Butikksjef Eldin (35) om arbeidsinkludering: – Jeg er opptatt av å gi folk en sjanse

 
  
 

Inkluderende arbeidsliv er viktig for butikksjef Eldin Hodzic. Han driver Europris Sarpsborg på Tunejordet og har hatt flere deltakere i tiltak hos seg gjennom Blå Kors arbeid og inkludering.

– Hvis jeg kan bidra til å få folk ut i arbeid så gjør jeg gjerne det. Det kan være mange grunner til at folk havner utenfor arbeidslivet, og ingen skal straffes for det.

Eldin Hodzic har 13 år bak seg i ulike Europris-butikker. Han startet som butikkmedarbeider, fikk etter hvert mulighet til å prøve seg som assisterende butikksjef før han ble butikksjef på Europris i Råde. I alle Europris-butikkene Eldin har jobbet har de hatt samarbeid med arbeidsinkluderende selskap.

– I løpet av de årene jeg har jobbet har jeg møtt mange fine jobbsøkere gjennom tiltak. En historie som har brent seg fast var da vi ga en tidligere rusavhengig en ny mulighet hos oss. Han hadde stått uten jobb i flere år. Det krevde en del oppfølging og hjelp fra oss, men jeg hadde troa på han. Han viste seg å være en stor ressurs og fikk etter hvert en stilling som assisterende butikksjef i Europris-butikk i nærheten av Oslo, forteller Eldin stolt og sier:

– Det er så mange gode ressurser der ute, de må bare få en sjanse.

Godt samarbeid med Blå Kors arbeid og inkludering 

Blå Kors arbeid og inkludering har hatt flere jobbsøkere hos Europris. Eldin forteller om godt samarbeid med jobbkonsulent Alexander Skammelsrud og en smidig prosess for både han som arbeidsgiver og jobbsøkeren. 

– Alt begynner med et møte med jobbkonsulent og jobbsøker. Jeg synes det er viktig å hilse på personen som skal hit for å blant annet snakke om behov og eventuelle hensyn og tilrettelegging vi må gjøre, sier Eldin. 

Når Eldin har dannet seg et bilde på hvem jobbsøker er, avtales oppstartsdato og lengde på tiltaket.  

– Jeg er opptatt av at jobbsøkeren blir en del av oss fra dag én. De første to dagene brukes helt bevisst til å rydde i butikk for å bli kjent med butikken og hvor de ulike varene er. Det er viktig, for vi har en stor butikk og mange av kundene trenger hjelp til å finne fram. Fra dag tre er de med på alt – de tar imot varer fra lastebil, plasserer varer på lager, setter ut varer i butikk, priser og pakketerer. 

Både arbeidsgiver og jobbsøker følges opp av jobbkonsulenten fra Blå Kors arbeid og inkludering i starten av arbeidsforholdet.  

– Jeg er veldig fornøyd med oppfølgingen vi har fått av Alexander. Han er regelmessig innom i starten for å prate med oss om hvordan det går. Vi føler oss godt ivaretatt som arbeidsgiver. 

Flinke til å finne riktige kandidater 

Jobbkonsulentene i Blå Kors arbeid og inkludering jobber etter en metode hvor god kartlegging er viktig. De er opptatt av å se hele mennesket og lytte til jobbsøkers ønsker og behov slik at de kan lete etter de riktige jobbene til hver enkelt kandidat. Det har butikksjef Eldin gode erfaringer med: 

– De jobbsøkerne vi har fått via Blå Kors arbeid og inkludering har ofte vært veldig flinke og motiverte for det å jobbe i en butikk som vår. Det føles som om de har gjort et godt forarbeid. 

Selv om forarbeidet er godt og alt er godt tilrettelagt, er det ikke alltid det fungerer som ønsket. Da er det viktig at arbeidsgiver gir beskjed om det slik at jobbsøker heller får mulighet i en annen jobb. 

Jobbkonsulent Alexander Skammelsrud i Blå Kors arbeid og inkludering, Sarpsborg jobber etter en metode hvor god kartlegging er viktig. De jobber hele tiden for å finne riktig person til riktig jobb.

– Jeg liker å gi folk muligheten, men så er det også opp til vedkommende å ta den muligheten. Innimellom hender det at noen ikke er så interessert i å være her, da fungerer det ikke så godt. Men om jeg ser en interesse og en iver etter å lære, da bruker jeg gjerne både tid og energi på vedkommende for da vet jeg at det vil bli bra til slutt, sier Eldin. 

Etter endt tiltak er det heller ikke alltid slik at det er ledige stillinger å fylle i butikken. Det er et godt samarbeid mellom Europris-butikkene i distriktet, så det hender at Eldin tar en telefon til en av de andre butikkene for å høre om de trenger folk. 

– Hvis ingen trenger folk så får jobbsøkeren i alle fall en god attest fra meg ved tiltaksslutt. Men noen har vært her på riktig tidspunkt og fått muligheten til å bli med videre.  

– Det er veldig godt å ha en jobb å gå til 

Kenneth André Lund er i dag ringevikar hos Europris Sarpsborg etter å ha vært i tiltak her i 2022. Han jobber i snitt omtrent femti prosent. 

– Kenneth er en god ressurs for oss. Han er effektiv, han bidrar positivt i gruppa, lager god stemning på jobb og han er veldig hyggelig og flink med kundene våre. Han hjelper, viser og bærer for dem om nødvendig, forteller Eldin om Kenneth som er en av de som var i tiltak på et tidspunkt hvor det åpnet seg mulighet for mer jobb. 

Kenneth ble sykemeldt fra sin tidligere jobb i 2018 på grunn av utbrenthet og kom seg aldri tilbake i full jobb. Han ble satt i kontakt med Blå Kors arbeid og inkludering via NAV. For han har åpenhet med arbeidsgiver har vært viktig: 

– Når en arbeidsgiver først gir deg en sjanse, da synes jeg det er viktig å være åpen om mine utfordringer. Eldin har vært flink til å tilrettelegge slik at jeg kan ta de pausene jeg har behov for. Jeg har ikke trengt så mange pauser da, for jeg liker godt å jobbe her, forteller Kenneth med et smil om munnen og legger til: 

– Jeg er veldig glad for å ha en jobb å gå til! 

Tilrettelegging og god dialog med jobbkonsulent viktig 

Når man blir satt i kontakt med Blå Kors arbeid og inkludering via NAV, får man tildelt en veileder som jobber med jobbsøker for å finne riktig jobb. Kenneth skryter av sin jobbkonsulent Alexander Skammelsrud: 

– Alexander er veldig flink! Han lytter. Det synes jeg har vært veldig bra, at jobbkonsulentene hos Blå Kors setter menneskene i fokus. De finner ikke bare en jobb og sender deg avgårde. Du får komme med ønsker og er du ikke fornøyd så tar jobbkonsulenten det opp med bedriften.  

Kenneth trives godt i jobben på Europris. Han er sikker på at god tilrettelegging fra starten har gjort at han står lenger i jobb. 

– Jeg begynte rolig med tre dager i uka. Alexander var flink til å sette ned foten i starten da jeg etter en operasjon i hånda tenkte at jeg ville klare mer enn han så var realistisk. Jeg var klar for å jobbe fire dager i uka, han sa at tre holder. Det var smart, for slik bygget jeg meg opp og nå er jeg fortsatt i jobb, avslutter Kenneth.