Blå Kors frivilligsentral, Fredrikstad er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet – noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

 
 

Blå Kors frivilligsentral eies og drives av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad og er en del av nettverket Norges Frivilligsentraler.

I Blå Kors har vi valgt tidgiver som navnet til alle de frivillige – det viktigste du kan gi til andre mennesker er tid. Tid til å erstatte ensomhet og utenforskap med vekst, mestring og tilhørighet.

I Fredrikstad er det tre andre frivilligsentraler, og vi er svært opptatt av å samarbeide med de slik at vi samlet gir et godt tilbud til Fredrikstads beboere. Sentralen vil være en åpen og inkluderende møteplass for våre tidgivere og for alle andre som har lyst til å bidra frivillig – enten det er i aktiviteter vi allerede har i dag, eller det er nye. Vi vil initiere, mobilisere og samordne til frivillig aktivitet.

Vi vil bidra til samspill mellom frivillige, andre aktører og kommunens tjenester. Vi ønsker å engasjere frivillige til en innsats bl.a. for personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer og deres pårørende, og for alle de andre vi er til for, og det skal vi. Vi skal tilrettelegge for at mennesker skal oppleve mestring og inkludering.

Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening!