Her finner du eksempler på hvordan du kan bidra med din tid.

 

Tidgiver på Varmestua

Varmestua er et lavterskeltilbud for byens aktive rusavhengige som tilbyr matservering, omsorg, aktiviteter og en miljøtjeneste. Varmestua drives av ansatte og Tidgivere. Som Tidgiver kan du være med å forberede og servere mat eller delta i aktiviteter som snekring, brettspill, turer i marka eller kino. Du kan også være med i vårt miljøteam som er en del av miljøtjenesten.

Tidgiver på Steg for Steg

Steg for Steg er et ettervernstilbud for mennesker med avhengighetsproblematikk og et ønske om et "vanlig liv". Tidgivere og veileder i Steg for Steg bidrar til at deltakerne tilegner seg nødvendig hverdagskompetanse, som feks økonomi, sosialt nettverk, trening og kosthold og mer.

Tidgiver på Barnas Stasjon

Barnas Stasjon Fredrikstad er et gratis lavterskeltilbud for småbarnsfamilier med barn i alderen 0 - 12 år i sårbare livssituasjoner. Tilbudet gis også til gravide. Tidgivere på Barnas Stasjon er til stor hjelp i våre gruppetilbud og vår Åpen barnehage.


Tidgiver på Krise- og incestsenteret

Krise- og incestsenteret gir et bo- og samtaletilbud til personer som utsettes for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Tidgivere bidrar her med praktiske gjøremål, eksempelvis i forbindelse med flytting eller hjelp i reetableringsfasen.

Tidgiver på Kulåssenteret og Ilaveien Bosenter

Kulåssenteret og Ilaveien Bosenter er begge bo- og veiledningstilbud til mennnesker med rusavhengighet, psykiske utfordringer og annen psykososisial problematikk. De drives på oppdrag fra Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Aktiviteter på og utenfor huset er viktig for våre beboere. Som Tidgiver kan du være med på tur i skog og mark, handle mat eller andre hyggelige opplevelser som bidrar til en mer meningsfull hverdag for beboerne.

Tidgiver i Sygruppa

Sygruppa treffes hver torsdag og lager fine produkter, som vil kaller Blå Omtanke. De selges til inntekt for meningsfulle aktiviteter ute på virksomhetene våre.