Plankebyen Frivilligsentral
Postboks 585, 1612 Fredrikstad


Besøksadresse:
Farmanns gate 20, 1607 Fredrikstad

Telefon: +47 97 12 56 61
post@plankebyen.frivilligsentral.no

Kontaktskjema under er en usikret og ukryptert tjeneste, som vanlig e-post eller et åpent postkort. Ikke send sensitive eller taushetsbelagte opplysninger her.