Sosionomtjenesten og prosjektet Alternativ fritid

Med et ønske om å utvide Varmestuas tjenestetilbud og med erfaringer fra sosionomtjenesten ved Kontaktsenteret i Oslo, har stiftelsen Blå Kors Fredrikstad nå fått tildelt midler fra Helsedirektoratet til å etablere en sosionomtjeneste på Varmestua. Tjenesten har som formål å øke det sosialfaglige innholdet til det beste for brukerne av Varmestua, og har visjonen «Gatenære lavterskeltiltak – fra ensomhet og utenforskap til fellesskap, tilhørighet og mening». Sosionomtjenesten skal være behovstilpasset, slik at det er gjestene selv som presenterer og definerer hjelpebehovene. Og så er det sosionomtjenestens oppgave å imøtekomme dette. Varmestua er en unik arena til å treffe målgruppa «der de er» og sosionomtjenesten blir derfor et viktig bindeledd og «døråpner» inn i det øvrige hjelpeapparatet. Rundt tjenesten skal det bygges opp Motivasjonsteam, hvor det skal rekrutteres Tidgivere. De vil få opplæring og veiledning i en metodikk for å drive motivasjons- og endringsarbeid. Det ble gjennomført en brukerundersøkelse i september i år som sier at det er et stort behov for en sosionomtjeneste på Varmestua. En av gjestene sier: «Flott tiltak. Tror de kan hjelpe mange av oss. Vi blir nå hørt og sett pga det.»

Parallelt med dette, er Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad også tildelt prosjektmidler til å styrke og drifte prosjektet Alternativ fritid. Prosjektet vil tilby gjestene varierte, inkluderende og meningsfylte aktiviteter med fokus på mestring og mening. Prosjektet har blant annet som mål å fremme likeverd, økt livskvalitet og bidra til en bedre fysisk og psykisk helse. Alternativ Fritid tilbyr faste «tirsdagsaktiviteter» i tillegg til spennende tilbud som Musikkafe og Matprosjekt som er i oppstartsfasen. Dette tiltaket har klare synergier med sosionomtjenesten.

For mer informasjon, ta kontakt med Jorid D. Bertelsen, prosjektleder, eller Linn Tonje Onsaker, sosionom.


Støtt Varmestua

Blå Kors Varmestua ble etablert i 2002 etter avtale med Fredrikstad kommune, og er ett av flere gatenære lavterskeltilbud til rusavhengige. Gjennom alle år har Varmestua vært viktig for gjestene. Det er et hyggelig og imøtekommende sted hvor man kan komme for å spise, slå av en prat med de som er her og delta på aktiviteter om en ønsker det. Vi tilbyr utflukter, spillkvelder, sosiale kvelder i bakgården m.m.

– Ensomhet og utenforskap kan være den største utfordringen for å holde seg rusfri. Det viktigste arbeidet vi gjør, er å se det enkelte menneske. Hos oss blir alle tatt godt i mot, gjerne med en klem. Her kan man dele et hyggelig måltid sammen med andre og kjenne seg trygg i en ellers uforutsigbar hverdag. Dette er arbeid det er lett å se hensikten med, sier daglig leder på Varmestua Ole Alm.

På bildet: Daglig leder Ole Alm og gjest på Varmestua Sissel. -Varmestua er et fint sted. Her treffer en alle slags mennesker – og så Ole da, han kan man snakke med alt om, sier hun, og smiler.

 

Uunnværlige Tidgivere

I tillegg til Ole, er det 30 Tidgivere som stiller opp frivillig for å hjelpe.

– Det er disse som gjør det mulig for Varmestua å holde åpent seks dager i uka, servere mat og ta del i den gode samtalen. Tidgiverne er helt uunnværlige for Varmestua, og det de skaper sammen med gjestene er helt unikt, sier Ole.

Noen av våre flotte Tidgivere (fra venstre): Anne Holstad, Hege Linqvist, Elisabeth Nilsen, Elin Mathisen og Geir Inge Øvre.

 

Mat og sosialt samvær

Ole Morten har vært fast gjest på Varmestua siden åpningen. Han forteller åpent om sitt forhold til stedet og hva det har betydd og betyr for ham.

– Til tider har Varmestua betydd veldig mye for meg. Når eneste mulighet for å få seg et måltid har vært å komme hit – eller å bli kjeltring … Den sosiale biten er også viktig. Selv om du har mat hjemme, er det ikke sikkert du orker å spise alene. Her er det alltid noen du kjenner, og vi prøver å ta vare på hverandre, sier han og fortsetter:

– På Varmestua blir jeg respektert, og her føler jeg meg som et menneske. Uten Varmestua hadde mange hatt en mye mer slitsom hverdag.

På bildet: Ole Morten, gjest på Varmestua

 

Steffan Rene sprer alltid godt humør på Varmestua
– Her kan vi kaste oss ut i dagen, i det koselige og sosiale samværet vi har her. Det å få et smil kan redde dagen din. Vi er veldig heldige som har Varmestua!, sier gjest på Varmestua Steffan Rene.

