veilede dem med et mål om å komme ut i arbeid eller utdanning. For å få best mulig resultat er god kartlegging viktig, og derfor bruker de også god tid med hver enkelt deltaker for å finne ut av behov og ønsker. 

– Sammen gravde vi dypt i flere ulike retninger for å finne ut hva som kunne passe for meg. Vi var innom alt fra ambulansearbeider til bilberger, men fant vel fort ut at jeg hører til i helsesektoren. Det var da Synne informerte om Menn i helse, forteller Philip. 

Det er et stort behov for helsefagarbeidere i Norge. Jobbmulighetene er mange og gode. Deltakerne i Menn i helse tar en utdanning bestående av både teori og praksis og går under tittelen helserekrutter. Menn i helse er et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet og en veldig vellykket satsing når det kommer til rekruttering av menn i helsesektoren. 

På skolebenken: Løpet til Menn i helse er slik at Philip er to uker på skolebenken på Glemmen videregående skole og så to uker i praksis. Slik er det gjennom hele det første året.

– Det har vært et helt riktig valg for meg! Jeg har et stort behov for å hjelpe andre, så jeg trives veldig godt her på Fjeldberg. Det er også fint med en variasjon – teori på skolebenken på Glemmen videregående, og praksis nå først på Fjeldberg og senere i hjemmesykepleien. 

– Vi prøver å se hele mennesket 

Synne Putri Solstad-Poppe er jobbkonsulent hos Blå Kors arbeid og inkludering i Fredrikstad. Sammen med kollega Ida Marie Wernersen, som jobber i Blå Kors arbeid og inkludering i Sarpsborg, har hun fått ansvar for noe som går under navnet Lærlingprosjektet. 

– Lærlingprosjektet handler om å hjelpe unge under 30 år til å få fagbrev eller kompetansebevis. De søkes direkte inn til oss fra NAV Fredrikstad, forteller Synne. 

NAV Fredrikstad har lenge sett et behov for å øke andelen unge med fagbrev, og som en del av NAV sin innsats for unge under 30 år som står utenfor arbeidsliv og skole, fikk Blå Kors arbeid og inkludering Fredrikstad og Sarpsborg tildelt Lærlingprosjektet i 2022.  

– Vi jobber etter samme metode med de unge på dette AFT-tiltaket som vi ville gjort med våre jobbsøkere. Vi starter med å bli godt med personen som kommer til oss. Vårt fokus er å finne den indre motivasjonen til jobbsøkeren slik at han eller hun kan ta eierskap i prosessen og sette sine egne mål, forteller Synne og legger til: 

Jobbkonsulenter: Synne Putri Solstad-Poppe (t.v) og Ida Marie Wernersen er jobbkonsulenter i Blå Kors arbeid og inkludering. Det siste året har de hatt ansvar for Lærlingprosjektet hvor målet er å få unge under 30 år til å få fagbrev eller kompetansebevis.

– Det innebærer at vi prøver å se hele mennesket og kartlegge hva slags ressurser og ferdigheter de har, hva de ser for seg at er en bra jobb for dem og lignende. Vi tar oss god tid og tenker ikke nødvendigvis at de skal raskest mulig ut i jobb eller utdanning. Det er viktigere for oss å få kartlagt godt før vi går videre.  

AFT står for arbeidsforberedende trening. Tiltaket har en varighet på inntil 12 måneder, og jobbkonsulentene hos Blå Kors arbeid og inkludering bistår deltakerne med å kartlegge deres ressurser og muligheter, veiledning, utvikling av ny kompetanse, arbeidstrening, oppfølging og kontakt med arbeidsgivere. 

En jobb med mening 

Det var som en del av Lærlingprosjektet at Philip Bakke Hansen kom til Blå Kors arbeid og inkludering. Synne husker Philip som en som var veldig engasjert i egen prosess. 

– Philip var usikker på han ville, men veldig åpen på at han kunne passe til mye. Derfor gikk vi bredt ut og utforsket mange yrker med han. Vi ble kjent med litt forskjellige yrker, og Philip ble med på samtaler med ulike arbeidsgivere slik at han fikk stilt de spørsmålene han trengte svar på, forteller Synne. 

Synne forteller videre at prosjektet så langt har vært en suksess. Flere av hennes deltakere fra det første året har fått fagbrev eller startet på utdanning, mens noen har funnet seg en jobb. Hun er glad for at Philip har funnet veien sin videre gjennom Menn i helse. 

– Vi jobber tett med kommunen og visste at Menn i helse-programmet skulle ha et informasjonsmøte i den perioden Philip utforsket aktuelle yrker. Men hans motivasjon og interesser passet Menn i helse veldig bra, sier Synne. 

Hun avslutter med et smil og sier:  

– Jeg har en jobb med mening, og det er så fint å få hjelpe folk på konkrete måter. Jeg er veldig glad i å jobbe med mennesker med ulike typer behov og personligheter. Det er selvfølgelig også veldig hyggelig å høre at det går bra med de menneskene man har hjulpet på vei. 


Veien tilbake til arbeidslivet: – Jeg føler meg endelig som et fullstendig menneske igjen

Å ikke jobbe har aldri vært et alternativ for Magdalena. Så ble hun syk og plutselig stod hun utenfor arbeidslivet. Med god veiledning og oppfølging fra jobbkonsulent Sylwia Gundersen i Blå Kors Fredrikstad sin virksomhet arbeid og inkludering, og en godt tilrettelagt arbeidsplass hos NAV Arbeid og Ytelser i Sarpsborg, er hun tilbake i arbeidslivet.

– Det er så godt å gå på jobb nå, å føle tilhørighet og vite at det jeg gjør er viktig. Jeg har vært så heldig!

