Philip måtte avbryte utdanning på grunn av sykdom – nå nærmer han seg fagbrev som helsefagarbeider 

– Jeg hadde aldri vært der jeg er i dag uten den hjelpen jeg fikk fra Blå Kors, forteller Philip Bakke Hansen (26). Da sykdom gjorde det vanskelig å fullføre tidligere studier, tok NAV kontakt med Blå Kors arbeid og inkludering Fredrikstad. Her møtte Philip jobbkonsulentene Synne og Monica, og sammen fant de en riktig vei å gå. 

– Jeg husker første møte med Synne veldig godt. Jeg kom inn dørene på Mosseveien og ble møtt med et smil og en kopp kakao.  

Vi møter Philip utenfor Fjeldberg sykehjem i Fredrikstad. Her er han i praksis gjennom et nytt utdanningsløp han er i via prosjektet Menn i helse. Det er en tilrettelagt utdanning for arbeidssøkende menn fra 25 år og en unik mulighet til å ta fagbrev som helsefagarbeider.  

– Fra første møte med jobbkonsulentene følte jeg meg veldig sett og inkludert. Vi møttes flere ganger i uken og satt sammen og pratet mye om meg – hvem er jeg, hva interesserer jeg meg for, hva ser jeg for meg at kan gjøre meg lykkelig i en arbeidshverdag. Jeg fikk en sterk følelse av at de ønsket at jeg skulle lykkes, og det ble veldig motiverende for meg.  

Under utdanning: Philip Bakke Hansen er en del av prosjektet Menn i helse og på vei mot et fagbrev som helsefagarbeider. Han takker Blå Kors arbeid og inkludering for god veiledning på vei mot denne utdanningen.

Veldig godt med en liten rutine 

Møtene ble et viktig holdepunkt for Philip. Det ble en rutine i hverdagen som han hadde et stort behov for på den tiden i livet.  

– Jeg var mye ensom og trengte mye bistand fra NAV. Den lille rutinen ga meg mer energi. Jeg ble også satt i kontakt med Fontenehuset og etter hvert begynte hverdagen å gi mer mening.  

Jobbkonsulentene hos arbeid og inkludering jobber tett med sine deltakere for å veilede dem med et mål om å komme ut i arbeid eller utdanning. For å få best mulig resultat er god kartlegging viktig, og derfor bruker de også god tid med hver enkelt deltaker for å finne ut av behov og ønsker. 

– Sammen gravde vi dypt i flere ulike retninger for å finne ut hva som kunne passe for meg. Vi var innom alt fra ambulansearbeider til bilberger, men fant vel fort ut at jeg hører til i helsesektoren. Det var da Synne informerte om Menn i helse, forteller Philip. 

Det er et stort behov for helsefagarbeidere i Norge. Jobbmulighetene er mange og gode. Deltakerne i Menn i helse tar en utdanning bestående av både teori og praksis og går under tittelen helserekrutter. Menn i helse er et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet og en veldig vellykket satsing når det kommer til rekruttering av menn i helsesektoren. 

På skolebenken: Løpet til Menn i helse er slik at Philip er to uker på skolebenken på Glemmen videregående skole og så to uker i praksis. Slik er det gjennom hele det første året.

– Det har vært et helt riktig valg for meg! Jeg har et stort behov for å hjelpe andre, så jeg trives veldig godt her på Fjeldberg. Det er også fint med en variasjon – teori på skolebenken på Glemmen videregående, og praksis nå først på Fjeldberg og senere i hjemmesykepleien. 

– Vi prøver å se hele mennesket 

Synne Putri Solstad-Poppe er jobbkonsulent hos Blå Kors arbeid og inkludering i Fredrikstad. Sammen med kollega Ida Marie Wernersen, som jobber i Blå Kors arbeid og inkludering i Sarpsborg, har hun fått ansvar for noe som går under navnet Lærlingprosjektet. 

– Lærlingprosjektet handler om å hjelpe unge under 30 år til å få fagbrev eller kompetansebevis. De søkes direkte inn til oss fra NAV Fredrikstad, forteller Synne. 

NAV Fredrikstad har lenge sett et behov for å øke andelen unge med fagbrev, og som en del av NAV sin innsats for unge under 30 år som står utenfor arbeidsliv og skole, fikk Blå Kors arbeid og inkludering Fredrikstad og Sarpsborg tildelt Lærlingprosjektet i 2022.  

