Ilaveien Bosenter startet opp i 2003 og er et botilbud for mennesker med rus- og psykiatriproblematikk. Det eies og drives av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Ilaveien Bosenter har 30 leiligheter som disponeres av Fredrikstad kommune.

Ilaveiens hovedoppgave er å hjelpe beboerne til å mestre å bo så selvstendig som mulig, samt tilrettelegge for en meningsfull hverdag. I botiden følges den enkelte beboer opp gjennom boveiledning, praktisk bistand, tilbud om sosiale møteplasser og tilrettelegging av aktiviteter på og utenfor huset. For å lykkes med dette er det viktig at beboernes individuelle behov vektlegges, og at de selv er med i prosessen. Vi jobber med positive endringsprosesser hvor det langsiktige målet er et liv uten rus, i tillegg til økt livskvalitet og mestringsfølelse. Vi samarbeider tett med Fredrikstad kommune og det øvrige hjelpeapparatet. 

Bosenteret har flere aktivitetstilbud til sine beboere, blant annet turgruppe, tegne- og malekurs og drivhus. Aktiviteten byr på positivt sosialt samvær hvor målet er å få i gang den positive samtalen og hygge oss sammen. Ilaveien har også et treningsrom der ansatte og beboerne trener sammen. Fysisk aktivitet fremmer velvære, helse og styrker kroppen.

 

Ansatte

Personalgruppen består av 16 faste ansatte med et bredt spekter av utdanning og kompetanse. Til felles deles det en stor interesse for denne målgruppa.

Ilaveien Bosenter har også dedikerte Tidgivere som legger til rette for gode aktiviteter for beboerne og som er delaktige i våre tiltak og aktiviteter.Remi Jensen
Virksomhetsleder
Mobil: +47 91 99 12 36
remi.andreas.jensen@blaakors.no