Med et smittende smil og en god klem tar Magdalena Hicks (41) imot sin tidligere veileder fra Blå Kors Fredrikstad, arbeid og inkludering, Sylwia Isabell Gundersen, når hun besøker Magdalena på sin nåværende arbeidsplass i Sarpsborg – NAV Arbeid og Ytelser.

– Tenk da du startet her i en 16 prosent stilling i mars 2022, mye har forandret seg siden den gang. Nå jobber du 100 prosent! Og den jobben, den har du gjort, smiler Sylwia like stort og varmt som Magdalena.

– Med god hjelp og veiledning fra deg, legger Magdalena raskt til.

Vanskelig å få relevant jobb i Norge 

Magdalena kom fra Polen til Norge i 2016 og bosatte seg i Rakkestad. Hun har en godkjent likestilt mastergrad i markedsføring og ledelse, og arbeidserfaring fra både bank og offentlig administrasjon i hjemlandet.

– Jeg hadde et håp om at engelsken min holdt for å skaffe meg en relevant jobb i Norge, men jeg erfarte raskt at det ikke var nok dessverre, forteller Magdalena.

Hun brukte sparepengene sine på et norskkurs og fikk samtidig jobb i et vaskefirma. Ikke lenge etter fikk Magdalena nerveproblemer i begge hendene, og hun måtte derfor finne en annen jobb. Hun startet å jobbe på kjøkkenet til en større bedrift i Oslo, hvor hun etter en stund også ble miljøarbeider.

– Det var en veldig tøff jobb hvor det var forventet at jeg jobbet mye mer enn jeg egentlig skulle. Jeg begynte etter hvert å slite psykisk, og på slutten av 2018 var jeg så syk at jeg ikke kunne gå på jobb.

– Jeg hadde ikke vært her jeg er i dag uten Sylwia 

Mot slutten av 2021 ble Magdalena koblet med Blå Kors, arbeid og inkludering via NAV. Slik møtte hun Sylwia. Blå Kors, arbeid og inkludering har avdelinger både i Sarpsborg og i Fredrikstad. Jobbkonsulentene her jobber med veiledning for å få mennesker i jobb eller utdanning. 

– Jeg hadde ikke vært her jeg er i dag om det ikke var for Sylwia. Helt fra første møte husker jeg henne som veldig rolig. Jeg følte at hun lyttet og at hun hadde et oppriktig ønske om å hjelpe meg, sier Magdalena og ser på Sylwia. 

Jobbkonsulent Sylwia Gundersen i Blå Kors arbeid og inkludering, Sarpsborg har jobbet tett med Magdalena for å finne riktig jobb for nettopp henne.

– Du har hatt en imponerende reise, Magdalena. Du er jo en arbeidshest, så jeg har kanskje fungert litt som håndbrekket ditt. Vi jobber jo for at det vi gjør skal være bærekraftig og fungere over tid, smiler Sylwia. 

Da første møtet mellom jobbsøker og jobbkonsulent var over, tok Sylwia fatt på jobben med å kartlegge Magdalenas bakgrunn, utfordringer og ønsker, før hun etter hvert peilet seg inn på mulige arbeidsgivere.  

– Vår metode baserer seg mye på å se hele mennesket! Vi møter mange ulike mennesker, og vi må se hver enkelt med dens livserfaring, utfordringer og behov, forteller Sylwia og fortsetter: 

– For oss handler det om å finne en god match med arbeidsgiver og de utfordringene som jobbsøker har. Hos NAV Arbeid og Ytelser fant vi en arbeidsgiver som kunne tilrettelegge, og i tillegg passet arbeidsplassen Magdalena godt med tanke på at kontoret ikke har åpent for publikum. Det var en viktig nøkkel i jakten på arbeidsplass denne gangen. 

– Magdalena er et godt tilskudd i arbeidsmiljøet vårt

NAV Arbeid og Ytelser jobber blant annet med arbeidsrelaterte ytelser som dagpenger og sykepenger og holder til sentralt i Sarpsborg sentrum.  

Det banker på døra til møterommet og inn kommer Magdalenas nærmeste leder, Torun Helle. Hun kan fortelle om en dame som er dedikert i jobben sin og som i tillegg er en person som byr på seg selv. 

– Vi er en arbeidsplass som liker å gi folk muligheter – det gjelder både folk som allerede er ansatt her og det å få nye folk inn. Jeg fikk et veldig godt inntrykk av Magdalena allerede første dag. Hun hadde en relevant bakgrunn, hun hadde veldig lyst til å jobbe, og hun ble fort et godt tilskudd i arbeidsmiljøet vårt, forteller Torun. 

Torunn Helle i NAV Arbeid og Ytelser er veldig fornøyd med Magdalena. – Hun har en relevant bakgrunn, har veldig lyst til å jobbe, og hun er et godt tilskudd i arbeidsmiljøet vårt, sier Torunn om Magdalena.

Fra en 16 prosent praksisstilling hvor hun jobbet med arkivering, jobbet Magdalena seg raskt opp til nærmere 60 prosent og fikk med det mer relevante arbeidsoppgaver. Nå jobber hun 100 prosent med dagpenger, og hun stortrives: 

– Jeg føler at jeg har fått drømmejobben, så godt trives jeg! Her får jeg bruke hodet og kalkulerer litt her og skriver litt der. Jeg føler meg som et fullstendig menneske igjen, forteller Magdalena og ser takknemlig på veileder Sylwia og arbeidsgiver Torun. 

Godt tilrettelagt arbeidsplass har vært en viktig nøkkel 

God tilrettelegging har vært viktig. Da Magdalena startet fikk hun først sitte på eget kontor, før hun etter hvert flyttet ut i en liten del av det åpne landskapet.  

– En rolig start var det som skulle til for min del. Jeg følte meg godt ivaretatt og trygg på at om jeg opplevde utfordringer kunne jeg få enda flere tilpasninger. Nå sitter jeg i åpent landskap med støydempende hodetelefoner og kan dypdykke inn i arbeidsoppgavene mine. Det er fantastisk! 

