Første skoledag 17. august

Velkommen til skoleåret 2022-2023

Første skoledag er onsdag 17. august 2022.
– Vg1 klassene starter kl. 10.00 – 11.30
– Vg2 og Vg3 starter kl. 12.00 – 13.30

Har du spørsmål rundt skole og oppstart, ta kontakt med en av våre rådgivere:
– Erik Bentsen tlf. 907 04117
– Siv Karstensen tlf. 948 15161
– Mari Grundvig tlf. 951 78701


Alvin (17): – Seiersborg har gitt meg en mestringsfølelse jeg aldri før har kjent

– Hadde du møtt meg for to år siden så hadde du nok ikke kjent meg igjen. Jeg kom 25 minutter for sent den første dagen og likte ikke å prate med folk. I dag trives jeg veldig godt på skolen og føler jeg kan prate med hvem som helst. Det er frigjørende. 

Det forteller Alvin (17), som startet på bygg- og anleggslinja på Seiersborg da den var ny i 2020. I dag har tre av fire elever som gikk videre på andre året fått lærlingplass. Den fjerde fortsetter på Seiersborg, men har valgt en annen retning. 

– At jeg har kommet så langt på disse to årene har kun med lærerne og opplegget her på Seiersborg å gjøre. Kjell Inge og Ole Jørgen forstår oss og tilpasser skoledagen slik at vi kan lære mest mulig, sier Alvin når vi møter han ute på byggeplass i Sarpsborg.  

Seiersborg videregående skole er en privat videregående skole drevet av Blå Kors Fredrikstad med et tilbud til elever som trenger tettere oppfølging i et mindre skolemiljø. Skolen er gratis og gir den samme utdanningen som i den offentlige videregående skole. 

Trives på byggeplass: Alvin gleder seg til å starte som lærling hos Betongbygg i høst.

To dager i uken har Alvin utplassering i Betongbygg – en av Sarpsborgs største entreprenør og utbygger. Her har han fått mye nyttig erfaring det siste året, ikke bare innen fagområdet, men også om regler og oppførsel i arbeidslivet. 

– Vi har lært mye av Kjell Inge om hva som forventes av oss i arbeidslivet, så jeg var forberedt. Mobilen blir liggende på brakka, og jeg møter opp i tide hver dag, smiler Alvin. 

Lærlingene er rekrutteringa til byggebransjen 

I Kvartal 273 midt i Sarpsborg sentrum har Alvin vært med når det nye næringsbygget til blant annet NAV bygges opp. Sammen med han er byggeleder Erik, som har 40 år lang fartstid i Betongbygg. Han startet på samme måte; som lærling. 

– Å ha lærlinger er viktig og lærerikt både for ungdommene og for bedriften. Ungdommene lærer mye av å være på byggeplass, og det gagner bransjen senere, smiler Erik og legger til: 

– Dette er jo rekrutteringa til byggebransjen! 

Erik har kun positive tilbakemeldinger på den jobben unggutten Alvin gjør for firmaet. 

– Alvin er en fin gutt som er veldig positiv til det å jobbe. Han kommer alltid til tida, og det ser ut til at han trives godt i miljøet.  

God oppfølging: Alvin har vært utplassert hos Betongbygg to dager i uka det siste året. Her har han fått god oppfølging og funnet sin plass i miljøet.

Da Alvin startet sin utplassering i Betongbygg, var det tømrer han fikk prøve seg på først. Nå har han endret retning og satser på å bli forskalingssnekker.  

– Som tømrer var det lett å fokusere på alle feilene jeg gjorde, for de var så synlige. Nå fokuserer jeg heller på det som er jobben min – å bygge et godt fundament slik at bygget står, sier han.  

– Det er givende å se det ferdige resultatet 

Noen kilometer unna Kvartal 273, på parkeringsplassen Steffensjordet i Fredrikstad sentrum, har Betongbygg jobbet med utbedring av byens populære skatepark. Her møtte vi 18 år gamle Jens-Ole før sommeren. Han har allerede startet som lærling. 

