“Bier i det BLÅ”

Ilaveien har et spennende "bi"-prosjekt...

 
  
 

Skrevet av Veronica Normann Jensen

Ved initiativ fra Ilaveiens virksomhetsleder Remi Jensen, som er sertifisert birøkter, startet vi et fantastisk prosjekt på Ilaveien Bosenter: «Bier i Det Blå». Vi fikk også med oss Erling Danielsen, som ga av sin tid til å undervise personalet i birøkting i samarbeid med Remi. Tidgiver Erling er en riktig så hyggelig og staut kar fra Torp som bruker tiden sin til bier, fiske og på oss på Ilaveien. Vi er evig takknemlig. Takk, Erling!

Prosjektet «Bier i Det Blå» er inspirert av et lignende prosjekt som Københavns kommune startet for noen år tilbake. Hjemløse og sosialt utsatte holdt bier i København, og høstet honning som ble solgt videre til inntekt for prosjektet. Dette prosjektet ble en stor suksess, og fikk et stort medieoppslag i avisene som omhandlet bier og den litt alternative måten å hjelpe samfunnets svakerestilte tilbake til et mer innholdsrikt og verdig liv.

For det er dette vi ønsker; å legge til rette for et miljø som bidrar til å redusere, om mulig eliminere rusbruk for den enkelte. Da er sosialisering og sysselsetting en svært viktig faktor for å gi den enkelte mestringsopplevelser. Gi den enkelte et mer innholdsrikt og verdig liv, vise vei i riktig retning gjennom å lære noe nytt og spennende. Noe som gir oss et givende resultat. «Bier i Det Blå» prosjektet er et prosjekt over tid, fra å lære om bier og hvordan deres samfunn fungerer, til å kunne høste honning som vi skal sette på bordet og nyte sammen og dele erfaringer rundt. Vi skal også møte frykten gjennom det å jobbe med biene. For det er jo ikke til å stikke under en stol: noen av oss er nok litt nervøse for bie stikk! Bier trenger omsorg, og det ligger mye læring i dette. Omsorg for seg selv og andre involverer fysiske og følelsesmessige handlinger som tilsyn, oppmerksomhet og omtanke. Slike handlinger vokser man på og kan være avgjørende for fornyelse og forandring i hverdagen. Og bier gjør en livsviktig jobb i seg selv. De jobber for helheten med et mål: overlevelse. Ikke minst byr dette tiltaket på positivt sosialt samvær hvor vi kan få i gang den positive samtalen og bare hygge oss sammen og skape gode relasjoner.

Biefamilien vi har fått står nå trygt i skogkanten på Ilaveien Bosenter. Det svirrer allerede rundt den lille kuben, og vi har med beboerne observert nyklekkede arbeiderbier. Interessen for biene er stor blant beboerne.

Det mangler en god del utstyr til prosjektet slik at alle kan delta. Drakter og bie materiell i form av bie kasser til 5-6 bie familier, skraper etc. står på behovslisten, og i den anledning har vi sendt rundt søknader i håp om å få noen midler til «Bier i Det Blå» da det ikke er tatt høyde for slike tiltak på Ilaveien i form av økonomiske midler. Vi gleder oss stort over biene våre og prosjektet som er igangsatt. Vi har en fabelaktig vår, sommer og høst i møte. Og til vinteren blir det varm melk med honning. «There will be honey, honey”.