– Det er veldig hyggelig å kunne være med å bidra til at det har gått så bra som det har gjort, sier Torun og avslutter: 

– Vi er glad for å kunne gi folk muligheten til å føle mestring og lykkes!  


Butikksjef Eldin (35) om arbeidsinkludering: – Jeg er opptatt av å gi folk en sjanse

Inkluderende arbeidsliv er viktig for butikksjef Eldin Hodzic. Han driver Europris Sarpsborg på Tunejordet og har hatt flere deltakere i tiltak hos seg gjennom Blå Kors arbeid og inkludering.

– Hvis jeg kan bidra til å få folk ut i arbeid så gjør jeg gjerne det. Det kan være mange grunner til at folk havner utenfor arbeidslivet, og ingen skal straffes for det.

Eldin Hodzic har 13 år bak seg i ulike Europris-butikker. Han startet som butikkmedarbeider, fikk etter hvert mulighet til å prøve seg som assisterende butikksjef før han ble butikksjef på Europris i Råde. I alle Europris-butikkene Eldin har jobbet har de hatt samarbeid med arbeidsinkluderende selskap.

– I løpet av de årene jeg har jobbet har jeg møtt mange fine jobbsøkere gjennom tiltak. En historie som har brent seg fast var da vi ga en tidligere rusavhengig en ny mulighet hos oss. Han hadde stått uten jobb i flere år. Det krevde en del oppfølging og hjelp fra oss, men jeg hadde troa på han. Han viste seg å være en stor ressurs og fikk etter hvert en stilling som assisterende butikksjef i Europris-butikk i nærheten av Oslo, forteller Eldin stolt og sier:

– Det er så mange gode ressurser der ute, de må bare få en sjanse.

Godt samarbeid med Blå Kors arbeid og inkludering 

Blå Kors arbeid og inkludering har hatt flere jobbsøkere hos Europris. Eldin forteller om godt samarbeid med jobbkonsulent Alexander Skammelsrud og en smidig prosess for både han som arbeidsgiver og jobbsøkeren. 

– Alt begynner med et møte med jobbkonsulent og jobbsøker. Jeg synes det er viktig å hilse på personen som skal hit for å blant annet snakke om behov og eventuelle hensyn og tilrettelegging vi må gjøre, sier Eldin. 

Når Eldin har dannet seg et bilde på hvem jobbsøker er, avtales oppstartsdato og lengde på tiltaket.  

– Jeg er opptatt av at jobbsøkeren blir en del av oss fra dag én. De første to dagene brukes helt bevisst til å rydde i butikk for å bli kjent med butikken og hvor de ulike varene er. Det er viktig, for vi har en stor butikk og mange av kundene trenger hjelp til å finne fram. Fra dag tre er de med på alt – de tar imot varer fra lastebil, plasserer varer på lager, setter ut varer i butikk, priser og pakketerer. 

Både arbeidsgiver og jobbsøker følges opp av jobbkonsulenten fra Blå Kors arbeid og inkludering i starten av arbeidsforholdet.  

– Jeg er veldig fornøyd med oppfølgingen vi har fått av Alexander. Han er regelmessig innom i starten for å prate med oss om hvordan det går. Vi føler oss godt ivaretatt som arbeidsgiver. 

Flinke til å finne riktige kandidater 

Jobbkonsulentene i Blå Kors arbeid og inkludering jobber etter en metode hvor god kartlegging er viktig. De er opptatt av å se hele mennesket og lytte til jobbsøkers ønsker og behov slik at de kan lete etter de riktige jobbene til hver enkelt kandidat. Det har butikksjef Eldin gode erfaringer med: 

– De jobbsøkerne vi har fått via Blå Kors arbeid og inkludering har ofte vært veldig flinke og motiverte for det å jobbe i en butikk som vår. Det føles som om de har gjort et godt forarbeid. 

Selv om forarbeidet er godt og alt er godt tilrettelagt, er det ikke alltid det fungerer som ønsket. Da er det viktig at arbeidsgiver gir beskjed om det slik at jobbsøker heller får mulighet i en annen jobb. 

Jobbkonsulent Alexander Skammelsrud i Blå Kors arbeid og inkludering, Sarpsborg jobber etter en metode hvor god kartlegging er viktig. De jobber hele tiden for å finne riktig person til riktig jobb.

– Jeg liker å gi folk muligheten, men så er det også opp til vedkommende å ta den muligheten. Innimellom hender det at noen ikke er så interessert i å være her, da fungerer det ikke så godt. Men om jeg ser en interesse og en iver etter å lære, da bruker jeg gjerne både tid og energi på vedkommende for da vet jeg at det vil bli bra til slutt, sier Eldin. 

Etter endt tiltak er det heller ikke alltid slik at det er ledige stillinger å fylle i butikken. Det er et godt samarbeid mellom Europris-butikkene i distriktet, så det hender at Eldin tar en telefon til en av de andre butikkene for å høre om de trenger folk. 

– Hvis ingen trenger folk så får jobbsøkeren i alle fall en god attest fra meg ved tiltaksslutt. Men noen har vært her på riktig tidspunkt og fått muligheten til å bli med videre.  

– Det er veldig godt å ha en jobb å gå til 

Kenneth André Lund er i dag ringevikar hos Europris Sarpsborg etter å ha vært i tiltak her i 2022. Han jobber i snitt omtrent femti prosent. 

– Kenneth er en god ressurs for oss. Han er effektiv, han bidrar positivt i gruppa, lager god stemning på jobb og han er veldig hyggelig og flink med kundene våre. Han hjelper, viser og bærer for dem om nødvendig, forteller Eldin om Kenneth som er en av de som var i tiltak på et tidspunkt hvor det åpnet seg mulighet for mer jobb. 

