Oppdatering vedr Korona

I henhold til informasjon fra kommuneoverlegen i Fredrikstad Kommune vil Seiersborg videregående skole være i gult tiltaksnivå hva gjelder smittevern fra torsdag den 04.02.21. Dette innebærer at alle elever følger ordinær timeplan i sine faste klasser. Du kan lese mer om smittevernsnivåene her. Elevene får nærmere beskjed fra sin kontaktlærer om eventuelle endringer i deres ukeplaner.

Det er fortsatt slik at elevene ikke skal komme på skolen hvis de er syke eller har vært i nærkontakt med en som er bekreftet smittet med Covid-19. Elever og foreldre/foresatte bes uansett om å ta kontakt med skolen.

 


Registrering for besøkende til Seiersborg

 

 

 


Smitteverntiltak ved skolestart

Vi starter skoleåret med smittevernnivå GULT. På gult nivå kan vi ha undervisning i klasserommene. Vi må vaske pulter og stoler når vi forlater rommet og rengjøre utstyr etter bruk. Vi må fortsatt holde avstand og unngå håndhilsning.

Retningslinjer utarbeidet etter Gult nivå fra udir.no:
• Ingen syke skal møte på skolen
• Unngå håndhilsning og klemming
• Elevene skal vaske hender ved skolestart, etter pauser, ved skoleslutt og ellers ved behov
• Elevene har faste plasser i klasserommet. Det er navneskilt på pulter og stoler.
• Elevene desinfiserer sin pult og stol på slutten av skoledagen
• Elevene skal spise på plassen sin i klasserommet
• Det er ikke servering i kantina og vanndispenser og kaffemaskin er stengt
• Klassene benytter egne innganger, og har avgrensede område til pauser både ute og inne
• Unngå trengsler og store forsamlinger
• Utenfor klasserommet bør ansatte og elever holde 1 meter avstand i alle situasjoner
• Vi har gode rutiner for forsterket renhold

Mer informasjon fra Utdanningsdirektoratet:
Korona og skolehverdagen
Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole


Informasjon om skolestart

Til deg som er elev skoleåret 2020-2021

VELKOMMEN TIL SEIERSBORG VIDEREGÅENDE SKOLE.
Seiersborg videregående skole ønsker alle elever velkommen til nytt skoleår.
Et nytt skoleår gir nye muligheter!

Den første dagen vil du få nærmere informasjon om skolen og om det kommende skoleåret.
Til informasjon vil skolen følge Folkehelsinstituttet (FHI) sine råd om covid 19

Nedenfor ser du når du skal møte opp første skoledag som er mandag 17. august:

Kl. 10.00 starter:
– Vg1 Helse og oppvekst HOA
– Vg1 Teknikk og industriell produksjon
– Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Kl. 10.30 starter:
– Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget
– Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse
– Vg1 Bygg og anleggsteknikk

Kl. 12.00
– Vg1 Salg, service og reiseliv
– Vg1 Helse og oppvekst HOB
– Vg2 Industriteknologi
– Vg2 Frisør

KL. 12.30
– Vg2 Salg, service og sikkerhet
– Vg2 Helsearbeiderfaget

Dersom du som elev eller foresatt lurer på noe angående nytt skoleår, er det bare å ta kontakt med en av våre rådgivere:
– Siv Karstensen: tlf.948 15161, e-post: siv.karstensen@seiersborg.vgs.no
– Mari Grundvig tlf. 951 78701, e-post mari.grundvig@seiersborg.vgs.no
– Erik Bentsen tlf. 907 04117, e-post erik.bentsen@seiersborg.vgs.no

 


God sommer

Dette vårsemesteret har vi fått testet nye måter å samarbeid på via digitale hjelpemidler. Læringskurven har vært bratt for både ansatte, elever og foreldre, samtidig har alle vist stor evne til omstilling. Det er imponerende i en krevende og usikker tid. Denne perioden gitt oss mange gode erfaringer som vi tar med oss videre.

Siden 27. april og 11. mai har det nesten vært vanlig skolehverdag igjen, med med nye rutiner i forhold til smittevern. Gjensynsgleden for både elever og ansatte var stor og det var godt å endelig kunne prate sammen ansikt til ansikt. Nye smittevernsrutiner har fungert godt, noe som har vært viktig for at alle skal føle at det er trygt å møte på skolen.

