Vi har fokus på positivt sosialt samvær hvor vi kan få i gang den positive samtalen og hygge oss sammen.

 

Ilaveien Bosenter

Ilaveien Bosenter ønsker å bidra til å minimere rusbruk. Det er et overordnet, langsiktig mål at beboerne slutter å ruse seg. For å bo i Ilaveien er det et krav om at beboeren ønsker endring.

Vi bidrar til at beboerne får en bedret boevne/blir mest mulig selvstendig og tar mest mulig personlig ansvar. Dette gjelder også hjelp til selvhjelp i den enkelte leilighet.

Vi legger til rette for økt sosialisering og sysselsetting, slik at beboeren skal kunne oppleve å ha en mer sosialt verdsatt rolle.

Ilaveien er et sted for positive endringsprosesser.

Vi bidrar til å øke/bedre beboerens fysiske, og psykiske helse.

Vi bidrar til helhetlige behandlingskjede. Overordnede strategier i samarbeid med beboere og eksterne samarbeidspartnere. Vi tror at mennesker har kroppslige, mentale og åndelige behov. Vår virksomhet skal være preget av respekt for den enkelte, troverdighet og handlekraft.

Bier i det Blå

«Bier i det BLÅ» er et prosjekt som omhandler alt fra å lære om bier og hvordan deres samfunn fungerer, til å kunne høste honning som vi skal sette på bordet og nyte sammen og dele erfaringer rundt. Vi skal også møte frykten gjennom det å jobbe med biene.

Bier trenger omsorg, og det ligger mye læring i dette. Omsorg for seg selv og andre involverer fysiske og følelsesmessige handlinger som tilsyn, oppmerksomhet og omtanke. Slike handlinger vokser man på og kan være avgjørende for fornyelse og forandring i hverdagen.

Les mer om prosjektet her: Bier i det BLÅ.

Ut på tur!

Hver uke er det satt av faste dager der det er mulig for beboerne å være endel av “turgjengen”. Spaserturer i Fredrikstadmarka av ulik lengde. Dette er godt både for fysikken og det sosiale fellesskapet.
Det er også faste turer til Sverige en til to ganger i måneden. Litt “harry”, men både hyggelig og billig!

Matgruppe

En gang i måneden har vi matgruppe hvor vi lager mat sammen med beboerne. Med stor iver både i forberedelser og når det som er laget skal serveres.

Frokost og lørdagsmiddag

Hver ukedag serveres det frokost i et av fellesrommene. Disse blir i hovedsak laget av beboere. En god start på dagen – både for hode og magen! Lørdag er det brunsj og aftenkaffe senere på kvelden. I høytidene har vi samlinger…

Blåkveite

Her kommer info

Linker

Her finner du linker til nyttig informasjon og våre samarbeidspartnere: Nyttige linker

Kunstprosjektet

Ilaveien har et eget hobbyrom hvor det bla. holdes tegne- og malekurs. Kreativiteten er avgjørende for å løse problemer og utfordringer innen alle situasjoner.