Kenneth ble sykemeldt fra sin tidligere jobb i 2018 på grunn av utbrenthet og kom seg aldri tilbake i full jobb. Han ble satt i kontakt med Blå Kors arbeid og inkludering via NAV. For han har åpenhet med arbeidsgiver har vært viktig: 

– Når en arbeidsgiver først gir deg en sjanse, da synes jeg det er viktig å være åpen om mine utfordringer. Eldin har vært flink til å tilrettelegge slik at jeg kan ta de pausene jeg har behov for. Jeg har ikke trengt så mange pauser da, for jeg liker godt å jobbe her, forteller Kenneth med et smil om munnen og legger til: 

– Jeg er veldig glad for å ha en jobb å gå til! 

Tilrettelegging og god dialog med jobbkonsulent viktig 

Når man blir satt i kontakt med Blå Kors arbeid og inkludering via NAV, får man tildelt en veileder som jobber med jobbsøker for å finne riktig jobb. Kenneth skryter av sin jobbkonsulent Alexander Skammelsrud: 

– Alexander er veldig flink! Han lytter. Det synes jeg har vært veldig bra, at jobbkonsulentene hos Blå Kors setter menneskene i fokus. De finner ikke bare en jobb og sender deg avgårde. Du får komme med ønsker og er du ikke fornøyd så tar jobbkonsulenten det opp med bedriften.  

Kenneth trives godt i jobben på Europris. Han er sikker på at god tilrettelegging fra starten har gjort at han står lenger i jobb. 

– Jeg begynte rolig med tre dager i uka. Alexander var flink til å sette ned foten i starten da jeg etter en operasjon i hånda tenkte at jeg ville klare mer enn han så var realistisk. Jeg var klar for å jobbe fire dager i uka, han sa at tre holder. Det var smart, for slik bygget jeg meg opp og nå er jeg fortsatt i jobb, avslutter Kenneth. 


Et flåttbitt snudde opp ned på livet til Kristian: – Jeg har lært at jeg ikke er supermann

Alltid aktive Kristian fikk livet snudd på hodet etter et flåttbitt. Etter et år med sykemelding fra jobben som idrettspedagog i barnehagesektoren, forstod han at han måtte finne en ny eng å blomstre på. Med god hjelp fra Blå Kors arbeid og inkludering og NAV har Kristian nå en ny arbeidshverdag i Bedriftsidretten i Østfold.  

Av Christine Heim

– Tilrettelegging har vært viktig for meg. Jeg har fått lov til å bruke tid på å finne min optimale arbeidskapasitet slik at jeg ivaretar både arbeidshelse og familiehelse. 

Kristian Gulbrandsen (44) har tatt oss med ut på tur til Glufsa ytterst på Langøya på Kråkerøy i Fredrikstad. Gjennom jobben som aktivitetskonsulent i Bedriftsidretten i Østfold er turkampanjen Ti på topp noe av det han jobber aller mest med.  

– Jeg ønsket å ta dere med på en liten tur, for dette oppsummerer på en måte nøkkelen til min suksess. Turer i rolig tempo, meditasjon, kontakt med naturen og meg selv. Alt dette har vært en del av min prosess til å igjen bli en velfungerende person. Og tenk – det er jeg så heldig å få lov til å tilrettelegge for i jobben min hver dag, smiler Kristian og tar inn det blikkstille vannet og utsikten mot Søster-øyene i det fjerne. 

Fokus på det som faktisk fungerer 

På svaberget ytterst på Glufsa finner Kristian den perfekte plassen for en kaffepause. Han forteller om hvordan livet var før – da han var skiinstruktør, da han var frivillig i Sør-Afrika, han har vært Generalsekretær i et særforbund i NIF, idrettspedagogisk prosjektleder, forfatter, foredragsholder, Coach, begeistringssmitter og inspirator for andre.  

Mann mediterer på et svaberg ut mot havet
– Nøkkelen for meg har vært å fokusere på det jeg har å sette pris på, det jeg er takknemlig for og det som faktisk fungerer, forteller Kristian om veien tilbake til arbeidslivet.

– Den alltid sprudlende personen er jeg nok ikke lenger, og det har jeg lært meg å akseptere. Det har vært tøft for både kropp og hode å gjennomgå en såpass stor endring – å gå fra å være veldig aktiv til å ikke fungere i det hele tatt. Men nøkkelen for meg har vært å fokusere på det jeg har å sette pris på, det jeg er takknemlig for og det som faktisk fungerer! 

Borreliainfeksjonen satt kroppen til Kristian helt ut av spill. Det har gått veldig ut over nervesystemet, og han har vært nødt til å lære seg hvordan han kan holde symptomer i sjakk. Balanserende aktiviteter, hvile, yoga og meditasjon hjelper. 

– Jeg har lært at jeg ikke er supermann og at så lenge man gjør det beste man kan så er det godt nok. Det beste man kan er ikke nødvendigvis det beste man kunne tidligere. Jeg har lært å akseptere, sier han og kikker utover vannet. 

God veiledning og anerkjennelse fra jobbkonsulent 

Etter et år med sykemelding fra jobben som idrettspedagog i barnehage, var Kristian i to andre tiltak som ikke fungerte, før han landet i riktig tiltak hos Blå Kors arbeid og inkludering. Her traff han veileder Monika Songedal som har vært til god hjelp på veien tilbake i jobb. 

– Jeg er veldig fornøyd med den veiledningen jeg har fått fra Blå Kors. Den metoden de benytter har truffet akkurat i forhold til hva mitt behov har vært. Jeg opplever at de ser hele mennesket. De ser hver enkelt jobbsøker som et unikt individ som alle trenger sin egen oppskrift for å lykkes. 

