Ilaveien Bosenter startet opp i 2003 og er et botilbud for mennesker med rus- og psykiatriproblematikk. Det eies og drives av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Ilaveien Bosenter har 30 leiligheter som disponeres av Fredrikstad kommune.

Ilaveiens hovedoppgave er å hjelpe beboerne til å mestre å bo så selvstendig som mulig, samt tilrettelegge for en meningsfull hverdag.
Ilaveien ønsker å legge til rette for et miljø som bidrar til å redusere, om mulig eliminere rusbruk hos den enkelte. Mestring i eget liv, sosialisering og sysselsetting er svært viktige faktorer for å nå dette målet.
Ilaveiens tilbud til sysselsetting er bland annet «Bier i det blå». Dette tiltaket byr på positivt sosialt samvær hvor vi kan få i gang den positive samtalen og hygge oss sammen. Her skapes gode relasjoner og vi får honning på frokostbordet som et resultat av samarbeidet.
Ilaveien har et eget hobbyrom hvor det bla. holdes tegne- og malekurs. Kreativiteten er avgjørende for å løse problemer og utfordringer innen alle situasjoner.

Videre har Ilaveien et treningsrom der ansatte og beboerne trener sammen. Fysisk aktivitet fremmer velvære, helse og styrker kroppen.

 


Menneskene

Personalgruppen består av 16 faste ansatte med et bredt spekter av utdanning og kompetanse. Til felles deles det en stor interesse for denne målgruppa.

Ilaveien har også dedikerte tidgivere som legger til rette for gode aktiviteter for beboerne og som er delaktige i våre tiltak og aktiviteter.

 
 

Remi Jensen

Virksomhetsleder

Mobil: +47 91 99 12 36

Remi.Andreas.Jensen@blaakors.no

Veronica Normann Jensen

Stilling

Mikael Kristiansen

Stilling

Janne Kristiansen

Stilling

Eivind Sandvik

Stilling

Lau Edvard Vartman

Stilling

Line Back

Stilling

Rune Hesthagen

Stilling

Daniel Nilsen

Stilling

Trude Margrethe Tveter

Stilling

Lasse Jacob Wiborg

Stilling

Maria Bache-Wiig

Stilling

Else Marie Berg

Stilling

Linn Veronica Høgenhall

Stilling

Trond Meyer

Stilling

Gunn Lisbeth Woltersvik

Stilling