Felles nettsider:

I Norge er det 7 Barnas Stasjon’er som har felles nettsider. Besøk Barnas Stasjon Fredrikstad her.

Om oss


Barnas Stasjon er et tilbud fra Blå Kors til småbarnsfamilier og gravide i en sårbar livssituasjon. Vi tilbyr støttende og styrkende aktiviteter for å styrke foreldrerollen og forsterke barnas oppvekstvilkår. Med hjerte, kunnskap og kraft vil vi skape mestring og mening. Sammen for barna – sammen med barna.

Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud, det betyr at alle våre tilbud er gratis for brukerne og at du ikke trenger henvisning for å ta del i våre tilbud. Du kan selv ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller å bli bruker. Når du tar kontakt inviterer vi deg til en bli-kjent-samtale. Der får du informasjon om og en omvisning på Barnas Stasjon. I tillegg vil vi gjerne høre litt om dine/deres utfordringer for å finne ut hvordan Barnas Stasjon kan tilby støttende og styrkende aktiviteter for deg/dere.

Vi tilbyr ulike tiltak:
Nettverksbyggende og sosiale tiltak
Individuell foreldreveiledning og gruppeveiledning
Ferie- og fritidstilbud, markering av høytider
Barnebod