Gjeninnfører fraværsreglene fra 11. oktober 2021

Fra 11. oktober må elever i videregående skole igjen forholde seg til de vanlige fraværsreglene. Det betyr blant annet at de ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en foresatt ved fravær av helsegrunner. 
De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt (udir.no)
 1. Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
 2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
 3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Både barn og voksne skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Ingen kan nektes å komme i barnehagen eller på skolen, selv om de ikke er testet. Personer som får påvist korona skal isolere seg.


Foreldremøte uke 39

Velkommen til foreldremøte

Bygg- og anleggsteknikk vg1 og vg2, Mandag 27. september kl. 17:00

Teknologi- og industrifag vg2, Tirsdag 28. september kl. 17:00

Helse og oppvekst vg1 og vg2, Tirsdag 28. september kl. 17:00

Teknologi- og industrifag vg1, Tirsdag 28. september kl. 18.00

Salg, service og reiseliv vg1 og vg2, onsdag 29. september kl. 17.00

Frisør, blomster, interiør og eksp.design, onsdag 29. september kl. 17.00


Informasjon om massetesting

Det har den siste tiden vært en økning av korona viruset blant barn og unge i Fredrikstad. For å få kontroll på smitten har kommunen besluttet å innføre massetesting på flere skoler, blant annet her på Seiersborg. Elever som går vg1 og vg2 vil få utlevert testutstyr for hjemmetesting.

Vi har nå mottatt beskjed fra kommuneoverlegen i Fredrikstad om at massetesting nedjusteres til en gang per uke. Det betyr at våre Vg1 og vg2 elever kun skal teste seg mandag i denne uka og mandag i uke 41. Mer informasjon om testing videre, kommer i løpet av uke 41.

Testen er frivillig men vi oppfordrer alle til å gjennomføre dette hjemme. Nedenfor har vi lagt ved en film om hvordan testen gjennomføres.

Vedlagt ligger informasjonsskriv fra Fredrikstad kommune se her


Velkommen til skolestart!

Oppmøte onsdag 18. august
Vi møtes til første skoledag 18. august, hvor ansatte møter dere ved hovedinngangen.
– Vg1 møter kl. 10.00
– Vg2 og vg3 møter kl. 12.00

Koronatilpasset skolestart
Nasjonale myndigheter har innført en trafikklysmodell for å ivareta smittevern. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smittevernstiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene.

Les mer om skolestart og koronasituasjonen her.

Smittesituasjonen er på grønt nivå ved skolestart. Ved grønt nivå:
– Ingen syke skal møte på skolen.
– Sørg for god hygiene.
– Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
– Skoleklasser og skolehverdag er organisert på vanlig måte.

Elev-PC
Alle elever på Seiersborg vgs har gratis låne pc så lenge de er elever på skolen.

Fravær
Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. Les mer om fraværsreglementet her.

Skoleskyss

Trenger du skoleskyss til og fra skolen, må du søke om det hvert år. Gratis skoleskyss gjelder for elever som har mer enn 6 km. til skolen Husk å søke så snart du har fått beskjed om inntak her.

Gratis lærebøker
Du får låne de lærebøkene du trenger i forbindelse med opplæringen. Bøkene blir utlevert ved skolestart og skal leveres inn igjen før skoleslutt. Vi ønsker at du behandlet bøkene pent.

Lån og stipend
Alle elever i videregående skole kan søke lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Husk å søke om utstyrsstipend innen fristen 15. november.
Les mer om lån og stipend på Lånekassen.no.

Skoleferier og fridager
Se skoleruta for kommende skoleår.

Reglement og rutiner
Lurer du på noe om fravær, ordensreglementet, eller hvilke rettigheter og plikter du har som elev på Seiersborg videregående skole?
Les reglement og rutiner som gjelder for deg som elev.

Adkomst og parkering
Det er svært begrenset med parkeringsplasser ved skolen. Vi oppfordrer alle til å benytte alternativ transport.

Velkommen til skolestart!


Godkjent som dysleksivennlig skole

Seiersborg videregående skole ble godkjent som dysleksivennlig skole våren 2021, som en av få videregående skoler i Viken fylkeskommune.
Vi gleder oss til å fortsatt tilrettelegge for et godt læringsmiljø for alle elever, også for de som har utfordringer innen lese- skrive- regne- og språkvansker.

Les mer på Dysleksi Norge.