Blå Kors arbeid og inkludering har avdelinger i både Fredrikstad og Sarpsborg og arrangerer arbeidsrettede tiltak etter avtale med NAV. De har over 40 års erfaring i bransjen og veileder den enkelte jobbsøker til å finne veien til arbeid eller utdanning. 

Mann på bro ved vannet

– Jeg kom inn i tiltaket med en klar målsetting om å få bruke tid på å finne en optimal arbeidskapasitet og samtidig være en ressurs i forhold til min bakgrunn og mine interesser. Jeg var nysgjerrig på Bedriftsidretten, de tok kontakt med daglig leder der, og jeg fikk komme på et intervju. Det ble en match, sier Kristian og legger til: 

– Jeg har blitt anerkjent hele veien, samtidig har jeg fått nyttige tilbakemeldinger om at jeg må skynde meg sakte. Det har jeg gjort, og det har vært viktig! 

Godt tilrettelagt fra arbeidsgiver 

To år etter at han havnet utenfor arbeidslivet, fikk Kristian komme inn i Bedriftsidretten i Østfold med en veldig forsiktig tilnærming. Han skryter av arbeidsgiveren sin idet han rydder sammen sitteunderlag og pledd fra svaberget.  

SE KRISTIAN FORTELLE OM VEIEN TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET:

– Den tilliten og fleksibiliteten jeg opplever å få på arbeidsplassen har betydd alt for meg. Jeg vet jeg må ta hensyn til kroppen min, og jeg er så heldig at jeg har et arbeidsmiljø som ivaretar den situasjonen. Da jeg etter en stund fant en stabil kapasitet i jobben, har vi gjennom god dialog med NAV kommet fram til en løsning som gjør at jeg kan fungere i arbeidslivet igjen. 

Tilrettelegging på arbeidsplassen til Kristian innebærer at han har muligheter til å ta pauser og stykke opp jobben. I dag jobber han med det meste Bedriftsidretten i Østfold tilbyr av aktivitetstilbud, det være seg alt fra Løpskarusellen i Østfold, løpegrupper, turkampanjer, lagsaktiviteter og bedriftsserier til gruppetreninger og yoga ute i bedrifter. 

– Jeg har en fantastisk sjef som følger meg opp og som spør meg om jeg er flink nok til å ta de pausene jeg trenger. Jeg føler meg ekstremt heldig som har den fleksibiliteten jeg nå har. Det er en drømmesituasjon når livet ble som det ble, men får jeg spørsmålet om jeg ville valgt å være 100% som jeg var før jeg ble syk så er selvfølgelig svaret ja.  

Følg Bedriftsidretten i Østfold på Instagram: https://www.instagram.com/bedriftsidretten_ostfold/

Kristian jobber med alt fra løpegrupper til turkampanjeri jobben som aktivitetskonsulent hos Bedriftsidretten i Østfold. Foto: Fredrik Meisingset Lund.

Flyttet fra Greåker til Sarpsborg sentrum

Jobbkonsulentene er en arbeids- og inkluderingsbedrift som har som målsetting å inkludere flere mennesker i arbeidslivet.
Jobbkonsulentene har hatt en positiv vekst, og blir regnet for å være en viktig AFT-leverandør i Sarpsborg. «Etter rundt 15 år i Folkets Hus på Greåker er det nå riktig å flytte til et mer sentralt lokale,» sier Lars Fr. Gundersen som er metodeveileder og jobbkonsulent. «Her et steinkast unna torget og gågata er vi mer tilgjengelige.» Jobbkonsulentene har fått plass i 2. etasje i Torggata 12.

Jobbkonsulentene er en arbeids- og inkluderingsbedrift og en del av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Målet er å inkludere flere mennesker i arbeidslivet og arrangerer arbeidsrettede tiltak i Fredrikstad og Sarpsborg etter avtale med NAV. Dette gir et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne, for å styrke den enkeltes mulighet for å komme i arbeid.

Høy sysselsettingsgrad er viktig for alle kommuner og for Norge. Og arbeid er viktig for god helse. Det kan være ulike årsaker til at man havner utenfor arbeidslivet. Ofte er det helsemessige utfordringer, men det kan også være sosiale forhold og sårbare livssituasjoner. Det kan være helseplager som gjør eksisterende jobb umulig. Det kan være plutselig, alvorlig sykdom, eller det kan være dropouts fra skole.

Et hull i CVen gjør det krevende å komme tilbake i jobb. Arbeidsmarkedet er tøft. Det er mange søkere, og mange små og mellomstore bedrifter ansetter gjennom egne nettverk. «Jobbsøkerne som kommer til oss er mellom 17 og 60 år,» forteller Lars. Det er omtrent like mange kvinner som menn, ulike nasjonaliteter og forskjellige historier og bakgrunn for hvorfor de kommer. Felles for dem er at alle har fått godkjent tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) hos NAV. «Når de kommer til oss tar vi oss god tid til å bli kjent med den enkelte og forstå deres behov og ønsker,» sier han. «Målet er alltid å få til en god jobbmatch for både jobbsøker og arbeidsgiver. Får vi til det er det større sannsynlighet for at personen blir værende i jobb også etter at vi avslutter samarbeidet.»

Arbeidsforberedende trening kan som hovedregel ha en varighet på inntil et år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. «Det er viktig å ha tid til å jobbe med den enkelte, og vi jobber grundig med både avklaring, opplæring, arbeidstrening og formidling til jobb/utdanning,» forteller Lars.

«Som en del av en ideell stiftelse har vi et sterkt verdigrunnlag og menneskefokus,» forteller Atle Engsmyr som er virksomhetsleder for Jobbkonsulentene. «Det kommer tydelig fram i vårt møte med jobbsøkerne.»

