Ilaveien Bosenter er et botilbud for rusavhengige som sogner til Fredrikstad Kommune.

Vi legger til rette for at våre beboere skal kunne delta på positive aktiviteter, kurs og prosjekter. Vi har også tidgivere som bidrar til aktivitetstilbudet.

Ta kontakt for mer informasjon på
tlf: 69 36 74 60

 

Gjennom trygge omgivelser, omsorg og veiledning, gir vi våre beboere økt mestringsfølelse og bedret livskvalitet.


Kontakt oss