Nå står igjen sommeren for døra. For noen vil den kanskje bli litt annerledes på grunn av pandemien, men for andre så blir den ikke så ulik sommeren i fjor.

Vi ønsker deg en fin sommer og vi gleder oss allerede til å se deg i august!


Påmelding til pizzakveld for alle nye elever


Til deg som har fått plass

Velkommen til Seiersborg videregående skole. Vi gleder oss til å treffe deg.

Fint om du kan bekrefte plassen din. Trykk her så kan du logge deg inn på din brukerprofil i søkeportalen.


Ny informasjon vedrørende skolestart uke 20

Informasjon i forbindelse med skolestart ved Seiersborg videregående skole og Koronavirus

Kjære elever og foresatte.

Det skal være trygt å gå på skolen

Når skolen nå åpner vil det settes inn flere tiltak for å begrense smitte og for å opprettholde en trygg og god skoledag for alle. Følgende tiltak er satt i verk for å sikre at det er trygt for elever å komme til skolen:

  • Elevene får egen smittevernrutine ved oppmøte på skolen og bistand til å følge denne. Rutinen innebærer økt fokus på rett håndvask og vask av utstyr i opplæringen. Elevene vil bli delt opp i mindre grupper med sine egne områder for opplæring og pauser. Elevene er fordelt i mindre klasser enn vanlig og plassert med større avstand til hverandre.
  • Informasjon om smittevern er godt synlig både med skrift og bilder som påminnelse og hjelp til å opprettholde gode rutiner for smittevern.
  • Det er satt i verk forsterket generelt renhold og spesielt knyttet til områder som er særlig utsatte.

Ut over det som er nevnt over skal skolen fremdeles sørge for at alle har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra.

For de som føler seg syke

De som ikke føler seg friske skal ikke møte på skolen. Dette gjelder også ved milde symptomer. Blir noen dårlige i løpet av skoledagen må man gå hjem så fort som mulig. Det er ekstra viktig at elevene holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfri.

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal elevene møte på skolen som normalt. De skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer.

Elever med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

Skoleskyss

De som skal benytte buss, må holde god avstand, både i perioden man venter på bussen og i bussen. Skoleskyss og offentlig transport bør unngås dersom det er mulig. Skolen gir informasjon til Østfold kollektivtransport om tilpasningen i oppmøtetid for elever med krav på tilrettelagt skoleskyss. Ved spørsmål om dette, ta kontakt med skolen.

Skolens pausetilbud

Skolens kantinetilbud er foreløpig stengt. Det vil allikevel bli servert matpakke til lunsj for alle elevene. Pauser vil foregå på utvalgte plasser og i de gruppene man tilhører samt med økt tilstedeværelse av lærere og miljøarbeidere for å kunne opprettholde et godt smittevern.

Ta kontakt

Hvis du som elev eller foresatt har spørsmål eller bekymringer knyttet til oppmøte på skolen, ta kontakt med skolen på telefon 69 35 47 00. Ytterligere kontaktinformasjon finner du for øvrig her.

Med vennlig hilsen
Harald Becken
Rektor
Seiersborg videregående skole


Skolestart og koronavirus

Den 27.04.20 åpnes det for at opplæring skal kunne foregå på skolen for elever som går på VG 2 yrkesfag ved Seiersborg videregående skole. Elevene skal møte til vanlig tid kl. 08.20 på mandag morgen og opplæring vil skje i henhold til den timeplanen som er satt for dagen. Det er sannsynlig at ikke all opplæring vil skje med oppmøte på skolen. Dette vil det bli gitt informasjon om i løpet av uken.

Når skolen nå åpner gradvis vil det settes inn flere tiltak for å begrense smitte og for å opprettholde en trygg og god skoledag for alle. Mer informasjon finner du her.


Informasjon til elever og foresatte

I denne spesielle hverdagen anbefaler vi deg å holde deg i aktivitet, sov og spis til faste tidspunkter, og hold kontakten på de plattformene som er sikre for deg og din familie. Ta skjermpauser, gå ut for å få frisk luft, ring en venn eller et familiemedlem.

Hvis du trenger å snakk med noen eller har noen spørsmål, så er elevtjenesten tilgjengelig på telefon, teams og epost. Kontaktinformasjon finner du her.

Ønsker du informasjon fra Udir ang koronautbruddet følg linken.