«Vi har et godt samarbeid med næringslivet i Sarpsborg og Nedre Glomma regionen, og de er en viktig medspiller, sier Atle og legger til: «Ved å lokalisere oss i sentrum håper vi å bli enda mer synlige for arbeidsgivere i Sarpsborg. Sammen kan vi bidra til å øke sysselsettingen i regionen. Det å inkludere mennesker en vanligvis ikke ville vurdert som en medarbeider, kan også by på fantastiske overraskelser,» avslutter han.


Med hjerte, kunnskap og kraft…

Deltagere får veiledningssamtaler, bistand til å kartlegge muligheter og hjelp til å finne veien inn i arbeidslivet, eventuelt veien tilbake til et arbeidsforhold. Virksomheten driver to gjenbruksbutikker, ett vaskeri, en transportavdeling og båten Ny-Vigra III som ledd i attføringsarbeidet. Her kan deltagere prøve ut sin arbeidsevne i trygge omgivelser med god oppfølging.

Jobbkonsulentene ble etablert i 1978. Gjennom snart 40 år har virksomheten hjulpet mennesker på deres vei mot jobb. Jobbkonsulentene jobber på oppdrag fra NAV og deltagerne som søkes inn hos Jobbkonsulentene har ulik bakgrunn og ulike behov. Noen har lang erfaring fra arbeidslivet, men står på grunn av sykdom helt eller delvis utenfor, mens andre har liten eller ingen arbeidserfaring. Noen føler seg klar for jobb og står i en jobbsøkerprosess, mens andre trenger bistand til kartlegging av egne ressurser og muligheter.

Tilbudet tilpasses den enkeltes behov
Når deltagere kommer til Jobbkonsulentene får de en jobbkonsulent som bistår dem gjennom hele tiltaksperioden. I en-til-en samtaler jobber de med å kartlegge ressurser og ferdigheter, og sammen setter de en aktivitetsplan tilpasset den enkelte. For deltagere som er i behov av bistand til å kartlegge egen arbeidskapasistet, og/eller i behov av arbeidsutprøving/arbeidstrening legges det en plan for dette. Jobbkonsulentene samarbeider med en rekke forskjellige bedrifter og organisasjoner, samt egne butikker/avdelinger.

Tilrettelegger, følger opp og støtter underveis
Det å stå utenfor arbeidslivet er for mange svært vanskelig. Avhengig av hvor lenge man har stått uten jobb, og omstendighetene rundt, er det å skulle begynne å jobbe ofte en utfordring. Man har kanskje behov for tilrettelegging og trenger mer tid enn andre til å sette seg inn i rutiner og til å tilpasse seg, og mange er også usikre på om de vil klare å stå i jobben. Jobbkonsulentene bistår i denne prosessen, gir støtte og oppfølging.

Arbeidsutprøving/arbeidstrening
Utfra den enkelte deltagers behov og ønsker iverksettes tiltak og det søkes etter en bedrift/organisasjon hvor den enkelte kan bidra med sine ressurser innenfor kravene bedriften stiller. Det gjøres kartegging ifht hva som skal til for at den enkelte skal kunne stå i jobben. Det vurderes også om det kan være hensiktsmessig med en kartlegging/arbeidstreing ved en av Jobbkonsulentenes butikker/avdelinger. Her vil deltageren få en trygg start med god oppfølging, og vil kunne prøve ut egen arbeidskapasitet og egne ressurser.

Butikkene/avdelingene ledes av arbeidsveiledere med lang erfaring med å legge til rette for og følge opp deltagere. Her er det fokus på at hver enkelt skal bli sett og føle at han/hun mestrer arbeidsoppgavene. Hanne Dahlin, arbeidsveileder ved Tante Blå gjenbruk (Fredrikstad), har vært ansatt siden 1987 og forteller at det er like viktig i dag som det var for 20 år siden å ha med seg hjertet i jobben, se den enkelte og tilrettelegge utfra behov:
– Vi er opptatt av at alle skal ha det bra, at alle skal trives og føle at de mestrer oppgavene. Det gjør noe med motivasjonen og lysten til å prøve nye oppgaver, sier Dahlin. Hun jobber sammen med arbeidsveileder Ronny Lorentzen. Gjennom mestringsopplevelser motiveres også den enkelte til å være aktiv og deltakende i sin attføringsprosess.

Verdien av å føle seg inkludert
Ved vaskeriet jobber faste ansatte og deltagere skulder-ved-skulder. Alle er en del av et team. – Vi jobber sammen og vi spiser lunsj sammen. Vi er opptatt av at alle skal føle seg inkludert og trives, sier arbeidsveileder Ingebjørg Madshaven. – Det at vi jobber så nært hverandre gjør jo at vi snakker mye sammen og kan bli kjent med hverandre på en annen måte.

Arbeidsveileder Cathrine Hildre, som også jobber ved vaskeriet, legger til at når man jobber slik blir det også lettere å legge merke til om noen ikke har det bra.
– Hvis man ser at noen er nedfor så har vi mulighet til å ta de til side og snakke med de. Den muligheten har man kanskje ikke ute i en ordinær bedrift.

Verdien av å bli sett og få støtte underveis
Noen mennesker trenger lengre tid enn andre til å reetablere seg i arbeidslivet. For mennesker som har hatt utfordringer som gjør at en ikke har kommet inn på arbeidsmarkedet kan det ta ennå lengre tid. Viktig er det at hver og en får tilpasset sitt løp ut fra behov. – Det å bli sett det er viktig for alle mennesker, sier arbeidsveileder Finn-Erik Johannessen som jobber ved Transportavdeling. – For deltagere som trenger tettere oppfølgingen passer det fint hos oss. Vi tilrettelegger arbeidsoppgaver og tilpasser underveis. Og vi tar oss tid, sier Johannessen.

Øvrige arbeidsveiledere ved Jobbkonsulentene er Terje Næshagen og Bjørn Simonsen ved Tante Blå gjenbruk Sarpsborg, arbeidsveileder Desiree Lillehjem, samt arbeidsveilederne Lasse Tvete og Knut Birger Nilsen ved Ny-Vigra III.


