Plankebyen Frivilligsentral
Postboks 585, 1612 Fredrikstad


Besøksadresse:
Farmanns gate 20, 1607 Fredrikstad
Kontaktskjema under er en usikret og ukryptert tjeneste, som vanlig e-post eller et åpent postkort. Ikke send sensitive eller taushetsbelagte opplysninger her.

Jorid Bertelsen
Virksomhetsleder
Telefon: +47 97 12 56 61

jorid.bertelsen@blaakors.no

Madelen Skogman
Tidgiverkoordinator
Telefon: +47 90 36 11 95

madelen.skogman@blaakors.no