– Vi jobber etter samme metode med de unge på dette AFT-tiltaket som vi ville gjort med våre jobbsøkere. Vi starter med å bli godt med personen som kommer til oss. Vårt fokus er å finne den indre motivasjonen til jobbsøkeren slik at han eller hun kan ta eierskap i prosessen og sette sine egne mål, forteller Synne og legger til: 

Jobbkonsulenter: Synne Putri Solstad-Poppe (t.v) og Ida Marie Wernersen er jobbkonsulenter i Blå Kors arbeid og inkludering. Det siste året har de hatt ansvar for Lærlingprosjektet hvor målet er å få unge under 30 år til å få fagbrev eller kompetansebevis.

– Det innebærer at vi prøver å se hele mennesket og kartlegge hva slags ressurser og ferdigheter de har, hva de ser for seg at er en bra jobb for dem og lignende. Vi tar oss god tid og tenker ikke nødvendigvis at de skal raskest mulig ut i jobb eller utdanning. Det er viktigere for oss å få kartlagt godt før vi går videre.  

AFT står for arbeidsforberedende trening. Tiltaket har en varighet på inntil 12 måneder, og jobbkonsulentene hos Blå Kors arbeid og inkludering bistår deltakerne med å kartlegge deres ressurser og muligheter, veiledning, utvikling av ny kompetanse, arbeidstrening, oppfølging og kontakt med arbeidsgivere. 

En jobb med mening 

Det var som en del av Lærlingprosjektet at Philip Bakke Hansen kom til Blå Kors arbeid og inkludering. Synne husker Philip som en som var veldig engasjert i egen prosess. 

– Philip var usikker på han ville, men veldig åpen på at han kunne passe til mye. Derfor gikk vi bredt ut og utforsket mange yrker med han. Vi ble kjent med litt forskjellige yrker, og Philip ble med på samtaler med ulike arbeidsgivere slik at han fikk stilt de spørsmålene han trengte svar på, forteller Synne. 

Synne forteller videre at prosjektet så langt har vært en suksess. Flere av hennes deltakere fra det første året har fått fagbrev eller startet på utdanning, mens noen har funnet seg en jobb. Hun er glad for at Philip har funnet veien sin videre gjennom Menn i helse. 

– Vi jobber tett med kommunen og visste at Menn i helse-programmet skulle ha et informasjonsmøte i den perioden Philip utforsket aktuelle yrker. Men hans motivasjon og interesser passet Menn i helse veldig bra, sier Synne. 

Hun avslutter med et smil og sier:  

– Jeg har en jobb med mening, og det er så fint å få hjelpe folk på konkrete måter. Jeg er veldig glad i å jobbe med mennesker med ulike typer behov og personligheter. Det er selvfølgelig også veldig hyggelig å høre at det går bra med de menneskene man har hjulpet på vei. 


Butikksjef Eldin (35) om arbeidsinkludering: – Jeg er opptatt av å gi folk en sjanse

Inkluderende arbeidsliv er viktig for butikksjef Eldin Hodzic. Han driver Europris Sarpsborg på Tunejordet og har hatt flere deltakere i tiltak hos seg gjennom Blå Kors arbeid og inkludering.

– Hvis jeg kan bidra til å få folk ut i arbeid så gjør jeg gjerne det. Det kan være mange grunner til at folk havner utenfor arbeidslivet, og ingen skal straffes for det.

Eldin Hodzic har 13 år bak seg i ulike Europris-butikker. Han startet som butikkmedarbeider, fikk etter hvert mulighet til å prøve seg som assisterende butikksjef før han ble butikksjef på Europris i Råde. I alle Europris-butikkene Eldin har jobbet har de hatt samarbeid med arbeidsinkluderende selskap.

– I løpet av de årene jeg har jobbet har jeg møtt mange fine jobbsøkere gjennom tiltak. En historie som har brent seg fast var da vi ga en tidligere rusavhengig en ny mulighet hos oss. Han hadde stått uten jobb i flere år. Det krevde en del oppfølging og hjelp fra oss, men jeg hadde troa på han. Han viste seg å være en stor ressurs og fikk etter hvert en stilling som assisterende butikksjef i Europris-butikk i nærheten av Oslo, forteller Eldin stolt og sier:

– Det er så mange gode ressurser der ute, de må bare få en sjanse.