Jobbkonsulentene bistår mennesker på vei ut i arbeidslivet

Jobbkonsulentene er en arbeids- og inkluderingsbedrift som bistår mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. Noen av dem som kommer til Jobbkonsulentene er usikre på hva de kan bidra med og trenger å få kartlagt egne ressurser og interesser, mens andre trenger noen som bistår og støtter i jobbsøkerprosessen. Felles for alle er at de får en jobbkonsulent som følger dem i hele tiltaksperioden og som legger til rette for den enkeltes behov og ønsker. En av jobbkonsulentene er Bente Nygård. Med stort engasjement utøver hun sin rolle og gleden er stor hver gang deltagere oppnår målene de har satt seg. En deltager som gjorde spesielt inntrykk var Mohamed Haj Taieb. Han fikk fast jobb kun få uker etter at han kom til Bente.

Jeg møter Mohamed på Coop Prix hvor han jobber som butikkmedarbeider. Vi har avtalt tiden på forhånd for å ta en prat i pausen hans. Han viser meg inn på pauserommet og byr på en kopp kaffe. Han smiler. Jeg sier til ham at jeg skal hilse fra Bente.
-Du må hilse tilbake, sier Mohamed.

Det ser ut som du trives godt. Er det lenge siden du begynte her, spør jeg og tar en slurk av kaffen.
– Jeg startet her i praksis. Etter en måned med praksis fikk jeg spørsmål om jeg ville bli lengre. Så fikk jeg tilbud om 50% fast jobb og nå har jeg 80% fast jobb. Jeg har også mulighet til 100%. Jeg må bare lære meg Posten først, sier Mohamed uten stopp. -Jeg trives veldig godt. Jeg liker å jobbe. Jeg gir 100% hver dag, og jeg kommer aldri for sent.

Mohamed forteller at han lærte mye av sin far om arbeid. Om punktlighet. Om å stå på, rydde og gjøre det pent. Om å smile til kunder og hjelpe kundene. Hans far drev en liten skofabrikk hvor Mohamed allerede som 13-åring hjalp til. Mohamed forteller at han også har 10 års erfaring fra en fotoforretning i Tunis, og forteller at han også der lærte mye. – Du må ha respekt og kunne takle stress, sier han.

Bente skrøt veldig av deg. Hun fortalte meg at du fant jobben. Kan du si litt om det?
– Bente hjalp meg mye. Allerede første gang jeg møtte henne sa hun til meg at jeg kom til å få jobb. Hun oppmuntret meg og støttet meg. Da jeg så den nye butikken spurte jeg Bente om jeg kunne ta kontakt, og hun sa det måtte jeg gjøre. Så jeg gikk og fikk møte.
Daglig leder i butikken var positiv og opptatt av at Mohamed skulle lykkes. Hun støttet også, og la til rette for fast stilling.

Du har nådd målet ditt. Har du tips til andre som søker etter jobb?
Er du i en situasjon hvor du får tilbud om praksis – grip den. Du må ta deg tid til å lære og være villig til å lære. Også gi 100% og komme til tiden, sier Mohamed og gjør seg klar til å returnere til arbeidsoppgavene sine. Jeg takker for at vi fikk tatt en prat og Mohamed viser veien ut igjen.

Bente om Mohamed:
– Mohamed er ett av de mest positive menneskene jeg noen gang har møtt. Allerede etter vår første samtale tenkte jeg at den arbeidsgiveren som ansetter ham er heldig! Min oppgave, som jobbkonsulent, ble å støtte ham, og trygge ham på hans vei mot jobb. Mohamed er veldig selvstendig og jobbet aktivt i sin jobbsøkerprosess. Dette resulterte i arbeidspraksis og nå i jobb, sier Bente, som tydelig er imponert over hans prestasjoner.


Fra arbeidsledig til ansatt – en solskinnshistorie

Thoresen hadde vært aktiv jobbsøker lenge da han i september i fjor fikk en mulighet til å presentere seg på lageret til Europris på Øra. Sammen med Inger Johanne Jensen fra Jobbkonsulentene forberedte de seg godt, og dro for å møte ansvarlig ved Varemottaket, Magnus Nilsen. Der fikk de en omvisning på lageret og Glenn fikk muligheten til å vise seg frem i avdelingen.– Glenn var arbeidsvillig, blid og positiv fra dag èn! Han sto på, og viste et tydelig ønske om jobb, sier Nilsen om sitt førsteinntrykk av Glenn. – Han hadde en god innstilling til jobben.

Tilbudt vikarjobb i plukk-avdelingen
Glenn fortsatte å gjøre en fin innsats, og utrykte stadig et ønske om å få en fast jobb. – Jeg var veldig gira på å få meg jobb der, og jobbet hardt for å vise det, sier Glenn med stor iver. Han hadde et stort ønske om å bli uavhengig av Nav, og å klare seg selv. Dette la alle merke til, og det var mange som jobbet for å få ham ansatt. Med god oppfølging fra Jobbkonsulentene, Personalhuset ved Roar Johansen og Nav, og et godt samarbeid mellom alle parter, resulterte det i at Europris tilbød Glenn et vikariat på 6 måneder i plukkavdelingen. – Det var en god prosess hvor alle la godviljen til, med god oppfølging og godt samarbeid, sier Eivind Pettersen, avdelingsleder Inngående varestrøm. Ansvarlig leder ved avdelingen Plukk, Ketil Eriksen, legger til at Glenn alltid møtte til tiden og at han stilte opp ekstra når det var behov for det. – Dette, og at han passet godt inn i miljøet, var svært viktig, sier Eriksen.