– Jeg gikk halvannet år på Seiersborg. Det var et veldig bra sted å være med gode lærere og små klasser. Men i samarbeid med læreren min fant vi ut at arbeidslivet passet bedre for meg enn skolebenken, kunne Jens-Ole fortelle mens han pusset den nystøpte betongen i byens skatepark. 

På byggeplass er det byggeleder Glenn som har ansvar for å følge opp Jens-Ole. Han forteller om en gutt som er lærevillig og som gjerne kommer en halv time før han må hver dag for å ta en kaffe og preke litt med guttæne. 

– Jens-Ole er flink til å møte opp og gjøre jobben sin. Vi merker på de fleste lærlingene våre at overgangen fra skolen til arbeidslivet kan være stor, derfor bruker vi også litt av læretida i oppdragelsesøyemed. 

Jens-Ole bekrefter at det har vært en omstilling, og den største overgangen for han var å komme seg opp på morgenen. 

– Jeg har forstått at det er viktig å være pålitelig og møte opp når man skal, smiler Jens-Ole og legger til: 

– Det er givende å se at det blir noe ut av det jeg gjør og at andre kan få glede av det, for eksempel det vi gjør her nå i skateparken. Jeg gleder meg til å se det endelige resultatet og at det tas i bruk. 

Ivrig: Jens-Ole møter alltid opp på arbeidsplassen en halvtime før jobben starter. – Viktig å få preka litt før dagen starter, sier han.
Tettere oppfølging i et mindre skolemiljø 

På Seiersborg videregående skole møter vi Kjell Inge Hansen. Han er en av programfaglærerne på Bygg- og anleggsteknikk og startet på Seiersborg samtidig med Alvin og Jens-Ole.  

– Det har vært to veldig spennende og utfordrende år! Det er givende å se hvordan elevene her har utviklet seg, både som personer og faglig, forteller Kjell Inge. 

For Kjell Inge er det viktig å lytte til og se an elevenes behov. Ofte har det vært best å utøve teorien i praksis i verkstedet. I tillegg ser han et behov for å forberede ungdommene på arbeidslivet og voksenlivet generelt, så det bruker han tid på.  

– Vi har fokus på å se hele mennesket her hos oss. Vi har de ressursene som trengs for å følge opp hver enkelt i et mindre skolemiljø, derfor kommer vi også veldig tett på elevene når vi først oppnår tillit. Jeg opplever at vi kommer langt med å være et medmenneske, så klart med tydelige rammer. 

Engasjerte lærere: Kjell Inge og Ole Jørgen betyr mye for elevene på Seiersborg.

Hva brenner du for i jobben din som programfaglærer på Seiersborg? 

– Hvis jeg får se et smil hos en ungdom her, da betyr det at han eller hun har fått til noe. Eleven er stolt og kjenner mestring, og da har vi puttet noe i sekken. Målet mitt er å lose og styrke ungdommene gjennom skoleårene slik at de kommer seg i jobb og blant annet får oppleve den gode følelsen av å ha en lønnskonto, eget kort, og mulighet til å kunne kjøpe egen bil. 

Stort behov for folk i bygg- og anleggsbransjen 

Det er et trendskifte i arbeidslivet i Norge i dag, og arbeidsmarkedet skriker etter folk. Spesielt er det merkbart i bygg- og anleggsbransjen ifølge Statistisk Sentralbyrå.  

HR-sjef i Betongbygg, Remi Løkke, sier at for en stor, lokal entreprenør som dem betyr lærlingene og elevene i utplassering mye: 

– Vi har som mål at ungdommene som har sin læretid hos oss også skal få jobb når læretida er over. Vi liker å ta vår del av samfunnsansvaret – å få utdannet og rekruttert flere ungdommer til yrkesfag. Å ha lærlinger gir oss en god mulighet til å fylle på med gode fagarbeidere. 

Viktig med lærlinger: Erik og Remi fra Betongbygg er godt fornøyd med lærlingene de har. – Lærlingene er viktige, de er jo rekrutteringa til byggebransjen, sier de.

