Barnas Stasjon Fredrikstad
Postboks 585
1612 Fredrikstad


Besøksadresse:
Freskoveien 1, 1605 Fredrikstad

Telefon: 69 31 48 66
bs.fredrikstad@blaakors.no

Kontaktskjema under er en usikret og ukryptert tjeneste, som vanlig e-post eller et åpent postkort. Ikke send sensitive eller taushetsbelagte opplysninger her.