Godt samarbeid med Blå Kors arbeid og inkludering 

Blå Kors arbeid og inkludering har hatt flere jobbsøkere hos Europris. Eldin forteller om godt samarbeid med jobbkonsulent Alexander Skammelsrud og en smidig prosess for både han som arbeidsgiver og jobbsøkeren. 

– Alt begynner med et møte med jobbkonsulent og jobbsøker. Jeg synes det er viktig å hilse på personen som skal hit for å blant annet snakke om behov og eventuelle hensyn og tilrettelegging vi må gjøre, sier Eldin. 

Når Eldin har dannet seg et bilde på hvem jobbsøker er, avtales oppstartsdato og lengde på tiltaket.  

– Jeg er opptatt av at jobbsøkeren blir en del av oss fra dag én. De første to dagene brukes helt bevisst til å rydde i butikk for å bli kjent med butikken og hvor de ulike varene er. Det er viktig, for vi har en stor butikk og mange av kundene trenger hjelp til å finne fram. Fra dag tre er de med på alt – de tar imot varer fra lastebil, plasserer varer på lager, setter ut varer i butikk, priser og pakketerer. 

Både arbeidsgiver og jobbsøker følges opp av jobbkonsulenten fra Blå Kors arbeid og inkludering i starten av arbeidsforholdet.  

– Jeg er veldig fornøyd med oppfølgingen vi har fått av Alexander. Han er regelmessig innom i starten for å prate med oss om hvordan det går. Vi føler oss godt ivaretatt som arbeidsgiver. 

Flinke til å finne riktige kandidater 

Jobbkonsulentene i Blå Kors arbeid og inkludering jobber etter en metode hvor god kartlegging er viktig. De er opptatt av å se hele mennesket og lytte til jobbsøkers ønsker og behov slik at de kan lete etter de riktige jobbene til hver enkelt kandidat. Det har butikksjef Eldin gode erfaringer med: 

– De jobbsøkerne vi har fått via Blå Kors arbeid og inkludering har ofte vært veldig flinke og motiverte for det å jobbe i en butikk som vår. Det føles som om de har gjort et godt forarbeid. 

Selv om forarbeidet er godt og alt er godt tilrettelagt, er det ikke alltid det fungerer som ønsket. Da er det viktig at arbeidsgiver gir beskjed om det slik at jobbsøker heller får mulighet i en annen jobb. 

Jobbkonsulent Alexander Skammelsrud i Blå Kors arbeid og inkludering, Sarpsborg jobber etter en metode hvor god kartlegging er viktig. De jobber hele tiden for å finne riktig person til riktig jobb.

– Jeg liker å gi folk muligheten, men så er det også opp til vedkommende å ta den muligheten. Innimellom hender det at noen ikke er så interessert i å være her, da fungerer det ikke så godt. Men om jeg ser en interesse og en iver etter å lære, da bruker jeg gjerne både tid og energi på vedkommende for da vet jeg at det vil bli bra til slutt, sier Eldin. 

Etter endt tiltak er det heller ikke alltid slik at det er ledige stillinger å fylle i butikken. Det er et godt samarbeid mellom Europris-butikkene i distriktet, så det hender at Eldin tar en telefon til en av de andre butikkene for å høre om de trenger folk. 

– Hvis ingen trenger folk så får jobbsøkeren i alle fall en god attest fra meg ved tiltaksslutt. Men noen har vært her på riktig tidspunkt og fått muligheten til å bli med videre.  

– Det er veldig godt å ha en jobb å gå til 

Kenneth André Lund er i dag ringevikar hos Europris Sarpsborg etter å ha vært i tiltak her i 2022. Han jobber i snitt omtrent femti prosent. 

– Kenneth er en god ressurs for oss. Han er effektiv, han bidrar positivt i gruppa, lager god stemning på jobb og han er veldig hyggelig og flink med kundene våre. Han hjelper, viser og bærer for dem om nødvendig, forteller Eldin om Kenneth som er en av de som var i tiltak på et tidspunkt hvor det åpnet seg mulighet for mer jobb. 