Alvin og Jens-Ole fra Seiersborg videregående skole er to av fem lærlinger bedriften har hos seg på nåværende tidspunkt. Remi er full av god-ord når det gjelder Seiersborg og gutta de har derfra: 

– Det er flott at skolen tar vare på og gir muligheter til de elevene som ikke passer inn i den tradisjonelle videregående skolen. Mange blomstrer opp når de kommer ut på byggeplass og trives med både ansvar og oppgaver. Både Alvin og Jens-Ole er fine gutter som vi trenger i arbeidslivet!  


Dysleksivennlig skole

Seiersborg videregående skole ble godkjent som dysleksivennlig skole våren 2021, som en av få videregående skoler i Viken fylkeskommune. Vi gleder oss til å fortsatt tilrettelegge for et godt læringsmiljø for alle elever, også for de som har utfordringer innen lese- skrive- regne- og språkvansker. Les mer på Dysleksi Norge.


Gode grunner til å velge Seiersborg

 • I hver klasse blir elevene fulgt opp av en lærer og en miljøarbeider, noe som er med på å gi trygge og gode læringsmiljøer.
 • Vi har en praktisk tilnærming til faget.
 • Elevene blir godt kjent med hverandre og med de ansatte.
 • Vi vet at det kan være utfordrende å begynne på videregående for mange elever. Vi møter derfor hver enkelt elev før de starter her, slik at
  overgangen skal bli så trygg som mulig.
 • Hver dag serveres det gratis frokost og lunsj.
 • Det skjer mye spennende på Seiersborg i løpet av et år. Vi er blant annet på flere turer, vi får besøk av eksterne forelesere, vi har tema- og aktivitetsdager og LAN-treff.
 • Fra store deler av Østfold når du skolen enkelt via buss. Noen busser stopper rett utenfor døra, mens andre busser stopper langs rv109, som er en kort gåtur unna.
 • Skolen framstår som moderne og trivelig, og klasserommene er praktiske og godt utstyrt for å støtte elevenes opplæring.
 • Seiersborg videregående skole er en del av stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Vi er en privat skole, men det koster ingenting å gå her.

 


Videregående skoler går til grønt nivå

Fredrikstad kommune har besluttet at videregående skoler i kommunen skal over til grønt nivå ihht. trafikklysmodellen.

Endringen trer i kraft fra lørdag 15.01.2022 og vil dermed gjelde for Seiersborg vgs fra mandag den 17.01.2022.

Når det er grønt nivå gjelder disse forholdsreglene:

 • Ingen syke skal møte på skolen.
 • God hånd- og hostehygiene er viktig.
 • Det er tilstrekkelig med normalt renhold.
 • Unngå håndhilsning og klemming mellom personer.
 • Planlegg for vanlig organisering av skoleklasser.
 • Planlegg for vanlig skolehverdag.

Les mer her

 


Unntaket fra fraværsreglene forlenges, og vil gjelde for hele skoleåret 2021 – 2022

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder/foresatt, mens myndige elever kan legge fram egenmelding. Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, testing/karantene eller isolasjon. Ved luftveissymptomer og sykdomsfølelse oppfordres elevene til testing. Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder/foresatt eller egenmelding, skal fraværet:

– ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
– unntas fraværsgrensen

Les mer om det midlertidige unntaket fra dokumentasjonskravet.


Henriette er lærling hos Avarn Security

Her er Henriette. Hun er 18 år og gikk Vg2 Salg, service og sikkerhet på Seiersborg Videregående Skole i fjor. Hun har flytta til Oslo og er nå lærling hos Nokas, som nå har bytta navn til Avarn Security. Der har hun vært siden august 2020 og er i praksis hos Norges Bank, hvor hun blir værende en stund til.
 
