En oppvekst varer livet ut!

Gavemidler brukes til positive aktiviteter og opplevelser for barn og deres familier, som vi ikke klarer dekke inn i vårt vanlige driftsbudsjett. Det kan være turer til badeland eller lekeparker, opplevelse av kulturelle arrangement for barn, utflukter med buss, bevertning, mat eller utstyr til diverse aktiviteter internt på huset mm.

Hvis du vil gi en gave til Barnas Stasjon, Fredrikstad har vi kontonr 3126.31.12868 Merk gaven «Barnas Stasjon».
Merk gjerne gaven med ditt navn og adresse.

Vi har også VIPPS #82510.

Gi en gave