Kenneth ble sykemeldt fra sin tidligere jobb i 2018 på grunn av utbrenthet og kom seg aldri tilbake i full jobb. Han ble satt i kontakt med Blå Kors arbeid og inkludering via NAV. For han har åpenhet med arbeidsgiver har vært viktig: 

– Når en arbeidsgiver først gir deg en sjanse, da synes jeg det er viktig å være åpen om mine utfordringer. Eldin har vært flink til å tilrettelegge slik at jeg kan ta de pausene jeg har behov for. Jeg har ikke trengt så mange pauser da, for jeg liker godt å jobbe her, forteller Kenneth med et smil om munnen og legger til: 

– Jeg er veldig glad for å ha en jobb å gå til! 

Tilrettelegging og god dialog med jobbkonsulent viktig 

Når man blir satt i kontakt med Blå Kors arbeid og inkludering via NAV, får man tildelt en veileder som jobber med jobbsøker for å finne riktig jobb. Kenneth skryter av sin jobbkonsulent Alexander Skammelsrud: 

– Alexander er veldig flink! Han lytter. Det synes jeg har vært veldig bra, at jobbkonsulentene hos Blå Kors setter menneskene i fokus. De finner ikke bare en jobb og sender deg avgårde. Du får komme med ønsker og er du ikke fornøyd så tar jobbkonsulenten det opp med bedriften.  

Kenneth trives godt i jobben på Europris. Han er sikker på at god tilrettelegging fra starten har gjort at han står lenger i jobb. 

– Jeg begynte rolig med tre dager i uka. Alexander var flink til å sette ned foten i starten da jeg etter en operasjon i hånda tenkte at jeg ville klare mer enn han så var realistisk. Jeg var klar for å jobbe fire dager i uka, han sa at tre holder. Det var smart, for slik bygget jeg meg opp og nå er jeg fortsatt i jobb, avslutter Kenneth. 


Et flåttbitt snudde opp ned på livet til Kristian: – Jeg har lært at jeg ikke er supermann

Alltid aktive Kristian fikk livet snudd på hodet etter et flåttbitt. Etter et år med sykemelding fra jobben som idrettspedagog i barnehagesektoren, forstod han at han måtte finne en ny eng å blomstre på. Med god hjelp fra Blå Kors arbeid og inkludering og NAV har Kristian nå en ny arbeidshverdag i Bedriftsidretten i Østfold.  

Av Christine Heim

– Tilrettelegging har vært viktig for meg. Jeg har fått lov til å bruke tid på å finne min optimale arbeidskapasitet slik at jeg ivaretar både arbeidshelse og familiehelse. 

Kristian Gulbrandsen (44) har tatt oss med ut på tur til Glufsa ytterst på Langøya på Kråkerøy i Fredrikstad. Gjennom jobben som aktivitetskonsulent i Bedriftsidretten i Østfold er turkampanjen Ti på topp noe av det han jobber aller mest med.  

– Jeg ønsket å ta dere med på en liten tur, for dette oppsummerer på en måte nøkkelen til min suksess. Turer i rolig tempo, meditasjon, kontakt med naturen og meg selv. Alt dette har vært en del av min prosess til å igjen bli en velfungerende person. Og tenk – det er jeg så heldig å få lov til å tilrettelegge for i jobben min hver dag, smiler Kristian og tar inn det blikkstille vannet og utsikten mot Søster-øyene i det fjerne. 

Fokus på det som faktisk fungerer 

På svaberget ytterst på Glufsa finner Kristian den perfekte plassen for en kaffepause. Han forteller om hvordan livet var før – da han var skiinstruktør, da han var frivillig i Sør-Afrika, han har vært Generalsekretær i et særforbund i NIF, idrettspedagogisk prosjektleder, forfatter, foredragsholder, Coach, begeistringssmitter og inspirator for andre.  

Mann mediterer på et svaberg ut mot havet
– Nøkkelen for meg har vært å fokusere på det jeg har å sette pris på, det jeg er takknemlig for og det som faktisk fungerer, forteller Kristian om veien tilbake til arbeidslivet.

– Den alltid sprudlende personen er jeg nok ikke lenger, og det har jeg lært meg å akseptere. Det har vært tøft for både kropp og hode å gjennomgå en såpass stor endring – å gå fra å være veldig aktiv til å ikke fungere i det hele tatt. Men nøkkelen for meg har vært å fokusere på det jeg har å sette pris på, det jeg er takknemlig for og det som faktisk fungerer! 

