Barnas Stasjon skal være et trygt og godt sted for både barn og voksne. Familier med barn fra
0-12 år er målgruppen vår,
samt gravide.

Klikk her
 

I Norge er det 9 Barnas Stasjon’er som har felles nettsider. Besøk Barnas Stasjon Fredrikstad:


Klikk her