Våre tilbud

Blå Kors arbeid og inkludering er en arbeids- og inkluderingsbedrift som arrangerer arbeidsrettede tiltak i Fredrikstad og Sarpsborg på oppdrag fra NAV. Vi tilbyr tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT). Dette er et fleksibelt tilbud med varighet i inntil 12 måneder.  Målgruppen er mennesker som som har vært utenfor arbeidsmarkedet i en lengre periode og hvor det er behov for å kartlegge deltakernes ressurser gjennom arbeidstrening i et tilrettelagt arbeidsmiljø. Målet med deltakelse i AFT er å styrke mulighetene for å komme ut i arbeid eller utdanning.

Aktiviteter hos oss innebærer blant annet karriereveiledning, rask oppstart av jobbsøk, opplæring i arbeidsrelaterte ferdigheter, og tilpasning og tilrettelegging av arbeid. Ved behov kan man få opplæring i basiskompetanse knyttet mot eget yrkesmål, samt studiestøtte i forkant av studieoppstart.

Brukermedvirkning og selvbestemmelse er sentralt i vårt arbeid, og vi tilrettelegger for at den enkelte skal delta aktivt i sin prosess mot jobb eller utdanning. I samarbeid med jobbkonsulent utarbeides en individuell plan for gjennomføring av tiltak. Blå Kors arbeid og inkludering legger vekt på at hver enkelt skal se sine styrker og muligheter, og ta egne beslutninger og valg basert på ønsker, forutsetninger og interesser.

Vi jobber systematisk med å innlede relasjoner til aktuelle arbeidsgivere etter våre jobbsøkeres preferanser og yrkesønsker. Dette gjøres både på vegne av, og sammen med jobbsøker.

Vi er godkjent lærebedrift innen fagene Salg og Service, og Renhold. Vi gir mulighet til å formalisere kompetanse ved å ta fagbrev som lærling, eller kompetansebevis som lærekandidat.

I AFT jobber vi etter oppfølgingsmetodikken Blå Kors JobbPluss, hvor prinsippet om ordinært lønnet arbeid står sentralt. Metoden er forankret i modellen Individual Placement and Support (IPS), men tilpasset AFT tiltakets rammer og krav.


Våre ansatte har kompetanse innen karriereveiledning og verktøy, samt samtaleteknikk og endringsarbeid.

Med kunnskap og kompetanse bistår vi enkeltmennesket til å se sine ressurser og muligheter.