Borreliainfeksjonen satt kroppen til Kristian helt ut av spill. Det har gått veldig ut over nervesystemet, og han har vært nødt til å lære seg hvordan han kan holde symptomer i sjakk. Balanserende aktiviteter, hvile, yoga og meditasjon hjelper. 

– Jeg har lært at jeg ikke er supermann og at så lenge man gjør det beste man kan så er det godt nok. Det beste man kan er ikke nødvendigvis det beste man kunne tidligere. Jeg har lært å akseptere, sier han og kikker utover vannet. 

God veiledning og anerkjennelse fra jobbkonsulent 

Etter et år med sykemelding fra jobben som idrettspedagog i barnehage, var Kristian i to andre tiltak som ikke fungerte, før han landet i riktig tiltak hos Blå Kors arbeid og inkludering. Her traff han veileder Monika Songedal som har vært til god hjelp på veien tilbake i jobb. 

– Jeg er veldig fornøyd med den veiledningen jeg har fått fra Blå Kors. Den metoden de benytter har truffet akkurat i forhold til hva mitt behov har vært. Jeg opplever at de ser hele mennesket. De ser hver enkelt jobbsøker som et unikt individ som alle trenger sin egen oppskrift for å lykkes. 

Blå Kors arbeid og inkludering har avdelinger i både Fredrikstad og Sarpsborg og arrangerer arbeidsrettede tiltak etter avtale med NAV. De har over 40 års erfaring i bransjen og veileder den enkelte jobbsøker til å finne veien til arbeid eller utdanning. 

Mann på bro ved vannet

– Jeg kom inn i tiltaket med en klar målsetting om å få bruke tid på å finne en optimal arbeidskapasitet og samtidig være en ressurs i forhold til min bakgrunn og mine interesser. Jeg var nysgjerrig på Bedriftsidretten, de tok kontakt med daglig leder der, og jeg fikk komme på et intervju. Det ble en match, sier Kristian og legger til: 

– Jeg har blitt anerkjent hele veien, samtidig har jeg fått nyttige tilbakemeldinger om at jeg må skynde meg sakte. Det har jeg gjort, og det har vært viktig! 

Godt tilrettelagt fra arbeidsgiver 

To år etter at han havnet utenfor arbeidslivet, fikk Kristian komme inn i Bedriftsidretten i Østfold med en veldig forsiktig tilnærming. Han skryter av arbeidsgiveren sin idet han rydder sammen sitteunderlag og pledd fra svaberget.  

SE KRISTIAN FORTELLE OM VEIEN TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET:

– Den tilliten og fleksibiliteten jeg opplever å få på arbeidsplassen har betydd alt for meg. Jeg vet jeg må ta hensyn til kroppen min, og jeg er så heldig at jeg har et arbeidsmiljø som ivaretar den situasjonen. Da jeg etter en stund fant en stabil kapasitet i jobben, har vi gjennom god dialog med NAV kommet fram til en løsning som gjør at jeg kan fungere i arbeidslivet igjen. 

Tilrettelegging på arbeidsplassen til Kristian innebærer at han har muligheter til å ta pauser og stykke opp jobben. I dag jobber han med det meste Bedriftsidretten i Østfold tilbyr av aktivitetstilbud, det være seg alt fra Løpskarusellen i Østfold, løpegrupper, turkampanjer, lagsaktiviteter og bedriftsserier til gruppetreninger og yoga ute i bedrifter. 

– Jeg har en fantastisk sjef som følger meg opp og som spør meg om jeg er flink nok til å ta de pausene jeg trenger. Jeg føler meg ekstremt heldig som har den fleksibiliteten jeg nå har. Det er en drømmesituasjon når livet ble som det ble, men får jeg spørsmålet om jeg ville valgt å være 100% som jeg var før jeg ble syk så er selvfølgelig svaret ja.  

Følg Bedriftsidretten i Østfold på Instagram: https://www.instagram.com/bedriftsidretten_ostfold/

Kristian jobber med alt fra løpegrupper til turkampanjeri jobben som aktivitetskonsulent hos Bedriftsidretten i Østfold. Foto: Fredrik Meisingset Lund.