Plankebyen Frivilligsentral
Postboks 585, 1612 Fredrikstad


Besøksadresse:
Farmanns gate 20, 1607 Fredrikstad
Kontaktskjema under er en usikret og ukryptert tjeneste, som vanlig e-post eller et åpent postkort. Ikke send sensitive eller taushetsbelagte opplysninger her.

René Jønnvoll
Virksomhetsleder
Telefon: +47 97 12 56 61

rene.jonnvoll@blaakors.no

Eileen Myrbakk Olsen
Tidgiverkoordinator
Telefon: +47 90 36 11 95
eileen.olsen@blaakors.no