Kulåssenteret er et botilbud for mennesker i Sarpsborg med rus- og annen psykososial problematikk.

 
 

Gjennom støtte, veiledning og bistand bistår vi våre beboere til å mestre sitt boforhold på en tilfredsstillende måte.


Kontakt oss