Plankebyen Frivilligsentral
Postboks 585, 1612 Fredrikstad


Besøksadresse:
Farmanns gate 20, 1607 Fredrikstad
Kontaktskjema under er en usikret og ukryptert tjeneste, som vanlig e-post eller et åpent postkort. Ikke send sensitive eller taushetsbelagte opplysninger her.

Jorid Bertelsen – virksomhetsleder
Telefon: +47 97 12 56 61

jorid.bertelsen@blaakors.no

Ida Lisette Pedersen
Telefon: +47 97 12 56 61

ida.lisette.pedersen@blaakors.no