Blå Kors barnas stasjon i Fredrikstad tilbyr støttende og styrkende aktiviteter for familier i sårbare situasjoner, med barn i alderen 0-12 år eller der mor er gravid. Hos oss kan du få hjelp i foreldrerollen, støtte til hele familien eller barna alene.

Les mer her


 

I Norge finnes det 11 Barnas Stasjon' er som har felles nettsider. Besøk Barnas Stasjon Fredrikstad.


Les mer her