Gode grunner for å velge Seiersborg

 • I hver klasse blir elevene fulgt opp av en lærer og en miljøarbeider, noe som er med på å gi trygge og gode læringsmiljøer.
 • Vi har en praktisk tilnærming til faget.
 • Elevene blir godt kjent med hverandre og med de ansatte.
 • Vi vet at det kan være utfordrende å begynne på videregående for mange elever. Vi møter derfor hver enkelt elev før de starter her, slik at
  overgangen skal bli så trygg som mulig.
 • Hver dag serveres det gratis frokost og lunsj.
 • Det skjer mye spennende på Seiersborg i løpet av et år. Vi er blant annet på flere turer, vi får besøk av eksterne forelesere, vi har tema- og aktivitetsdager og LAN-treff.
 • Fra store deler av Østfold når du skolen enkelt via buss. Noen busser stopper rett utenfor døra, mens andre busser stopper langs rv109, som er en kort gåtur unna.
 • Skolen framstår som moderne og trivelig, og klasserommene er praktiske og godt utstyrt for å støtte elevenes opplæring.
 • Seiersborg videregående skole er en del av stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Vi er en privat skole, men det koster ingenting å gå her.


Henriette er lærling hos Avarn Security

Her er Henriette. Hun er 18 år og gikk Vg2 Salg, service og sikkerhet på Seiersborg Videregående Skole i fjor. Hun har flytta til Oslo og er nå lærling hos Nokas, som nå har bytta navn til Avarn Security. Der har hun vært siden august 2020 og er i praksis hos Norges Bank, hvor hun blir værende en stund til.
 
En typisk arbeidshverdag:
Når jeg kommer på jobb er det første jeg gjør å sjekke mailen. Jeg jobber i resepsjonen til Norges Bank hvor vi blant lager besøkskort til de som har avtaler med for eksempel oljefondsjefen eller sentralbanksjefen. Avarn Security er også mottak av gamle sedler. Ofte er dette store summer som skal settes inn på vedkommende sin konto. Det er en oppgave med stort ansvar. Det har vært ekstra stille dette året på grunn av smittevernsrestriksjoner, og da har det vært spennende de dagene da det har skjedd noe ekstraordinært. For eksempel pressekonferanse med sentralbanksjefen, da det kommer pressefolk fra NRK, TV2 og andre store medier. Arbeidsmiljøet er veldig bra her, og som lærling opplever jeg at jeg får god hjelp og gode svar på alt jeg lurer på. Det er noe helt annet å jobbe enn å sitte i et klasserom. Det er gøy at det stadig er nye arbeidsoppgaver, at det er fysisk og at jeg kan løse virkelige problemer.
Da jeg skulle velge lærlingplass fikk vi sette opp tre ønsker. Norges Bank stod på første plass og her er jeg altså nå – det er kult. Det betydde at jeg måtte flytte til Oslo som 17-åring, men selv om jeg har savnet familie og venner har jeg ikke angra på det. Jeg har lenge hatt et ønske om å jobbe innenfor sikkerhet. Med en onkel i politiet og en pappa som har vært innom vektertjenesten var det ganske naturlig for meg å velge Salg, service og sikkerhet. Etter å ha vært i praksis i ett år har jeg lyst til å fortsette videre enten innen vekteryrket, på politihøgskolen eller utdanning som toller.
Hvordan var det å gå på Seiersborg videregående skole?
Mye glede. Jeg hadde ikke hørt om skolen før, men bestevenninna mi skulle starte der, og hun mente at skolen også ville være et bra valg for meg. Det hadde hun helt rett i og det snakker vi ofte om. Den tryggheten jeg fikk på skolen var viktig. Der ble jeg sett og hørt, og hvis jeg hadde en tung dag så kunne jeg prate med kontaktlæreren eller miljøarbeideren. Så ble dagen lagt opp etter det. På Seiersborg ble jeg tatt på alvor og jeg fikk være meg selv. Det har gitt meg masse motivasjon og det ville jeg ikke vært foruten.
 
Hvilke råd kan du gi til ungdommer som i dag skal velge videregående og utdanning?
Ikke velg yrket ut i fra hobbyen din. Jeg har alltid vært interessert i hester og vurderte å gå naturbruk. Men jeg husker at jeg tenkte at det kunne bli mye å drive med hest både jobb og som interesse. Det tror jeg lett kan drepe gleden for noe en er glad i. Derfor valgte jeg en utdanning som var bredere og som ga flere muligheter. Fag som markedsføring og økonomi vil du alltid få bruk for, uansett hvilke valg du tar seinere. Dessuten er det jo også mulig å bytte internt på Seiersborg om en angrer på det en først valgte. 🙂
 
Takk for praten Henriette! LYKKE TIL VIDERE I PRAKSIS OG ETTERPÅ! 🙂

Christina er lærling i Fredrikstad kommune

Dette er Christina 19 år. Hun har gått Vg1 Helse og oppvekstfag og så Vg2 Helsearbeiderfag på Seiersborg videregående skole. Hun jobber som lærling i Etat tjenester til funksjonshemmede i Fredrikstad kommune. Nå er hun i praksis i bolig til funksjonshemmede. Hun har vært lærling siden august i fjor, men har også jobbet i kommunen ved siden av skolen.

Hvordan er en typisk arbeidshverdag?