En typisk arbeidshverdag:
Når jeg kommer på jobb er det første jeg gjør å sjekke mailen. Jeg jobber i resepsjonen til Norges Bank hvor vi blant lager besøkskort til de som har avtaler med for eksempel oljefondsjefen eller sentralbanksjefen. Avarn Security er også mottak av gamle sedler. Ofte er dette store summer som skal settes inn på vedkommende sin konto. Det er en oppgave med stort ansvar. Det har vært ekstra stille dette året på grunn av smittevernsrestriksjoner, og da har det vært spennende de dagene da det har skjedd noe ekstraordinært. For eksempel pressekonferanse med sentralbanksjefen, da det kommer pressefolk fra NRK, TV2 og andre store medier. Arbeidsmiljøet er veldig bra her, og som lærling opplever jeg at jeg får god hjelp og gode svar på alt jeg lurer på. Det er noe helt annet å jobbe enn å sitte i et klasserom. Det er gøy at det stadig er nye arbeidsoppgaver, at det er fysisk og at jeg kan løse virkelige problemer.
Da jeg skulle velge lærlingplass fikk vi sette opp tre ønsker. Norges Bank stod på første plass og her er jeg altså nå – det er kult. Det betydde at jeg måtte flytte til Oslo som 17-åring, men selv om jeg har savnet familie og venner har jeg ikke angra på det. Jeg har lenge hatt et ønske om å jobbe innenfor sikkerhet. Med en onkel i politiet og en pappa som har vært innom vektertjenesten var det ganske naturlig for meg å velge Salg, service og sikkerhet. Etter å ha vært i praksis i ett år har jeg lyst til å fortsette videre enten innen vekteryrket, på politihøgskolen eller utdanning som toller.
Hvordan var det å gå på Seiersborg videregående skole?
Mye glede. Jeg hadde ikke hørt om skolen før, men bestevenninna mi skulle starte der, og hun mente at skolen også ville være et bra valg for meg. Det hadde hun helt rett i og det snakker vi ofte om. Den tryggheten jeg fikk på skolen var viktig. Der ble jeg sett og hørt, og hvis jeg hadde en tung dag så kunne jeg prate med kontaktlæreren eller miljøarbeideren. Så ble dagen lagt opp etter det. På Seiersborg ble jeg tatt på alvor og jeg fikk være meg selv. Det har gitt meg masse motivasjon og det ville jeg ikke vært foruten.
 
Hvilke råd kan du gi til ungdommer som i dag skal velge videregående og utdanning?
Ikke velg yrket ut i fra hobbyen din. Jeg har alltid vært interessert i hester og vurderte å gå naturbruk. Men jeg husker at jeg tenkte at det kunne bli mye å drive med hest både jobb og som interesse. Det tror jeg lett kan drepe gleden for noe en er glad i. Derfor valgte jeg en utdanning som var bredere og som ga flere muligheter. Fag som markedsføring og økonomi vil du alltid få bruk for, uansett hvilke valg du tar seinere. Dessuten er det jo også mulig å bytte internt på Seiersborg om en angrer på det en først valgte. 🙂
 
Takk for praten Henriette! LYKKE TIL VIDERE I PRAKSIS OG ETTERPÅ! 🙂

Christina er lærling i Fredrikstad kommune

Dette er Christina 19 år. Hun har gått Vg1 Helse og oppvekstfag og så Vg2 Helsearbeiderfag på Seiersborg videregående skole. Hun jobber som lærling i Etat tjenester til funksjonshemmede i Fredrikstad kommune. Nå er hun i praksis i bolig til funksjonshemmede. Hun har vært lærling siden august i fjor, men har også jobbet i kommunen ved siden av skolen.

Hvordan er en typisk arbeidshverdag?

Dagen starter med en overlapp med kollegaen min som har vært på jobb før meg. Deretter tilrettelegges dagen etter brukernes behov. En dag er det kanskje rengjøring og matlaging, en annen dag skal vi ut å handle eller ut på tur. Ingen dager er like, og som oss andre har også våre brukere gode og dårlige dager. Det viktigste er å skape trygge og forutsigbare rammer, og bidra til egenmestring og en meningsfull hverdag for den enkelte. Jeg trives veldig godt i denne jobben, og det er en annen måte å jobbe enn for eksempel på sykehjem. Her er vi i deres hjem og en del av deres hverdag. Det gir flere muligheter, samtidig som det er viktig å tenke etikk og hvordan en kan tilrettelegge for den enkelte på en best mulig måte. Jeg har lært mye om meg selv og utviklet meg masse gjennom denne lærlingperioden.

