Sosionomtjenesten og prosjektet Alternativ fritid

 
  
 

Med et ønske om å utvide Varmestuas tjenestetilbud og med erfaringer fra sosionomtjenesten ved Kontaktsenteret i Oslo, har stiftelsen Blå Kors Fredrikstad nå fått tildelt midler fra Helsedirektoratet til å etablere en sosionomtjeneste på Varmestua. Tjenesten har som formål å øke det sosialfaglige innholdet til det beste for brukerne av Varmestua, og har visjonen «Gatenære lavterskeltiltak – fra ensomhet og utenforskap til fellesskap, tilhørighet og mening». Sosionomtjenesten skal være behovstilpasset, slik at det er gjestene selv som presenterer og definerer hjelpebehovene. Og så er det sosionomtjenestens oppgave å imøtekomme dette. Varmestua er en unik arena til å treffe målgruppa «der de er» og sosionomtjenesten blir derfor et viktig bindeledd og «døråpner» inn i det øvrige hjelpeapparatet. Rundt tjenesten skal det bygges opp Motivasjonsteam, hvor det skal rekrutteres Tidgivere. De vil få opplæring og veiledning i en metodikk for å drive motivasjons- og endringsarbeid. Det ble gjennomført en brukerundersøkelse i september i år som sier at det er et stort behov for en sosionomtjeneste på Varmestua. En av gjestene sier: «Flott tiltak. Tror de kan hjelpe mange av oss. Vi blir nå hørt og sett pga det.»

Parallelt med dette, er Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad også tildelt prosjektmidler til å styrke og drifte prosjektet Alternativ fritid. Prosjektet vil tilby gjestene varierte, inkluderende og meningsfylte aktiviteter med fokus på mestring og mening. Prosjektet har blant annet som mål å fremme likeverd, økt livskvalitet og bidra til en bedre fysisk og psykisk helse. Alternativ Fritid tilbyr faste «tirsdagsaktiviteter» i tillegg til spennende tilbud som Musikkafe og Matprosjekt som er i oppstartsfasen. Dette tiltaket har klare synergier med sosionomtjenesten.

For mer informasjon, ta kontakt med Jorid D. Bertelsen, prosjektleder, eller Linn Tonje Onsaker, sosionom.