Flyttet fra Greåker til Sarpsborg sentrum

Nå har Jobbkonsulentenes Sarpsborg-avdeling flyttet til Torggata 12 i Sarpsborg sentrum.

 
  
 

Jobbkonsulentene er en arbeids- og inkluderingsbedrift som har som målsetting å inkludere flere mennesker i arbeidslivet.
Jobbkonsulentene har hatt en positiv vekst, og blir regnet for å være en viktig AFT-leverandør i Sarpsborg. «Etter rundt 15 år i Folkets Hus på Greåker er det nå riktig å flytte til et mer sentralt lokale,» sier Lars Fr. Gundersen som er metodeveileder og jobbkonsulent. «Her et steinkast unna torget og gågata er vi mer tilgjengelige.» Jobbkonsulentene har fått plass i 2. etasje i Torggata 12.

Jobbkonsulentene er en arbeids- og inkluderingsbedrift og en del av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Målet er å inkludere flere mennesker i arbeidslivet og arrangerer arbeidsrettede tiltak i Fredrikstad og Sarpsborg etter avtale med NAV. Dette gir et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne, for å styrke den enkeltes mulighet for å komme i arbeid.

Høy sysselsettingsgrad er viktig for alle kommuner og for Norge. Og arbeid er viktig for god helse. Det kan være ulike årsaker til at man havner utenfor arbeidslivet. Ofte er det helsemessige utfordringer, men det kan også være sosiale forhold og sårbare livssituasjoner. Det kan være helseplager som gjør eksisterende jobb umulig. Det kan være plutselig, alvorlig sykdom, eller det kan være dropouts fra skole.

Et hull i CVen gjør det krevende å komme tilbake i jobb. Arbeidsmarkedet er tøft. Det er mange søkere, og mange små og mellomstore bedrifter ansetter gjennom egne nettverk. «Jobbsøkerne som kommer til oss er mellom 17 og 60 år,» forteller Lars. Det er omtrent like mange kvinner som menn, ulike nasjonaliteter og forskjellige historier og bakgrunn for hvorfor de kommer. Felles for dem er at alle har fått godkjent tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) hos NAV. «Når de kommer til oss tar vi oss god tid til å bli kjent med den enkelte og forstå deres behov og ønsker,» sier han. «Målet er alltid å få til en god jobbmatch for både jobbsøker og arbeidsgiver. Får vi til det er det større sannsynlighet for at personen blir værende i jobb også etter at vi avslutter samarbeidet.»

Arbeidsforberedende trening kan som hovedregel ha en varighet på inntil et år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. «Det er viktig å ha tid til å jobbe med den enkelte, og vi jobber grundig med både avklaring, opplæring, arbeidstrening og formidling til jobb/utdanning,» forteller Lars.

«Som en del av en ideell stiftelse har vi et sterkt verdigrunnlag og menneskefokus,» forteller Atle Engsmyr som er virksomhetsleder for Jobbkonsulentene. «Det kommer tydelig fram i vårt møte med jobbsøkerne.»

«Vi har et godt samarbeid med næringslivet i Sarpsborg og Nedre Glomma regionen, og de er en viktig medspiller, sier Atle og legger til: «Ved å lokalisere oss i sentrum håper vi å bli enda mer synlige for arbeidsgivere i Sarpsborg. Sammen kan vi bidra til å øke sysselsettingen i regionen. Det å inkludere mennesker en vanligvis ikke ville vurdert som en medarbeider, kan også by på fantastiske overraskelser,» avslutter han.