På bildet: gjest på Varmestua Steffan Rene. Her sammen med daglig leder av Plankebyen Frivilligsentral, Jorid Dalsegg Bertelsen.

 

Slik kan du støtte Varmestua

Bruk Vippsnr: 82140 eller gavekonto 3126.31.12868.
Merk gaven «Varmestua». Tusen hjertelig takk!

Ønsker du å gi av din tid, trenger vi også flere Tidgivere.
Ta kontakt med Jorid Dalsegg Bertelsen på telefon: 971 25 661.


På vei mot et bedre liv

Varmestua er ett av flere gatenære lavterskeltilbud for personer i aktiv rus, og er et viktig arbeid som gir økt livskvalitet til mange rusavhengige. Tilbudet forsøker å dekke målgruppens primærbehov som mat og klær, blant annet gjennom Prosjekt Vinterjakke som arrangeres hvert år. I tillegg ønsker vi, i økende grad, å bygge motivasjon til et rusfritt liv og hjelpe brukerne til å sette i gang tiltak for å løse rus- og rusrelaterte problemer.

Blå Kors har tro på mennesker, deres egenkraft og at alle har muligheter til et bedre liv. Det er derfor avgjørende å nå inn med så gode og tilpassede tilbud så tidlig som mulig. Å skape arenaer for mestring og mening, for nettverksbygging også mens personen fremdeles sliter med rusproblemer. Arenaer for aktiviteter tilrettelegger for gode samtaler som igjen øker muligheten for at den enkelte ønsker å ta sjansen på å fra et liv styrt av rus til et liv med økt rusmestring eller rusfrihet.

Derfor tilbyr vi aktiviteter for personer i aktiv rus. Tilbudet drives av tidgivere i Blå Kors og skal innføres på fast basis. Blå Kors ønsker å bruke Steg for Steg modellen for personer i aktiv rus.

Det er viktig å tydeliggjøre at Blå Kors Fredrikstad her bruker modellen til Steg for steg, hvilket betyr at det drives separat fra eksisterende Steg for steg for personer som har gjennomført behandling eller på annen måte blitt rusfrie.

På lik måte som ensomhet og utenforskap er den største risiko for rusfrihet for en tidligere rusavhengig er vil følelsen av kjedsomhet, tomhet og stigmatisering for personer i aktiv rus ikke kommer seg ut av det liv man egentlig ikke ønsker, Ved å ha aktiviteter å delta i, vill at disse følelsene og trangen reduseres. Hensikten er at målgruppen/gjestene gjennom gode opplevelser stimuleres til et ønske om å ville fortsette å delta i gode, sosiale aktiviteter sammen med mennesker både fra og utenfor rusmiljøet hvor rus ikke står i sentrum. Erfaringen viser at aktiviteter vil gjøre det lettere å bryte det faste rusmønsteret hos målgruppen/gjestene, og skal være et viktig steg på veien mot økt rusmestring og et liv ikke styrt av rus.


Varmestua fikk julegave av Fagforbundet

I forrige uke fikk virksomhetsleder Ole Alm en hyggelig beskjed om at Fagforbundet Fredrikstad ville gi bort en gavesjekk til Varmestua og en til Kirkens Bymisjon Østfold. – Dette er veldig gledelig, sier Alm etter å ha mottatt sjekken. -Vi trenger pengene så vi kan gjøre litt mer for brukerne våre, forteller han.

De som kom for å overrekke sjekkene var leder i Fagforbundet Fredrikstad Lisbeth Kristiansen og nestleder Sigmund Karlsen. Avdelingsleder ved Café Britannia, Anne-Marie Kvarme mottok sjekken for Kirkens Bymisjon Østfold.

-Vi vet at både Varmestua og Kirkens Bymisjon gjør en veldig bra jobb. Derfor ønsker vi å gi dem en førjulsgave, sier Sigmund Karlsen.

Fagforbundet er LO’s største forbund og har over 350.000 medlemmer på landsbasis.


Varmestuas brukere på båttur i Hvalerskjærgården

Med fjorårets båttur friskt i minne, tok vi kontakt med Tidgiver Arne Børresen, for å høre om det var mulig og få til en båttur for brukerne på Varmestua i år også. Arne var ikke vanskelig å be og hadde veldig lyst til å bidra.

Fredag 11. august kl. 17 stod det 4 brukere og 2 Tidgivere klare på Evjekaia hvor Arne hentet oss i båten sin.

Turen gikk forbi Gamlebyen og utover til Kjøkøysund, og det ble en kjempefin båttur og ett friskt pust for brukerne på Varmestua. Arne hadde med seg sin trompet og spilte for oss, veldig hyggelig. Vi hadde med lapskaus, kaker og annet godt så kvelden ble fin på alle måter.

