Her finner du linker til nyttig informasjon og våre samarbeidspartnere.

 

RIO, rusmisbrukernes interesseorganisasjon

RIO er en landsdekkende brukerorganisasjon som ble stiftet i 1996. Deres formål er å påvirke fagfolk, byråkrater og politikere slik at personer med rusproblemer får tilrettelagt veien til et aktivt og konstruktivt liv som er ikke er dominert av rusproblemer.

Link til RIO

NAV

Her finner du link til NAV

Link til NAV

Fredrikstad Kommune

Her finner du

Les mer om studiet

Rusmiddeletaten

Se link

Link til rusmiddeletaten

Actis - rusfeltets samarbeidsorganisasjon

Actis arbeider for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill

Link til Actis

Høyskolen i Østfold

Her

Les mer om studiet

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) er Norges største organisasjon av og for pårørende av rusavhengige. De er en partipolitisk og ideologisk uavhengig organisasjon, og har organisert pårørende siden 1981.

Les mer om studiet

Forebygging.no

Forebygging.no er en kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid.

Link til forebygging.no

Helsetilsynet

Her finner du

Les mer om studiet

Fagrådet for rusfeltet i Norge

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er en nasjonal fag- og ruspolitisk medlemsorganisasjon for virksomheter, brukerorganisasjoner og tiltak som har personer med rusproblemer som sin målgruppe.

Link til fagrådet for rusfeltet

Politiet

Link

Les mer om studiet

Helse Sør-Øst

Gode og likeverdige helsetjenester i sør-øst.

Link til Helse Sør-Øst

KoRus-Øst

KoRus-Øst skal i kommunene i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold styrke kunnskap og kompetanse på rusfeltet.

Link til KoRus-Øst