Frivillige i Blå Kors = Tidgivere Det viktigste du kan gi andre mennesker er tid. Tid til å erstatte ensomhet og utenforskap.

 

Vil du bli Tidgiver?


Kontakt oss
 
Om oss

Plankebyen Frivilligsentral eies og drives av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, og er tilsluttet Norges Frivilligsentraler.

I Blå Kors har vi valgt Tidgiver som navnet til alle de frivillige. Det viktigste du kan gi til andre mennesker er tid. Tid til å erstatte ensomhet og utenforskap.

Vi ønsker gjennom frivilligsentralen å engasjere tidgivere til en innsats for personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer og deres pårørende. Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad driver i dag åtte forskjellige virksomheter.

Bli Tidgiver!

Vi trenger deg som kan gi tid en gang i uka, en gang i måneden eller en gang i året, helt avhengig av hvor mye tid du har. Se våre tilbud for å finne en frivillig aktivitet som kan passe deg: Våre tilbud.

 

Vi kjenner mange som trenger tid sammen med noen som er "litt A4".

Bli Tidgiver!