Tusen takk til Arne Børresen for en super båttur og for at du gir av din tid!


Det hjelper å forebygge

Fredrikstad brann- og redningskorps tilbød, i samarbeid med Fredrikstad kommune, forebyggende informasjon rettet mot leietakere i kommunale boliger. Dette ble en lærerik og spennende fredag hvor både frivillige og brukere av Varmestua fikk prøve slukningsutstyret. Thomas Søland fra Fredrikstad brann- og redningskorps hadde en interessant teoridel først og her var det mange engasjerte brukere med aktuelle spørsmål og egne erfaringer. Batterier til røykvarslere ble delt ut.

Etter teoridelen, pølser og annen mat var det slukking i praksis på utsiden. Både pulverapparat og brannteppe ble testet av flere under kyndig hjelp og råd fra brannvesenet.

Varmestua takker for en nyttig, lærerik og forebyggende dag!


Utdeling av klær i regi av Prosjekt Vinterjakke

OM PROSJEKT VINTERJAKKE
Prosjekt Vinterjakke er en innsamlingsaksjon initiert av Cecilie Schibsted Eriksen og Marita Granholt, som arrangeres i samarbeid med Blå Kors. Denne høsten er det femte året på rad hvor vi sammen samler inn varmt tøy til de som trenger det. Givergleden har vært stor de andre årene og vi ønsker alle hjertelig velkomne til ny innsamling: lørdag 19. november på St. Croix kl 12:00 – 15:00. (Ved brannstasjonen i Fredrikstad sentrum). Det er stort behov for VINTERTØY; jakker, gensere, boblebukser, sko osv – til både store og små. Klærne som leveres MÅ være hele og rene.

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt på:
Mobil: Marita 95106960, Cecilie 97074066


Besøk av feltpleien

Kameratredning redder liv (fra å dø av overdose)
SWITCH – redder liv, hindrer smitte og reduserer skader som følge av injisering

Virksomhet Friskliv og mestring, ambulansen og feltpleien – fra Fredrikstad kommune, fortalte om SWITCH og livredning til de fremmøtte.

Geir Lund, fra Fredrikstad kommune Friskliv og mestring, fortalte om prosjektet til de fremmøtte:
“I forbindelse med overdosestrategien i Fredrikstad Kommune så er dette en kampanje sammen med Feltpleien, ambulansetjenesten og Friskliv og mestring. De har til nå vært på seks forskjellige steder i forskjellig miljøer og boliger, og vist frem og demonstrert SWITCH. Målet er at man skal gjenta dette, kanskje to ganger i året. Det er første gang man har gjort dette i Fredrikstad. De som har vært med på denne opplæringen får også ett diplom/kursbevis. Noen er veldig opptatt av dette å redde vennen sin og har jo også erfart dette selv. De får da evt. bekreftet om de har gjort de rett”

Elisabeth Gudim (fra Feltpleien) om SWITCH:
“Switch kampanjen kommer fra Sandnes kommune som startet opp dette for et par år siden. Det handler om å gå over eller endre brukervanen med å injisere, til å røyke heroin. Først og fremst for å få ned antall overdosedødsfall.
Fredrikstad kommune er en pilotkommune i overdosestrategien, vi er nå ute med ett livredningskurs og informerer om det å switche fra å injisere til å røyke heroin. Oppmøte har vært bra og folk er positive, de har jo har selv erfaring med hvor mye skader de kan få ved å injisere. Man kan ikke få overdose av å røyke heroin, kun hvis man mikser dette med alkohol og piller. Det tar tid å endre folk til å switche og man må lære hvordan man skal gjøre det. Fordelen er at man sparer blodårene sine og slipper blodpropp, sår og skader og ikke minst slipper smitte av hepatitt og HIV. Så Switch sammen med førstehjelp er veldig nyttig!”


Fantastiske Tidgivere på Varmestua

Våre Tidgivere sørger for den daglige driften, og gjør at Varmestua kan holde åpent året rundt. De gjør sitt ytterste for at Varmestua skal oppleves som et godt og trygt sted for de som er avhengige av andres omsorg.

-Jeg vil på vegne av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad rette en STOR TAKK til alle Tidgiverne våre på Varmestua, sier daglig leder på Varmestua Ole Alm.

Ønsker du å bli Tidgiver på Varmestua?
Vi trenger stadig nye medarbeidere! Du bestemmer selv hvor mye tid du vil bidra med.

Slik kan du melde din interesse:
Besøk www.tidgiver.no , og registrer deg der.
Send en mail til tidgiver@blaakors.no
Ring Tidgiver-koordinator Michelle på mob.: 902 88 357
Vi gleder oss til å høre fra deg!

Om Varmestua
Varmestua er et tiltak som Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad driver på oppdrag fra Fredrikstad kommune. Den er et viktig møtested for de rusavhengige i Fredrikstad, holder åpent fra mandag til lørdag og serverer ca. 25.000 måltider i året.