Dagen starter med en overlapp med kollegaen min som har vært på jobb før meg. Deretter tilrettelegges dagen etter brukernes behov. En dag er det kanskje rengjøring og matlaging, en annen dag skal vi ut å handle eller ut på tur. Ingen dager er like, og som oss andre har også våre brukere gode og dårlige dager. Det viktigste er å skape trygge og forutsigbare rammer, og bidra til egenmestring og en meningsfull hverdag for den enkelte. Jeg trives veldig godt i denne jobben, og det er en annen måte å jobbe enn for eksempel på sykehjem. Her er vi i deres hjem og en del av deres hverdag. Det gir flere muligheter, samtidig som det er viktig å tenke etikk og hvordan en kan tilrettelegge for den enkelte på en best mulig måte. Jeg har lært mye om meg selv og utviklet meg masse gjennom denne lærlingperioden.

Et råd jeg vil gi til alle i praksis. Praksis er kjempeviktig. Still masse spørsmål. Det finnes ingen dumme spørsmål, bare noen dumme svar 🙂

Hvordan var det å gå på Seiersborg videregående skole?
Veldig bra skole for min egen del, da jeg ikke takler å gå på en stor skole. På Seiersborg blir man sett og hørt som et enkeltindivid. Man blir ikke sammenlignet med andre, bare med seg selv og sine mål. Jeg er ikke så glad i teori og synes det er vanskelig, noe som er ironisk når jeg nå snart er helsefagarbeider. På Seiersborg hadde jeg trygge rammer, et godt miljø og en skolehverdag som ble tilpasset mine behov. Da ble det enklere å komme seg gjennom skolehverdagen og lære. Det har betydd mye for hvor jeg er i dag.

Hvilke råd kan du gi til ungdommer som i dag skal velge videregående og utdanning? 

Vær nysgjerrig! Spør i vei. Og det er helt normalt å være usikker, men det blir heldigvis bedre!🙂

LYKKE TIL VIDERE I PRAKSIS CHRISTINA!


Rødt nivå ved videregående skoler i Fredrikstad

Grunnet smittesituasjonen i Fredrikstad har kommuneoverlegen besluttet at videregående skoler skal være i rødt smittevernnivå fra og med tirsdag 6. april. Mer informasjon om dette kan du finne på Fredrikstad kommunes hjemmesider.

For å få til en god oppstart i nytt nivå blir det hjemmeskole tirsdag 6. april for alle som er elever på Seiersborg videregående skole. Kontaktlærer gir beskjed i løpet av tirsdag formiddag om hva den enkelte skal jobbe med denne dagen.

Onsdag den 7. april starter skolen opplæring i henhold til ny smittevernveileder for videregående skole. Informasjon om hvordan opplæringen vil være organisert resten av uka vil bli gitt på hjemmeside og til den enkelte elev og foresatt i løpet av tirsdag.


Praktisk opplæring

På Seiersborg videregående skole er vi opptatt av at opplæringen gjøres så praktisk som mulig. Skolen samarbeider tett med bedrifter og kommuner om utplassering på alle utdanningsprogram, og vi er opptatt av å finne praksisplasser som passer godt til den enkelte elev. I tillegg til utplassering er elevene på bedriftsbesøk i nærmiljøet.

På skolen har vi flere praksisrom som benyttes i undervisningen både i grupper og individuelt. Vi har et stort skolekjøkken som benyttes til praksisopplæring, individuell oppfølging og sosiale sammenhenger. Vi jobber med å få til en lavvoplass i skogen nær skolen som kan benyttes av alle elever. Klassene har tilgang til praksisrom og/eller verksteder med relevant og moderne utstyr for de enkelte programområdene.

– Verkstedet til Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign er utstyrt med symaskiner, maleutstyr, tekstiler og mye mer. På Vg2 kan elevene gå videre på frisør. Frisørsalongen stod klar høsten 2019 og er utformet som en ekte frisørsalong. Her har åtte frisør-elever hver sin plass, og rommene benyttes både til undervisning og praksis.

– Det er to praksisrom på Helse og oppvekst. Ett for elevene som velger Barne- og ungdomsarbeiderfag og ett til helsearbeiderfag elevene. Begge rommene er gode øvingsarenaer for elevene før de skal ut i arbeidspraksis og er innredet med utstyr som de vil møte i praksisperioden. Lavvoplassen vil benyttes mye av elevene på Barn- og ungdomsarbeiderfag som praktisk arena.

– Verkstedene til Bygg- og anleggsteknikk og Teknologi og industrifag ligger vegg i vegg. Verkstedene er små og oversiktlige med praksis-/klasserom ved siden av. Maskiner og utstyr er hele tiden tilpasset utviklingen i markedet.

– Salg, service og reiseliv benytter kantina i tillegg til sitt klasserom. Påbygg har et naturfagsrom ved siden av klasserommet sitt.

På bildene under kan du se noen av praksisrommene og verkstedene. Trykk her om du ønsker en virtuell tur på skolen.