Ilaveien Bosenter
Ilaveien 110
N – 1605 Fredrikstad

Besøksadresse:
Ilaveien 110, 1605 Fredrikstad

Telefon: 69 36 74 60
ilaveien@blaakors.no

Kontaktskjema under er en usikret og ukryptert tjeneste, som vanlig e-post eller et åpent postkort. Ikke send sensitive eller taushetsbelagte opplysninger her.