Et råd jeg vil gi til alle i praksis. Praksis er kjempeviktig. Still masse spørsmål. Det finnes ingen dumme spørsmål, bare noen dumme svar 🙂

Hvordan var det å gå på Seiersborg videregående skole?
Veldig bra skole for min egen del, da jeg ikke takler å gå på en stor skole. På Seiersborg blir man sett og hørt som et enkeltindivid. Man blir ikke sammenlignet med andre, bare med seg selv og sine mål. Jeg er ikke så glad i teori og synes det er vanskelig, noe som er ironisk når jeg nå snart er helsefagarbeider. På Seiersborg hadde jeg trygge rammer, et godt miljø og en skolehverdag som ble tilpasset mine behov. Da ble det enklere å komme seg gjennom skolehverdagen og lære. Det har betydd mye for hvor jeg er i dag.

Hvilke råd kan du gi til ungdommer som i dag skal velge videregående og utdanning? 

Vær nysgjerrig! Spør i vei. Og det er helt normalt å være usikker, men det blir heldigvis bedre!🙂

LYKKE TIL VIDERE I PRAKSIS CHRISTINA!


Rødt nivå ved videregående skoler i Fredrikstad

Grunnet smittesituasjonen i Fredrikstad har kommuneoverlegen besluttet at videregående skoler skal være i rødt smittevernnivå fra og med tirsdag 6. april. Mer informasjon om dette kan du finne på Fredrikstad kommunes hjemmesider.

For å få til en god oppstart i nytt nivå blir det hjemmeskole tirsdag 6. april for alle som er elever på Seiersborg videregående skole. Kontaktlærer gir beskjed i løpet av tirsdag formiddag om hva den enkelte skal jobbe med denne dagen.

Onsdag den 7. april starter skolen opplæring i henhold til ny smittevernveileder for videregående skole. Informasjon om hvordan opplæringen vil være organisert resten av uka vil bli gitt på hjemmeside og til den enkelte elev og foresatt i løpet av tirsdag.


Praktisk opplæring

På Seiersborg videregående skole er vi opptatt av at opplæringen gjøres så praktisk som mulig. Skolen samarbeider tett med bedrifter og kommuner om utplassering på alle utdanningsprogram, og vi er opptatt av å finne praksisplasser som passer godt til den enkelte elev. I tillegg til utplassering er elevene på bedriftsbesøk i nærmiljøet.

På skolen har vi flere praksisrom som benyttes i undervisningen både i grupper og individuelt. Vi har et stort skolekjøkken som benyttes til praksisopplæring, individuell oppfølging og sosiale sammenhenger. Vi jobber med å få til en lavvoplass i skogen nær skolen som kan benyttes av alle elever. Klassene har tilgang til praksisrom og/eller verksteder med relevant og moderne utstyr for de enkelte programområdene.

– Verkstedet til Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign er utstyrt med symaskiner, maleutstyr, tekstiler og mye mer. På Vg2 kan elevene gå videre på frisør. Frisørsalongen stod klar høsten 2019 og er utformet som en ekte frisørsalong. Her har åtte frisør-elever hver sin plass, og rommene benyttes både til undervisning og praksis.

– Det er to praksisrom på Helse og oppvekst. Ett for elevene som velger Barne- og ungdomsarbeiderfag og ett til helsearbeiderfag elevene. Begge rommene er gode øvingsarenaer for elevene før de skal ut i arbeidspraksis og er innredet med utstyr som de vil møte i praksisperioden. Lavvoplassen vil benyttes mye av elevene på Barn- og ungdomsarbeiderfag som praktisk arena.

– Verkstedene til Bygg- og anleggsteknikk og Teknologi og industrifag ligger vegg i vegg. Verkstedene er små og oversiktlige med praksis-/klasserom ved siden av. Maskiner og utstyr er hele tiden tilpasset utviklingen i markedet.

– Salg, service og reiseliv benytter kantina i tillegg til sitt klasserom. Påbygg har et naturfagsrom ved siden av klasserommet sitt.

På bildene under kan du se noen av praksisrommene og verkstedene. Trykk her om du ønsker en virtuell tur på skolen.