Samfunnsbevisst rekruttering
Direktør for sentrallageret, Jan Eilef Tomasi Engen, forteller at bedriften har fokus på inkludering og tilrettelegging, og beskriver prosessen med å få Glenn med på laget som ideell: – Her har det vært et godt samarbeid hele veien. – Vi har 160 fast ansatte her, og 20-30 vikarer i alderen 18-19 og helt opp til 72 år. Hele 15 nasjonaliteter er representert hos oss, forteller Engen.

Til syvende og sist var det Glenns stå-på-vilje, og hans innstilling til jobb, som var avgjørende, sier Nilsen og legger til: – Det er hans egen fortjeneste at han er her i dag.

Tilbud om fast jobb
Glenn fortsatte å stå på, og stabling av pallene gikk bedre og bedre. I september kom gladmeldingen: Glenn fikk tilbud om fast jobb! Glenn ser nå lyst på fremtiden. Han sparer for å kjøpe seg leilighet, og har planer om å ta utdannelsen Logistikkoperatør så snart muligheten byr seg. – Jeg har det helt suverent nå, sier han og legger til: – De kaller det en solskinnshistorie, og det er det virkelig!


Du får ikke noe gratis. Du må jobbe for det!

Vi møter Dørum utenfor produksjonsbedriften Gyproc på Øra. Han er akkurat ferdig med skiftet sitt, fremdeles i arbeidsklær og verneutstyr. Flere av hans kollegaer sitter og snakker sammen. Praten går lett og det ser ut til å være en sammensveiset gjeng. Dørum er en av dem.

Startet i arbeidspraksis
Første gang Oskar kom til Gyproc var i juni 2015. Gyproc hadde akkurat skrevet Ringer i vannet avtale med Jobbkonsulentene og ønsket nå å tilby arbeidstrening/arbeidspraksis til arbeidsledige som trengte erfaring for å styrke sine muligheter for deltakelse i arbeidslivet. Dørum fikk tilbud om arbeidspraksis i produksjonen, og takket ja.

– Jeg var i utgangspunktet på utkikk etter jobb, og ikke praksis, men tenkte det var en mulighet som kanskje kunne lede til noe mer, sier Dørum som da var i arbeidsrettet tiltak hos Jobbkonsulentene, via NAV. Dørum var positivt innstilt. Det ble skrevet arbeidspraksisavtale, og avtalt dato for oppstart.

Følte seg inkludert fra dag èn
Dørum beskriver den første tiden hos Gyproc som svært god. Ikke bare hadde han fått en mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og erfaring, men han opplevde også å bli godt tatt i mot av de ansatte.

– Jeg følte meg velkommen fra dag èn. Alle på skiftet tok godt imot meg, og det var mye humor. Til tross for at jeg var i en arbeidspraksis ble jeg behandlet som en av de ansatte og fikk gradvis flere oppgaver og mer ansvar, sier Dørum som jobbet hardt for å vise seg verdig ansvaret.

Gyproc var IA-bedrift og hadde fokus på inkludering. De la til rette for Dørum og ga god opplæring. Dørum fikk også en ”fadder” som fulgte opp litt ekstra.

– Måten jeg ble tatt imot på gjorde at jeg så frem til å gå på jobb, sier Dørum og legger til at han ønsket å gjøre en god jobb i håp om at det skulle lede til jobb. Arbeidspraksisen var satt til tre måneder.

Bodde i telt
Midtveis i arbeidspraksisen støtte Dørum på en del utfordringer privat. I påvente av en løsning bodde han i et telt utenfor byen, men til tross for dette gikk han på jobb hver dag.
– Det var en vanskelig periode. Jeg er glad jeg hadde arbeidspraksisen på Gyproc da. Det var deilig å komme dit. Der var det ingen som så ned på meg eller behandlet meg annerledes. Det hjalp meg å glemme situasjonen jeg var i, sier Dørum som beskriver seg selv som en som ikke gir opp så lett. – Man har alt å vinne på å stå på. Ingenting kommer gratis, du må jobbe for det, sier Oskar med et smil.

Oppfølging og støtte
Dørums jobbkonsulent støttet underveis. De hadde jevnlige møter hvor fokuset var på mulighetene og ikke utfordringene. Produksjonssjefen ved Gyproc var også en god støtte. Han la tydelige føringer for hva som skulle til for å styrke Dørums muligheter for jobb – både overfor Dørum selv, overfor tiltaksbedriften og overfor NAV. En forlenget arbeidspraksisperiode var ett av tiltakene som ble iverksatt. Dørum fikk da muligheten til å lære mer og til å vise sitt engasjement på jobben.

Ekstravakter/vikaroppdrag
Dørum jobbet hardt. Han sto på og viste stor arbeidskapasitet. Det han manglet av utdannelse/erfaring tok han igjen på utholdenhet og engasjement. Da det nærmet seg slutten på arbeidspraksisperioden ble han oppfordret til å registrere seg hos bemanningsbyrået BackUp som Gyproc benyttet. Det ledet til betalte ekstravakter parallelt i arbeidspraksisperioden.

Ny tiltaksarrangør
Etter endt tiltaksperiode hos Jobbkonsulentene fikk Dørum plass hos Din Utvikling. Der fikk han videre oppfølging. Det ble lagt en konkret plan for videre periode og fokuset var jobb.
– Karriererådgiveren min hos Din Utvikling var frempå. Han hang på NAV og på Gyproc. Vi har enda oppfølgingsamtaler. Litt hvordan det går, hvordan du trives, hvordan er økonomien.

Tilbud om fast stilling og fremdriftsplaner
Like før påske kom gladnyheten. Dørum ble tilbudt fast stilling og var ikke sen om å takke ja. Dette hadde han jobbet hardt for.

– Nå skal fortsette på Gyproc, ta fagbrevet. Også skal jeg bruke fritiden med samboer’n og ungene. Jeg har videre som mål å bli ferdig med gjeld og å spare til leilighet, avslutter Oskar med håp i stemmen.